ERASMUS+

Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară

ANUL I

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Matematică şi statistică 1 2 2 5 Examen
Chimie 1 2 2 5 Examen
Biofizică şi agrometeorologie 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Geometrie descriptivă şi desen tehnic 1 2 2 4 Examen
Baza energetică pentru agricultură 1 2 2 5 Examen
Botanică I 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Agroecologie 2 2 2 3 Examen
Pedologie 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Informatică şi programare pe calculator 2 1 2 3 Examen
Maşini agricole 2 2 2 4 Examen
Botanică II 2 2 2 4 Examen
Practică 2   120 3 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Limba straină / Dezvoltare durabilă 1   2 3 Verificare pe parcurs
Mecanică / Microbiologie 2 1 2 4 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Ed. Fizică 1   2 0 Verificare pe parcurs
Conducerea tractorului 2 1 2 0 Verificare pe parcurs
Psihologie educaţională 2 1 2 0 Verificare pe parcurs

 

ANUL II

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Pedologie 1 2 2 5 Examen
Agrochimie 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Tehnică experimentală 1 2 2 5 Verificare pe parcurs
Maşini agricole 1 2 2 5 Examen
Organe de maşini 1 2 1 + 1pr 5 Examen
Utilaje în industria alimentară I 1 2 2 4 Examen
Agrotehnică şi herbologie 2 2 2 5 Examen
Electrotehnică 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Utilaje în industria alimentară II 2 2 1 5 Examen
Mecanica fluidelor şi hidraulică 2 2 2 5 Examen
Fitotehnie 2 2 2 4 Examen
Practică 2   120 4 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Aparate de măsură şi control / Fiziologia plantelor 1 2 2 4 Examen
Instalaţii pentru climatizare / Proiectare pe calculator 2 2 1 2 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Comunicare 1 1 1 0 Verificare pe parcurs
Educaţie interculturală 2 1 1 0 Verificare pe parcurs

 

ANUL III

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Acţionări hidropneumatice 1 2 1 + 1pr 5 Examen
Procese şi operaţii tehnologice în ind. alimentară 1 2 2 5 Examen
Energii regenerabile 1 2 2 4 Examen
Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Utilaje şi sisteme de transport 1 2 2 5 Examen
Maşini şi instalaţii zootehnice 1 2 2 5 Verificare pe parcurs
Rezistenţa materialelor 2 2 2 4 Examen
Protecţia plantelor 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Elemente de acţionări electrice şi automatizări 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Maşini şi instalaţii horticole 2 2 2 5 Examen
Tehnologii generale în industria alimentară 2 2 2 5 Examen
Practică 2   120 4 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Zootehnie / Electronică aplicată 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Teoria sistemelor şi automatizări / Senzori, traductori şi achiziţii de date 2 2 1 3 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Conducere auto 1 1 2 0 Verificare pe parcurs
Metodologia întocmirii proiectelor 2 1 2 0 Verificare pe parcurs

 

ANUL IV

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Maşini şi instalaţii pt.condiţionarea şi păstrarea prod. agric. 1 2 2 5 Examen
Exploatarea utilajelor agricole I 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Exploatarea utilajelor din industria alimentară I 1 2 2 5 Examen
Tehnologia de întreţinere şi reparare a utilajelor I 1 2 2 5 Verificare pe parcurs
Management 1 2 2 5 Examen
Rodarea, testarea şi diagnosticarea maşinilor şi utilajelor 1 2 2 4 Examen
Exploatarea utilajelor agricole II 2 2 1 + 1pr 5 Examen
Exploatarea utilajelor din industria alimentară II 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Tehnologia de întreţinere şi reparare a utilajelor II 2 2 1 + 1pr 5 Examen
Calitatea şi fiabilitatea utilajelor din agr.şi ind.alim. 2 2 2 5 Examen
Contabilitate şi analiză economică 2 2 2 5 Examen
Practică proiect 2   120 4 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Utilizarea calculatoarelor de proces şi a inst.de monitorizare / Drept şi legislaţie 1 1 1 2 Verificare pe parcurs
Marketing / Managementul proiectelor 2 1 1 2 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Modul pedagogic 1 1 2 0 Verificare pe parcurs
Politici agricole regionale 2 1 2 0 Verificare pe parcurs