University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Since 1869

flag ro 

ERASMUS+

Biologie

ANUL I

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma de examinare
Matematici cu aplicaţii în biologie 1 2 2 5 Examen
Chimie generală 1 2 2 6 Examen
Morfologia şi anatomia plantelor 1 1 2 2 6 Verificare pe parcurs
Histologie şi anatomia omului 1 2 2 6 Examen
Biochimie 2 2 2 6 Examen
Morfologia şi anatomia plantelor 2 2 2 2 5 Examen
Sistematica nevertebratelor 2 2 2 5 Examen
Biologie celulară 2 2 2 6 Examen
Citologie animală  2 2 2 5 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma de       examinare
Citologie vegetală / Biofizică 1 2 2 5 Verificare pe parcurs
Bioclimatologie / Informatică 2 2 2 5 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite      Forma de examinare     
Limba străină 1 1   2 0 Verificare pe parcurs
Ed. Fizică 1 1   2 0 Verificare pe parcurs
Psihologie educaţională 2 2 2 0 Verificare pe parcurs
Limba străină 2 2   2 0 Verificare pe parcurs
Ed. Fizică 2 2   2 0 Verificare pe parcurs

 

ANUL II

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Sistematica criptogamelor 1 2 2 5 Examen
Sistematica vertebratelor 1 2 2 5 Examen
Genetica generală 1 1 2 2 5 Examen
Fiziologie generală vegetală 1 1 2 2 4 Examen
Sistematica fanerogamelor 2 2 2 5 Examen
Histologie vegetală şi animală 2 2 2 5 Verificare pe parcurs
Fiziologie generală vegetală 2 2 2 2 5 Examen
Fiziologie generală animală 2 2 2 4 Examen
Pedologie 2 2 2 4 Examen
Genetica generala 2 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Practica 2   60 4 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Ocrotirea naturii / Anatomie comparata 1 2 2 5 Verificare pe parcurs
Genetica populaţională / Evoluţionism 2 2 2 5 Examen

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Pedagogie 1 1 2 2 0 Verificare pe parcurs
Limba străină 1 1   2 0 Verificare pe parcurs
Ed. Fizică 1 1   2 0 Verificare pe parcurs
Pedagogie 2 2 2 2 0 Verificare pe parcurs
Limba străină 2 2   2 0 Verificare pe parcurs
Ed. Fizica 2 2   2 0 Verificare pe parcurs

 

ANUL III

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Entomologie 1 2 2 6 Examen
Fitopatologie 1 2 2 6 Examen
Microbiologie 1 1 2 2 6 Examen
Fitosociologie 1 2 2 6 Verificare pe parcurs
Conservarea biodiversităţii 2 2 2 5 Verificare pe parcurs
Microbiologie 2 2 2 2 6 Examen
Etologie 2 2 2 5 Examen
Ecologie generală 2 2 2 5 Verificare pe parcurs
Practica 2   60 5 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Colectarea şi conservarea materialului didactic / Metode si tehnici de comunicare 1 2 2 5 Verificare pe parcurs
Biotehnologii / Parazitologie 2 2 2 5 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Ore lucrări practice / seminar Credite Forma    de examinare
Metodica predării disciplinelor de specialitate 1 1 2 0 Verificare pe parcurs
Practica pedagogică 1   4 0 Verificare pe parcurs
Practica pedagogică 2   4 0 Verificare pe parcurs