University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Since 1869

flag ro 

ERASMUS+

Montanologie

ANUL I

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii 

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Matematică, statistică  1 2 2 5 Examen
Biochimie 1 2 2 5 Examen
Baza energetică 1 2 2 4 Examen
Botanică 1 1 2 2 5 Examen
Topografie  1 2 1 + 1pr 5 Examen
Biofizică şi agrometeorologie 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Botanică 2 2 2 2 5 Examen
Agroecologie 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Pedologie 1 2 2 2 4 Examen
Informatică şi programare  pe calculator 2 1 2 4 Examen
Cadastru 2 2 1 + 1pr 4 Verificare pe parcurs
Masini agricole 2 2 2 4 Examen
Practica 2   120 4 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Limba straină 1   2 2 Verificare pe parcurs
Biologia solului / Sociologie rurală 2 1 1 2 Verificare pe parcurs

Discipline facultative 

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Ed. fizica * 1   2 0 Verificare pe parcurs
Geologie si geomorfologie 1 1 2 2 0 Verificare pe parcurs
Conducerea tractorului ** 2 1 2 0 Verificare pe parcurs
Psihologie educationala 2 2 2 0 Verificare pe parcurs
Teledetectie 2 1 2 0 Verificare pe parcurs
Geologie si geomorfologie 2 2 2 2 0 Verificare pe parcurs

 

ANUL II

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii 

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Pedologie 2 1 2 2 5 Examen
Genetică 1 1 2 2 5 Examen
Fiziologia plantelor 1 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Agrochimie 1 1 2 2 5 Examen
Maşini agricole 1 2 1 + 1pr 5 Examen
Tehnică experimentală 1 2 1 + 1pr 4 Examen
Fitopatologie 1  2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Entomologie 1 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Genetica 2 2 2 2 4 Examen
Fiziologia plantelor 2 2 2 2 4 Examen
Agrochimie 2 2 2 2 4 Examen
Microbiologie 2 2 1 4 Verificare pe parcurs
Agrotehnică şi herbologie 1 2 2 2 4 Examen
Practica 2   120 4 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Fotogrametrie 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Pedagogie 1 1 2 2 0 Verificare pe parcurs
Conservarea biodiversitatii 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Pedagogie 2 2 2 2 0 Verificare pe parcurs

 

ANUL III

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii 

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Fitopatologie specială 1 2 2 5 Examen
Entomologie specială 1 2 2 5 Examen
Agrotehnică diferenţiată 1 2 2 4 Examen
Zootehnie şi nutriţia animalelor 1 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Pratologie şi pratotehnică 1 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Tehnologii horticole (legumicultura) 1 2 2 4 Examen
Zootehnie şi nutriţia animalelor 2 2 2 2 5 Examen
Pratologie şi pratotehnică 2 2 2 1 + 1pr 5 Examen
Combaterea eroziunii solului şi organizarea teritoriului 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Biodiversitatea 2 2 2 4 Examen
Tehnologii horticole (pomicultură) 2 2 2 4 Examen
Practică 2   120 4 Verificare pe parcurs

 Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Condiţionarea şi păstrarea produselor agricole / Economia resurselor agroturistice 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Biotehnologii agricole / Agroturism 2 2 2 4 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Conducere autovehicole 1 1 1 2 0 Verificare pe parcurs
Metodica predarii specialitatii 1 1 2 0 Verificare pe parcurs
Organizarea teritoriului 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Conducere autovehicole 2 2 1 2 0 Verificare pe parcurs
Bonitarea terenurilor agricole 2 1 1 0 Verificare pe parcurs

 

ANUL IV

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii 

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Fitotehnie 1 1 2 2 5 Examen
Procesarea produselor de origine animală i vegetală 1 1 1 1 3 Verificare pe parcurs
Economia vânatului şi silvicultură 1 1 1 1 2 Verificare pe parcurs
Culturi furajere 1 2 2 5 Examen
Economie rurală , contabilitate şi analiza economică 1 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Management, inginerie economică şi marketing 1 1 2 1 + 1pr 4 Examen
Ameliorarea plantelor 1 2 2 5 Examen
Fitotehnie 2 2 2 2 4 Examen
Procesarea produselor de origine animală şi vegetală 2 2 1 1 2 Examen
Piscicultura 2 1 1 2 Verificare pe parcurs
Economia vânatului şi silvicultură 2 2 1 1 4 Examen
Economie rurală , contabilitate şi analiza economică 2 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Management, inginerie economică şi marketing 2 2 2 1 + 1pr 4 Verificare pe parcurs
Apicultura  2 2 2 4 Examen
Practică* 2   120   Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Managementul proiectelor /  Metode si tehnici de comunicare 1 1 2 2 Verificare pe parcurs
Protecţia ecosistemelor / Plante medicinale flora spontana 2 2 2 2 Verificare pe parcurs

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Practică pedagogică  1   4 0 Verificare pe parcurs
Politici agricole regionale 2 2 1 0 Verificare pe parcurs