University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Since 1869

flag ro 

ERASMUS+

Agricultura fr

ANUL I

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii 

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Matematică, statistică 1 2 2 5 Verificare pe parcurs
Chimie şi Biochimie 1 2 2 5 Examen
Baza energetică 1 2 2 4 Examen
Botanică 1 1 2 2 5 Examen
Topografie  1 2 1 + 1pr 5 Examen
Biofizică şi agrometeorologie 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Botanică Tropicală şi Subtropicală 2 2 2 5 Examen
Ecologia şi protecţia mediului 2 2 2 3 Verificare pe parcurs
Pedologie 1 2 2 2 4 Examen
Informatică şi programare  pe calculator 2 1 2 4 Examen
Cadastru 2 2 1 + 1pr 4 Verificare pe parcurs
Maşini agricole 2 2 2 4 Examen
Practică 2   120 4 Verificare pe parcurs

 Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Schimbări Climatice / Managementul resurselor de apă 1 1 1 2 Verificare pe parcurs
Dezvoltare durabilă / Perdele forestiere 2 1 1 2 Verificare pe parcurs

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Ed. fizică * 1   2 0 Verificare pe parcurs
Conducerea tractorului ** 2 1 2 0 Verificare pe parcurs
Modul pedagigic 2 2 2 0 Verificare pe parcurs

 

ANUL II

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii 

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Pedologie tropicală şi subtropicală 1 2 2 5 Examen
Genetică 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Fiziologia plantelor 1 1 2 2 5 Examen
Agrochimie 1 2 2 5 Verificare pe parcurs
Masini agricole 1 2 2 5 Examen
Tehnica experimentala 1 1 1 4 Examen
Fitopatologie 1  2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Entomologie 1 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Genetica 2 2 2 2 4 Examen
Fiziologia plantelor 2 2 1 1 3 Examen
Agrochimie 2 2 2 2 3 Examen
Microbiologie 2 2 1 4 Verificare pe parcurs
Agrotehnică 2 2 2 4 Examen
Practică 2   120 4 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Ecologie 2 1 2 2 2 Verificare pe parcurs
Diagnosticul unei zone rurale / Conservarea biodiversitatii 2       Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Fitosociologie 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Biofertilizanti 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Tehnici de desalinizare a apei 2 1 1 0 Verificare pe parcurs
Biopesticide 2 1 1 0 Verificare pe parcurs

 

ANUL III

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii 

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Fitopatologie tropicală şi subtropicală 1 2 2 5 Examen
Entomologie tropicală şi subtropicală 1 2 2 5 Examen
Fitotehnie 1 1 2 2 5 Examen
Agrotehnica zonelor tropicale si subtropicale 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Cultura pajiştilor şi plantelor furajere 1 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Tehnologii horticole 1 2 2 5 Examen
Fitotehnie 2 2 2 1 + 1pr 5 Examen
Cultura pajiştilor şi plantelor furajere 2 2 2 1 + 1pr 5 Examen
Tehnologii horticole 2 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Îmbunătăţiri funciare 2 2 1 + 1pr 4 Examen
Condiţionarea şi păstrarea produselor agricole 2 2 2 4 Examen
Practică 2   120 4 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Plante medicinale spontane subtropicale / Sisteme de agricultură tradiţională 1 1 1 2 Verificare pe parcurs
Turism rural / Viticultură şi oenologie 2 1 1 4 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Tehnici de gestiune a fermei agricole 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Tehnici de comunicare 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Sociologie rurală 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Pedagogie 2 1 1 0 Verificare pe parcurs

 

ANUL IV

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii 

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Fitotehnie 3 1 2 2 6 Examen
Ameliorarea plantelor 1 1 2 2 5 Examen
Zootehnie şi nutriţie animală 1 1 2 2 5 Examen
Management şi inginerie economică 1 2 1 + 1pr 5 Verificare pe parcurs
Politici agricole şi organisme internaţionale 1 2 2pr 5 Verificare pe parcurs
Fitotehnie tropicală şi subtropicală 2 2 1 + 1pr 4 Examen
Ameliorarea plantelor 2 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Zootehnie şi nutriţie animală 2 2 2 2 4 Examen
Marketing 2 2 1 + 1pr 4 Verificare pe parcurs
Contabilitatea şi analiza economică 2 2 2 4 Examen
Managementul proiectelor 2 2 1 4 Examen
Agricultură ecologică 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Practică* Diagnosticul de agromediu al fermei 2   120 3 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Combaterea eroziunii solului / Economie solidara şi comerţ echitabil 1 1 1 2 Verificare pe parcurs
Irigarea culturilor mediteraniene / Certificarea calităţii produselor 2 1 1 2 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Activităţi nonagricole în mediu rural 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Tehnici de documentare 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Metodica predării 2 1 1 0 Verificare pe parcurs