CONTACT

Adresa de corespondenţă:

Laborator APHIS-DIA
Institutul de Ştiinţele Vieţii – USAMV Cluj-Napoca
Str. Mănăştur nr. 3-5,
400372 Cluj-Napoca, Romania

 

Şef laborator: Prof.dr.ing. Liviu Al. Mărghitaş
e-mail: lmarghitas@usamvcluj.to
tel: 0264 596384-171

Locţiitor şef laborator: Prof.dr.ing. Daniel S. Dezmirean
e-mail: ddezmirean@usamvcluj.ro  
 tel: 0264 596384-202

Manager calitate: Dr.ing. Otilia Bobiş
e-mail: obobis@usamvcluj.ro
tel: 0264 596384-387