Prezentare

banda2

Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”
Axa Prioritara 2
Competitivitate prin cercetare – dezvoltare si inovare
Domeniul major de intervenţie 2.2
Investitii in infrastructura de CDI si dezvoltarea capacitatii administrative
Operaţiunea 2.2.1
Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)

Denumire beneficiar
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca

Denumire proiect: “Institutul de Cercetari Horticole Avansate al Transilvaniei” – ICHAT
Aria tematica: AGRICULTURA, siguranta si securitate alimentara
Competitia: POSCCE-A2-O2.2.1-2009-4
Durata proiectului: 70 de luni

Caracteristicile financiare ale proiectului:
– valoarea totala a proiectului: 62.032.688 lei
– asistenta financiara nerambursabila: 42.036.186 lei
– contributie FEADR 37.172.599 lei
– contributie Buget de Stat 4.863.587 lei
– contributie proprie 8.760.830 lei

Tipul proiectului: constructie-modernizare-dotare

Directorul proiectului este prof. dr. Doru Pamfil, iar detalii suplimentare se pot obţine de la ec. Călin Vac, şef Birou Proiecte Europene al USAMV Cluj şi responsabil cu implementarea acestui proiect, tel. 0745-359386, fax 0364-818482, e-mail calin.vac@usamvcluj.ro.

Prezentare ICHAT