ERASMUS+

Agricultura

ANUL I

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Matematică, statistică  1 2 2 5 Examen
Biochimie 1 2 2 5 Examen
Baza energetică 1 2 2 4 Examen
Botanică 1 1 2 2 5 Examen
Topografie  1 2 1 + 1pr 5 Examen
Biofizica și agrometeorologie 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Botanica 2 2 2 2 5 Examen
Agroecologie 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Pedologie 1 2 2 2 4 Examen
Informatică şi programare  pe calculator 2 1 2 4 Examen
Cadastru 2 2 1 + 1pr 4 Verificare pe parcurs
Maşini agricole 2 2 2 4 Examen
Practica 2   120 4 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Limba straină 1   2 2 Verificare pe parcurs
Economie politică şi integrare europeană / Sociologie rurală 2 1 1 2 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Ed. fizica * 1   2   Verificare pe parcurs
Geologie si geomorfologie 1 1 2 2   Verificare pe parcurs
Conducerea tractorului ** 2 1 2   Verificare pe parcurs
Psihologie educationala 2 2 2   Verificare pe parcurs
Teledetectie 2 1 2   Verificare pe parcurs
Geologie si geomorfologie 2 2 2 2   Verificare pe parcurs

 

*este conditie de promovare a anului de studiu      
**se organizeaza pentru minim 15 studenti si se elibereaza permis de conducere a tractorului
Practica: 4 saptamani: 1 Botanica + Pedologie; 1 Topografie; 2 Tehnologice  

 

ANUL II

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Pedologie 2 1 2 2 5 Examen
Genetică 1 1 2 2 5 Examen
Fiziologia plantelor 1 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Agrochimie 1 1 2 2 5 Examen
Maşini agricole 1 2 1 + 1pr 5 Examen
Tehnică experimentală 1 2 1 + 1pr 4 Examen
Fitopatologie 1  2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Entomologie 1 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Genetică 2 2 2 2 4 Examen
Fiziologia plantelor 2 2 2 2 4 Examen
Agrochimie 2 2 2 2 4 Examen
Microbiologie 2 2 1 4 Verificare pe parcurs
Agrotehnică şi herbologie 1 2 2 2 4 Examen
Practică 2   120 4 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Fotogrametrie 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Pedagogie 1 1 2 2 0 Verificare pe parcurs
Conservarea biodiversitatii 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Pedagogie 2 2 2 2 0 Verificare pe parcurs

 Practica: 4 saptamani: 1 Mecanizare; 3 Tehnologice

 

ANUL III

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Fitopatologie 2 1 2 2 5 Examen
Entomologie 2 1 2 2 5 Examen
Fitotehnie 1 1 2 2 4 Examen
Agrotehnică şi herbologie 2 1 2 2 5 Examen
Cultura pajiştilor şi plantelor furajere 1 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Legumicultură 1 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Fitotehnie 2 2 2 1 + 1pr 5 Examen
Cultura pajiştilor şi plantelor furajere 2 2 2 1 + 1pr 5 Examen
Legumicultură 2 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Îmbunătăţiri funciare 2 2 1 + 1pr 4 Examen
Pomicultură 2 2 2 4 Examen
Practică* 2   120 4 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Condiţionarea şi păstrarea produselor agricole / Metode şi tehnici de comunicare 1 2 2 3 Verificare pe parcurs
Irigarea culturilor / Viticultură 2 2 2 4 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Conducere autovehicole 1 1 1 2 0 Verificare pe parcurs
Metodica predării specialităţii 1 1 2 0 Verificare pe parcurs
Organizarea teritoriului 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Conducere autovehicole 2 2 1 2 0 Verificare pe parcurs
Bonitarea terenurilor agricole 2 1 1 0 Verificare pe parcurs

 *Practică 4 săptămâni: 2 Practică horticolă; 2 Practică managerială

 

ANUL IV

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Fitotehnie 3 1 2 2 5 Examen
Ameliorarea plantelor 1 1 2 2 5 Examen
Zootehnie şi nutriţie animală 1 1 2 2 5 Examen
Economie rurală 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Management şi inginerie economică 1 2 1 + 1pr 5 Examen
Cartare agrochimică 1 2 2pr 4 Verificare pe parcurs
Fitotehnie 4 2 2 1 + 1pr 4 Examen
Ameliorarea plantelor 2 2 2 2 4 Examen
Zootehnie şi nutriţie animală 2 2 2 2 5 Examen
Marketing 2 2 1 + 1pr 4 Verificare pe parcurs
Contabilitatea şi analiza economică 2 2 2 5 Examen
Producerea, Controlul şi certificarea seminţelor 2 2 2 2 Verificare pe parcurs
Practică* 2   120   Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Managementul proiectelor / Consultanţă agricolă 1 1 2 2 Verificare pe parcurs
Drept şi legislaţie / Plante medicinale 2 2 2 2 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Sisteme de agricultura 1 2 1 0 Verificare pe parcurs
Practică pedagogică 1 1   4 0 Verificare pe parcurs
Practică pedagogică 2 2   4 0 Verificare pe parcurs
Politici agricole regionale 2 2 1 0 Verificare pe parcurs

 *Practica: 4 săptămâni pentru definitivarea proiectului de diplomă