University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Since 1869

flag ro 

ERASMUS+

Agricultura

ANUL I

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Matematică, statistică  1 2 2 5 Examen
Biochimie 1 2 2 5 Examen
Baza energetică 1 2 2 4 Examen
Botanică 1 1 2 2 5 Examen
Topografie  1 2 1 + 1pr 5 Examen
Biofizica și agrometeorologie 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Botanica 2 2 2 2 5 Examen
Agroecologie 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Pedologie 1 2 2 2 4 Examen
Informatică şi programare  pe calculator 2 1 2 4 Examen
Cadastru 2 2 1 + 1pr 4 Verificare pe parcurs
Maşini agricole 2 2 2 4 Examen
Practica 2   120 4 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Limba straină 1   2 2 Verificare pe parcurs
Economie politică şi integrare europeană / Sociologie rurală 2 1 1 2 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Ed. fizica * 1   2   Verificare pe parcurs
Geologie si geomorfologie 1 1 2 2   Verificare pe parcurs
Conducerea tractorului ** 2 1 2   Verificare pe parcurs
Psihologie educationala 2 2 2   Verificare pe parcurs
Teledetectie 2 1 2   Verificare pe parcurs
Geologie si geomorfologie 2 2 2 2   Verificare pe parcurs

 

*este conditie de promovare a anului de studiu      
**se organizeaza pentru minim 15 studenti si se elibereaza permis de conducere a tractorului
Practica: 4 saptamani: 1 Botanica + Pedologie; 1 Topografie; 2 Tehnologice  

 

ANUL II

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Pedologie 2 1 2 2 5 Examen
Genetică 1 1 2 2 5 Examen
Fiziologia plantelor 1 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Agrochimie 1 1 2 2 5 Examen
Maşini agricole 1 2 1 + 1pr 5 Examen
Tehnică experimentală 1 2 1 + 1pr 4 Examen
Fitopatologie 1  2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Entomologie 1 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Genetică 2 2 2 2 4 Examen
Fiziologia plantelor 2 2 2 2 4 Examen
Agrochimie 2 2 2 2 4 Examen
Microbiologie 2 2 1 4 Verificare pe parcurs
Agrotehnică şi herbologie 1 2 2 2 4 Examen
Practică 2   120 4 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Fotogrametrie 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Pedagogie 1 1 2 2 0 Verificare pe parcurs
Conservarea biodiversitatii 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Pedagogie 2 2 2 2 0 Verificare pe parcurs

 Practica: 4 saptamani: 1 Mecanizare; 3 Tehnologice

 

ANUL III

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Fitopatologie 2 1 2 2 5 Examen
Entomologie 2 1 2 2 5 Examen
Fitotehnie 1 1 2 2 4 Examen
Agrotehnică şi herbologie 2 1 2 2 5 Examen
Cultura pajiştilor şi plantelor furajere 1 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Legumicultură 1 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Fitotehnie 2 2 2 1 + 1pr 5 Examen
Cultura pajiştilor şi plantelor furajere 2 2 2 1 + 1pr 5 Examen
Legumicultură 2 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Îmbunătăţiri funciare 2 2 1 + 1pr 4 Examen
Pomicultură 2 2 2 4 Examen
Practică* 2   120 4 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Condiţionarea şi păstrarea produselor agricole / Metode şi tehnici de comunicare 1 2 2 3 Verificare pe parcurs
Irigarea culturilor / Viticultură 2 2 2 4 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Conducere autovehicole 1 1 1 2 0 Verificare pe parcurs
Metodica predării specialităţii 1 1 2 0 Verificare pe parcurs
Organizarea teritoriului 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Conducere autovehicole 2 2 1 2 0 Verificare pe parcurs
Bonitarea terenurilor agricole 2 1 1 0 Verificare pe parcurs

 *Practică 4 săptămâni: 2 Practică horticolă; 2 Practică managerială

 

ANUL IV

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Fitotehnie 3 1 2 2 5 Examen
Ameliorarea plantelor 1 1 2 2 5 Examen
Zootehnie şi nutriţie animală 1 1 2 2 5 Examen
Economie rurală 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Management şi inginerie economică 1 2 1 + 1pr 5 Examen
Cartare agrochimică 1 2 2pr 4 Verificare pe parcurs
Fitotehnie 4 2 2 1 + 1pr 4 Examen
Ameliorarea plantelor 2 2 2 2 4 Examen
Zootehnie şi nutriţie animală 2 2 2 2 5 Examen
Marketing 2 2 1 + 1pr 4 Verificare pe parcurs
Contabilitatea şi analiza economică 2 2 2 5 Examen
Producerea, Controlul şi certificarea seminţelor 2 2 2 2 Verificare pe parcurs
Practică* 2   120   Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Managementul proiectelor / Consultanţă agricolă 1 1 2 2 Verificare pe parcurs
Drept şi legislaţie / Plante medicinale 2 2 2 2 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Sisteme de agricultura 1 2 1 0 Verificare pe parcurs
Practică pedagogică 1 1   4 0 Verificare pe parcurs
Practică pedagogică 2 2   4 0 Verificare pe parcurs
Politici agricole regionale 2 2 1 0 Verificare pe parcurs

 *Practica: 4 săptămâni pentru definitivarea proiectului de diplomă

Agricultura fr

ANUL I

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii 

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Matematică, statistică 1 2 2 5 Verificare pe parcurs
Chimie şi Biochimie 1 2 2 5 Examen
Baza energetică 1 2 2 4 Examen
Botanică 1 1 2 2 5 Examen
Topografie  1 2 1 + 1pr 5 Examen
Biofizică şi agrometeorologie 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Botanică Tropicală şi Subtropicală 2 2 2 5 Examen
Ecologia şi protecţia mediului 2 2 2 3 Verificare pe parcurs
Pedologie 1 2 2 2 4 Examen
Informatică şi programare  pe calculator 2 1 2 4 Examen
Cadastru 2 2 1 + 1pr 4 Verificare pe parcurs
Maşini agricole 2 2 2 4 Examen
Practică 2   120 4 Verificare pe parcurs

 Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Schimbări Climatice / Managementul resurselor de apă 1 1 1 2 Verificare pe parcurs
Dezvoltare durabilă / Perdele forestiere 2 1 1 2 Verificare pe parcurs

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Ed. fizică * 1   2 0 Verificare pe parcurs
Conducerea tractorului ** 2 1 2 0 Verificare pe parcurs
Modul pedagigic 2 2 2 0 Verificare pe parcurs

 

ANUL II

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii 

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Pedologie tropicală şi subtropicală 1 2 2 5 Examen
Genetică 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Fiziologia plantelor 1 1 2 2 5 Examen
Agrochimie 1 2 2 5 Verificare pe parcurs
Masini agricole 1 2 2 5 Examen
Tehnica experimentala 1 1 1 4 Examen
Fitopatologie 1  2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Entomologie 1 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Genetica 2 2 2 2 4 Examen
Fiziologia plantelor 2 2 1 1 3 Examen
Agrochimie 2 2 2 2 3 Examen
Microbiologie 2 2 1 4 Verificare pe parcurs
Agrotehnică 2 2 2 4 Examen
Practică 2   120 4 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Ecologie 2 1 2 2 2 Verificare pe parcurs
Diagnosticul unei zone rurale / Conservarea biodiversitatii 2       Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Fitosociologie 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Biofertilizanti 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Tehnici de desalinizare a apei 2 1 1 0 Verificare pe parcurs
Biopesticide 2 1 1 0 Verificare pe parcurs

 

ANUL III

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii 

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Fitopatologie tropicală şi subtropicală 1 2 2 5 Examen
Entomologie tropicală şi subtropicală 1 2 2 5 Examen
Fitotehnie 1 1 2 2 5 Examen
Agrotehnica zonelor tropicale si subtropicale 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Cultura pajiştilor şi plantelor furajere 1 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Tehnologii horticole 1 2 2 5 Examen
Fitotehnie 2 2 2 1 + 1pr 5 Examen
Cultura pajiştilor şi plantelor furajere 2 2 2 1 + 1pr 5 Examen
Tehnologii horticole 2 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Îmbunătăţiri funciare 2 2 1 + 1pr 4 Examen
Condiţionarea şi păstrarea produselor agricole 2 2 2 4 Examen
Practică 2   120 4 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Plante medicinale spontane subtropicale / Sisteme de agricultură tradiţională 1 1 1 2 Verificare pe parcurs
Turism rural / Viticultură şi oenologie 2 1 1 4 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Tehnici de gestiune a fermei agricole 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Tehnici de comunicare 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Sociologie rurală 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Pedagogie 2 1 1 0 Verificare pe parcurs

 

ANUL IV

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii 

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Fitotehnie 3 1 2 2 6 Examen
Ameliorarea plantelor 1 1 2 2 5 Examen
Zootehnie şi nutriţie animală 1 1 2 2 5 Examen
Management şi inginerie economică 1 2 1 + 1pr 5 Verificare pe parcurs
Politici agricole şi organisme internaţionale 1 2 2pr 5 Verificare pe parcurs
Fitotehnie tropicală şi subtropicală 2 2 1 + 1pr 4 Examen
Ameliorarea plantelor 2 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Zootehnie şi nutriţie animală 2 2 2 2 4 Examen
Marketing 2 2 1 + 1pr 4 Verificare pe parcurs
Contabilitatea şi analiza economică 2 2 2 4 Examen
Managementul proiectelor 2 2 1 4 Examen
Agricultură ecologică 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Practică* Diagnosticul de agromediu al fermei 2   120 3 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Combaterea eroziunii solului / Economie solidara şi comerţ echitabil 1 1 1 2 Verificare pe parcurs
Irigarea culturilor mediteraniene / Certificarea calităţii produselor 2 1 1 2 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Activităţi nonagricole în mediu rural 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Tehnici de documentare 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Metodica predării 2 1 1 0 Verificare pe parcurs

Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară

ANUL I

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Matematică şi statistică 1 2 2 5 Examen
Chimie 1 2 2 5 Examen
Biofizică şi agrometeorologie 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Geometrie descriptivă şi desen tehnic 1 2 2 4 Examen
Baza energetică pentru agricultură 1 2 2 5 Examen
Botanică I 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Agroecologie 2 2 2 3 Examen
Pedologie 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Informatică şi programare pe calculator 2 1 2 3 Examen
Maşini agricole 2 2 2 4 Examen
Botanică II 2 2 2 4 Examen
Practică 2   120 3 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Limba straină / Dezvoltare durabilă 1   2 3 Verificare pe parcurs
Mecanică / Microbiologie 2 1 2 4 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Ed. Fizică 1   2 0 Verificare pe parcurs
Conducerea tractorului 2 1 2 0 Verificare pe parcurs
Psihologie educaţională 2 1 2 0 Verificare pe parcurs

 

ANUL II

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Pedologie 1 2 2 5 Examen
Agrochimie 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Tehnică experimentală 1 2 2 5 Verificare pe parcurs
Maşini agricole 1 2 2 5 Examen
Organe de maşini 1 2 1 + 1pr 5 Examen
Utilaje în industria alimentară I 1 2 2 4 Examen
Agrotehnică şi herbologie 2 2 2 5 Examen
Electrotehnică 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Utilaje în industria alimentară II 2 2 1 5 Examen
Mecanica fluidelor şi hidraulică 2 2 2 5 Examen
Fitotehnie 2 2 2 4 Examen
Practică 2   120 4 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Aparate de măsură şi control / Fiziologia plantelor 1 2 2 4 Examen
Instalaţii pentru climatizare / Proiectare pe calculator 2 2 1 2 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Comunicare 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Educaţie interculturală 2 1 1 0 Verificare pe parcurs

 

ANUL III

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Acţionări hidropneumatice 1 2 1 + 1pr 5 Examen
Procese şi operaţii tehnologice în ind. alimentară 1 2 2 5 Examen
Energii regenerabile 1 2 2 4 Examen
Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Utilaje şi sisteme de transport 1 2 2 5 Examen
Maşini şi instalaţii zootehnice 1 2 2 5 Verificare pe parcurs
Rezistenţa materialelor 2 2 2 4 Examen
Protecţia plantelor 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Elemente de acţionări electrice şi automatizări 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Maşini şi instalaţii horticole 2 2 2 5 Examen
Tehnologii generale în industria alimentară 2 2 2 5 Examen
Practică 2   120 4 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Zootehnie / Electronică aplicată 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Teoria sistemelor şi automatizări / Senzori, traductori şi achiziţii de date 2 2 1 3 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Conducere auto 1 1 2 0 Verificare pe parcurs
Metodologia întocmirii proiectelor 2 1 2 0 Verificare pe parcurs

 

ANUL IV

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Maşini şi instalaţii pt.condiţionarea şi păstrarea prod. agric. 1 2 2 5 Examen
Exploatarea utilajelor agricole I 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Exploatarea utilajelor din industria alimentară I 1 2 2 5 Examen
Tehnologia de întreţinere şi reparare a utilajelor I 1 2 2 5 Verificare pe parcurs
Management 1 2 2 5 Examen
Rodarea, testarea şi diagnosticarea maşinilor şi utilajelor 1 2 2 4 Examen
Exploatarea utilajelor agricole II 2 2 1 + 1pr 5 Examen
Exploatarea utilajelor din industria alimentară II 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Tehnologia de întreţinere şi reparare a utilajelor II 2 2 1 + 1pr 5 Examen
Calitatea şi fiabilitatea utilajelor din agr.şi ind.alim. 2 2 2 5 Examen
Contabilitate şi analiză economică 2 2 2 5 Examen
Practică proiect 2   120 4 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Utilizarea calculatoarelor de proces şi a inst.de monitorizare / Drept şi legislaţie 1 1 1 2 Verificare pe parcurs
Marketing / Managementul proiectelor 2 1 1 2 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Modul pedagogic 1 1 2 0 Verificare pe parcurs
Politici agricole regionale 2 1 2 0 Verificare pe parcurs

Montanologie

ANUL I

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii 

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Matematică, statistică  1 2 2 5 Examen
Biochimie 1 2 2 5 Examen
Baza energetică 1 2 2 4 Examen
Botanică 1 1 2 2 5 Examen
Topografie  1 2 1 + 1pr 5 Examen
Biofizică şi agrometeorologie 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Botanică 2 2 2 2 5 Examen
Agroecologie 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Pedologie 1 2 2 2 4 Examen
Informatică şi programare  pe calculator 2 1 2 4 Examen
Cadastru 2 2 1 + 1pr 4 Verificare pe parcurs
Masini agricole 2 2 2 4 Examen
Practica 2   120 4 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Limba straină 1   2 2 Verificare pe parcurs
Biologia solului / Sociologie rurală 2 1 1 2 Verificare pe parcurs

Discipline facultative 

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Ed. fizica * 1   2 0 Verificare pe parcurs
Geologie si geomorfologie 1 1 2 2 0 Verificare pe parcurs
Conducerea tractorului ** 2 1 2 0 Verificare pe parcurs
Psihologie educationala 2 2 2 0 Verificare pe parcurs
Teledetectie 2 1 2 0 Verificare pe parcurs
Geologie si geomorfologie 2 2 2 2 0 Verificare pe parcurs

 

ANUL II

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii 

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Pedologie 2 1 2 2 5 Examen
Genetică 1 1 2 2 5 Examen
Fiziologia plantelor 1 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Agrochimie 1 1 2 2 5 Examen
Maşini agricole 1 2 1 + 1pr 5 Examen
Tehnică experimentală 1 2 1 + 1pr 4 Examen
Fitopatologie 1  2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Entomologie 1 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Genetica 2 2 2 2 4 Examen
Fiziologia plantelor 2 2 2 2 4 Examen
Agrochimie 2 2 2 2 4 Examen
Microbiologie 2 2 1 4 Verificare pe parcurs
Agrotehnică şi herbologie 1 2 2 2 4 Examen
Practica 2   120 4 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Fotogrametrie 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Pedagogie 1 1 2 2 0 Verificare pe parcurs
Conservarea biodiversitatii 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Pedagogie 2 2 2 2 0 Verificare pe parcurs

 

ANUL III

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii 

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Fitopatologie specială 1 2 2 5 Examen
Entomologie specială 1 2 2 5 Examen
Agrotehnică diferenţiată 1 2 2 4 Examen
Zootehnie şi nutriţia animalelor 1 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Pratologie şi pratotehnică 1 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Tehnologii horticole (legumicultura) 1 2 2 4 Examen
Zootehnie şi nutriţia animalelor 2 2 2 2 5 Examen
Pratologie şi pratotehnică 2 2 2 1 + 1pr 5 Examen
Combaterea eroziunii solului şi organizarea teritoriului 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Biodiversitatea 2 2 2 4 Examen
Tehnologii horticole (pomicultură) 2 2 2 4 Examen
Practică 2   120 4 Verificare pe parcurs

 Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Condiţionarea şi păstrarea produselor agricole / Economia resurselor agroturistice 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Biotehnologii agricole / Agroturism 2 2 2 4 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Conducere autovehicole 1 1 1 2 0 Verificare pe parcurs
Metodica predarii specialitatii 1 1 2 0 Verificare pe parcurs
Organizarea teritoriului 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Conducere autovehicole 2 2 1 2 0 Verificare pe parcurs
Bonitarea terenurilor agricole 2 1 1 0 Verificare pe parcurs

 

ANUL IV

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii 

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Fitotehnie 1 1 2 2 5 Examen
Procesarea produselor de origine animală i vegetală 1 1 1 1 3 Verificare pe parcurs
Economia vânatului şi silvicultură 1 1 1 1 2 Verificare pe parcurs
Culturi furajere 1 2 2 5 Examen
Economie rurală , contabilitate şi analiza economică 1 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Management, inginerie economică şi marketing 1 1 2 1 + 1pr 4 Examen
Ameliorarea plantelor 1 2 2 5 Examen
Fitotehnie 2 2 2 2 4 Examen
Procesarea produselor de origine animală şi vegetală 2 2 1 1 2 Examen
Piscicultura 2 1 1 2 Verificare pe parcurs
Economia vânatului şi silvicultură 2 2 1 1 4 Examen
Economie rurală , contabilitate şi analiza economică 2 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Management, inginerie economică şi marketing 2 2 2 1 + 1pr 4 Verificare pe parcurs
Apicultura  2 2 2 4 Examen
Practică* 2   120   Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Managementul proiectelor /  Metode si tehnici de comunicare 1 1 2 2 Verificare pe parcurs
Protecţia ecosistemelor / Plante medicinale flora spontana 2 2 2 2 Verificare pe parcurs

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Practică pedagogică  1   4 0 Verificare pe parcurs
Politici agricole regionale 2 2 1 0 Verificare pe parcurs

 

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

ANUL I

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Matematică şi statistică 1 2 2 4 Examen
Informatică şi utilizarea calculatorului 1 1 1 2 4 Examen
Fizica mediului, meteorologie şi climatologie 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Chimia mediului 1 2 2 4 Examen
Zoologie  1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Botanică 1 1 2 2 5 Examen
Mecanica fluidelor 1 1 1 4 Verificare pe parcurs
Informatică şi utilizarea calculatorului 2 2 2 2 5 Examen
Geologie, geomorfologie şi pedologie 2 2 2 5 Examen
Topografie, fotogrametrie şi teledetecţie 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Fiziologia plantelor 2 2 2 5 Examen
Botanică 2 2 2 2 4 Examen

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Limba straină / Ştiinţa şi ingineria materialelor 1 0/1 2/1 4 Verificare pe parcurs
Mecanică. Rezistenţa materialelor / Elemente de electrochimie şi coroziune 2 1 1 4 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Ed. Fizica 1   2 0 Verificare pe parcurs
Conducere tractoare 2 1 2 0 Verificare pe parcurs

 

ANUL II

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Microbiologie şi enzimologie 1 2 2 5 Examen
Tehnologii şi instalaţii de depoluare a mediului 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Aparate de măsură şi control în protecţia mediului 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Chimia şi managementul nutrienţilor şi fertilizanţilor 1 1 2 2 4 Examen
Ecologie generală 1 1 2 2 6 Examen
Conservarea biodiversităţii 2 2 2 5 Verificare pe parcurs
Impactul maşinilor asupra mediului 2 2 2 5 Examen
Biochimie 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Chimia şi managementul nutrienţilor şi fertilizanţilor 2 2 2 2 5 Examen
Ecologie generală 2 2 2 2 6 Examen
Practică 2   90 3 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Hidrologie şi hidraulică / Termodinamică 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Monitorizarea fenomenelor de risc / Electrotehnică 2 2 2 5 Examen

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Modulul pedagogic 1 2 1 0 Verificare pe parcurs

 

ANUL III

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Monitorizarea calităţii mediului 1 1 2 2 4 Examen
Poluarea şi tehnici de depoluare a mediului 1 2 2 4 Examen
Impactul industriei asupra mediului 1 2 2 5 Examen
Ecopratologie 1 2 2 5 Verificare pe parcurs
Gestiunea deşeurilor 1 1 2 2 5 Examen
Monitorizarea calităţii mediului 2 2 2 2 5 Verificare pe parcurs
Tratarea şi epurarea apelor 2 2 1 + 1pr 4 Examen
Gestiunea deşeurilor 2 2 2 1 + 1pr 5 Examen
Protecţia plantelor şi mediului 2 2 2 4 Examen
Ecotoxicologie 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Economia mediului 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Practică 2   90 3 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Fenomene de transfer şi operaţii unitare / Organizarea şi sistematizarea teritorului 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Electronică / Gestiunea ecosistemelor silvice 2 2 2 4 Examen

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Modul pedagogic 1 2 1 0 Verificare pe parcurs
Conducere auto 1 1 2 0 Verificare pe parcurs
Combaterea biologică în agricultură 2 2 1 0 Verificare pe parcurs
Conducere auto 2 1 2 0 Verificare pe parcurs

 

ANUL IV

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Reconstrucţie ecologică 1 1 2 2 5 Examen
Drept şi legislaţie de mediu 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Tehnologii ecologice în cultura plantelor 1 1 2 2 5 Examen
Evaluarea impactului de mediu 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Controlul şi certificarea produselor 1 1 1 1 2 Examen
Managementul realizării proiectelor 2 2 1 + 1pr 5 Verificare pe parcurs
Reconstrucţie ecologică 2 2 2 1 + 1pr 5 Verificare pe parcurs
Tehnologii ecologice în cultura plantelor 2 2 2 1 + 1pr 5 Verificare pe parcurs
Arii naturale protejate 2 2 2 5 Verificare pe parcurs
Schimbări climatice globale 2 2 2 5 Verificare pe parcurs
Controlul şi certificarea produselor 2 2 1 1 2 Verificare pe parcurs
Practică 2   90 3 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Etica ecologică / Tehnologia informaţiei 1 2 1 + 1pr 5 Verificare pe parcurs
Tehnologii ecologice în producţia animală / Analiza şi sinteza proceselor tehnologice 2 2 1 + 1pr 5 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Modul pedagocic 1 2 1 0 Verificare pe parcurs
Bioremedierea 2 2 1 0 Verificare pe parcurs