University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Since 1869

flag ro 

Acorduri de colaborare cu firme private

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca are încheiate acorduri de colaborare cu următoarele firme:

Monsanto Romania SRL