University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Since 1869

flag ro 

ERASMUS+

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

ANUL I

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Matematică şi statistică 1 2 2 4 Examen
Informatică şi utilizarea calculatorului 1 1 1 2 4 Examen
Fizica mediului, meteorologie şi climatologie 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Chimia mediului 1 2 2 4 Examen
Zoologie  1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Botanică 1 1 2 2 5 Examen
Mecanica fluidelor 1 1 1 4 Verificare pe parcurs
Informatică şi utilizarea calculatorului 2 2 2 2 5 Examen
Geologie, geomorfologie şi pedologie 2 2 2 5 Examen
Topografie, fotogrametrie şi teledetecţie 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Fiziologia plantelor 2 2 2 5 Examen
Botanică 2 2 2 2 4 Examen

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Limba straină / Ştiinţa şi ingineria materialelor 1 0/1 2/1 4 Verificare pe parcurs
Mecanică. Rezistenţa materialelor / Elemente de electrochimie şi coroziune 2 1 1 4 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Ed. Fizica 1   2 0 Verificare pe parcurs
Conducere tractoare 2 1 2 0 Verificare pe parcurs

 

ANUL II

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Microbiologie şi enzimologie 1 2 2 5 Examen
Tehnologii şi instalaţii de depoluare a mediului 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Aparate de măsură şi control în protecţia mediului 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Chimia şi managementul nutrienţilor şi fertilizanţilor 1 1 2 2 4 Examen
Ecologie generală 1 1 2 2 6 Examen
Conservarea biodiversităţii 2 2 2 5 Verificare pe parcurs
Impactul maşinilor asupra mediului 2 2 2 5 Examen
Biochimie 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Chimia şi managementul nutrienţilor şi fertilizanţilor 2 2 2 2 5 Examen
Ecologie generală 2 2 2 2 6 Examen
Practică 2   90 3 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Hidrologie şi hidraulică / Termodinamică 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Monitorizarea fenomenelor de risc / Electrotehnică 2 2 2 5 Examen

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Modulul pedagogic 1 2 1 0 Verificare pe parcurs

 

ANUL III

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Monitorizarea calităţii mediului 1 1 2 2 4 Examen
Poluarea şi tehnici de depoluare a mediului 1 2 2 4 Examen
Impactul industriei asupra mediului 1 2 2 5 Examen
Ecopratologie 1 2 2 5 Verificare pe parcurs
Gestiunea deşeurilor 1 1 2 2 5 Examen
Monitorizarea calităţii mediului 2 2 2 2 5 Verificare pe parcurs
Tratarea şi epurarea apelor 2 2 1 + 1pr 4 Examen
Gestiunea deşeurilor 2 2 2 1 + 1pr 5 Examen
Protecţia plantelor şi mediului 2 2 2 4 Examen
Ecotoxicologie 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Economia mediului 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Practică 2   90 3 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Fenomene de transfer şi operaţii unitare / Organizarea şi sistematizarea teritorului 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Electronică / Gestiunea ecosistemelor silvice 2 2 2 4 Examen

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Modul pedagogic 1 2 1 0 Verificare pe parcurs
Conducere auto 1 1 2 0 Verificare pe parcurs
Combaterea biologică în agricultură 2 2 1 0 Verificare pe parcurs
Conducere auto 2 1 2 0 Verificare pe parcurs

 

ANUL IV

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Reconstrucţie ecologică 1 1 2 2 5 Examen
Drept şi legislaţie de mediu 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Tehnologii ecologice în cultura plantelor 1 1 2 2 5 Examen
Evaluarea impactului de mediu 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Controlul şi certificarea produselor 1 1 1 1 2 Examen
Managementul realizării proiectelor 2 2 1 + 1pr 5 Verificare pe parcurs
Reconstrucţie ecologică 2 2 2 1 + 1pr 5 Verificare pe parcurs
Tehnologii ecologice în cultura plantelor 2 2 2 1 + 1pr 5 Verificare pe parcurs
Arii naturale protejate 2 2 2 5 Verificare pe parcurs
Schimbări climatice globale 2 2 2 5 Verificare pe parcurs
Controlul şi certificarea produselor 2 2 1 1 2 Verificare pe parcurs
Practică 2   90 3 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Etica ecologică / Tehnologia informaţiei 1 2 1 + 1pr 5 Verificare pe parcurs
Tehnologii ecologice în producţia animală / Analiza şi sinteza proceselor tehnologice 2 2 1 + 1pr 5 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Modul pedagocic 1 2 1 0 Verificare pe parcurs
Bioremedierea 2 2 1 0 Verificare pe parcurs