University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Since 1869

flag ro 

ERASMUS+

Medicină Veterinară

ANUL I

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Ore lucrări practice/ seminar

Credite

Forma de examinare

Biologie animală şi ecologie

1

2

2

4

Examen

Biologie vegetală

1

1

2

3

Examen

Fizică/Biofizică

1

2

2

4

Examen

Anatomie comparată 1

1

2

3

5

Examen

Anatomie comparată 2

2

2

3

5

Examen

Chimie / Biochimie 1

1

3

3

6

Examen

Chimie / Biochimie 2

2

2

3

5

Examen

Biomatematică şi informatică

1

1

1

1

Verificare pe parcurs

Biologie celulară

1

1

2

2

Examen

Histologie si embriologie 1

2

2

3

5

Examen

Genetică

2

2

2

4

Examen

Agronomie

2

1

1

1

Verificare pe parcurs

Tehnici de comunicare

2

1

1

Verificare pe parcurs

Educatie pentru cariera

2

2

2

Verificare pe parcurs

Educaţie fizică 1

1

 

1

1

Verificare pe parcurs

Educaţie fizică 2

2

 

1

1

Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Ore lucrări practice / seminar

Credite

Forma de examinare

Limbi moderne aplicate - engleză 1

1

 

2

3

Verificare pe parcurs

Limbi moderne aplicate - germană 1

1

 

2

3

Verificare pe parcurs

Limbi moderne aplicate - franceză 1

1

 

2

3

Verificare pe parcurs

Limbi moderne aplicate - engleză 2

2

 

2

3

Verificare pe parcurs

Limbi moderne aplicate - germană 2

2

 

2

3

Verificare pe parcurs

Limbi moderne aplicate - franceză 2

2

 

2

3

Verificare pe parcurs

Deontologie și etica profesional veterinară

2

0.5

   

Verificare pe parcurs

Dezvoltare de abilități profesionale și orientare în carieră

2

0.5

   

Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Ore lucrări practice / seminar

Credite

Forma de examinare

Istoria medicinii veterinare

1

2

   

Verificare pe parcurs

Limba, cultura si civilizaţia română 1

1

1

1

 

Verificare pe parcurs

Limba, cultura si civilizaţia română 2

2

1

1

 

Verificare pe parcurs

Informare ştiinţifică, tehnici şi metode de documentare

2

 

0.5

 

Verificare pe parcurs

 Practica: 3 săptămâni


ANUL II

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Ore lucrări practice / seminar

Credite

Forma de examinare

Anatomie comparată 3

1

2

3

4

Examen

Anatomie comparată 4

2

2

3

4

Examen

Fiziologie 1

1

2

3

4

Examen

Fiziologie 2

2

2

3

4

Examen

Histologie si embriologie 2

1

2

3

4

Examen

Biochimie/ Biologie moleculară

1

2

2

3

Examen

Biochimia metabolismului tisular

2

1

2

2

Verificare pe parcurs

Creşterea animalelor

1

2

2

3

Verificare pe parcurs

Sisteme de producţii animaliere 1

2

2

2

4

Examen

Nutriţie, alimentaţie, controlul calităţii furajelor 1

1

2

2

4

Verificare pe parcurs

Nutriţie, alimentaţie, controlul calităţii furajelor 2

2

2

2

4

Examen

Microbiologie 1

1

2

2

4

Verificare pe parcurs

Microbiologie 2

2

2

2

4

Examen

Igiena animalelor şi protecţia mediului

2

3

3

5

Examen

Discipline opționale

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Ore lucrări practice / seminar

Credite

Forma de examinare

Micologie veterinară

2

 2

2

3

Verificare pe parcurs

Eredopatologie

1

 2

2

3

Verificare pe parcurs

Deontologie și etica profesional veterinară

2

 0,5

   

Verificare pe parcurs

Dezvoltare de abilități profesionale și orientare în carieră

2

 0,5

   

Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Ore lucrări practice / seminar

Credite

Forma de examinare

Limbi moderne aplicate - engleză 3

1

 

1

 

Verificare pe parcurs

Limbi moderne aplicate - germană 3

1

 

1

 

Verificare pe parcurs

Limbi moderne aplicate - franceză 3

1

 

1

 

Verificare pe parcurs

Limbi moderne aplicate - engleză 4

2

 

1

 

Verificare pe parcurs

Limbi moderne aplicate - germană 4

2

 

1

 

Verificare pe parcurs

Limbi moderne aplicate - franceză 4

2

 

1

 

Verificare pe parcurs

Educaţie fizică 3

2

 

1

 

Verificare pe parcurs

Educaţie fizică 4

2

 

1

 

Verificare pe parcurs

 Practica: 3 săptămâni

 

ANUL III

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Ore lucrări practice / seminar

Credite

Forma de examinare

Etologie, Bunăstarea şi protecţia animalelor

1

2

3

4

Verificare pe parcurs

Epidemiologie

2

2

2

3

Verificare pe parcurs

Imunologie

1

2

2

4

Examen

Parazitologie şi boli parazitare 1

2

2

2

4

Examen

Farmacologie şi farmacie 1

1

2

2

4

Examen

Farmacologie şi farmacie 2

2

2

2

4

Examen

Anatomie patologică 1

1

2

3

4

Examen

Anatomie patologică 2

2

3

3

5

Examen

Fiziopatologie 1

1

2

2

4

Examen

Fiziopatologie 2

2

2

2

3

Verificare pe parcurs

Propedeutica si tehnica chirurgicala 1

2

2

2

3

Verificare pe parcurs

Anesteziologie si reanimare

1

1

2

2

Examen

Semiologie 1

1

2

2

3

Examen

Semiologie 2

2

2

2

4

Examen

Sisteme de producţie animaliere 2

1

2

2

3

Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Ore lucrări practice / seminar

Credite

Forma de examinare

Patologie celulară şi oncologie comparată

2

 1

2

2

Verificare pe parcurs

Biologia,creşterea şi patologia animalelor de laborator

2

 1

2

2

Verificare pe parcurs

Deontologie și etica profesional veterinară

2

 0,5

   

Verificare pe parcurs

Dezvoltare de abilități profesionale și orientare în carieră

2

 0,5

   

Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Ore lucrări practice / seminar

Credite

Forma    de examinare

Creşterea animalelor de companie

2

1

2

 

Verificare pe parcurs

Medicină moleculară

1

1

1

 

Verificare pe parcurs

Practică 3 săptămâni

 

ANUL IV

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Ore lucrări practice / seminar

Credite

Forma    de examinare

Parazitologie şi boli parazitare 2

1

2

2

3

Examen

Parazitologie şi boli parazitare 3

2

2

2

3

Verificare pe parcurs

Propedeutică si tehnica chirurgicală 2

1

2

2

3

Verificare pe parcurs

Patologie şi clinică medicală 1

1

2

3

4

Examen

Patologie şi clinică medicală 2

2

2

3

4

Examen

Patologie şi clinică chirurgicală 1

2

2

3

4

Examen

Boli infecţioase 1

1

2

2

4

Examen

Boli infecţioase 2

2

2

2

4

Examen

Fiziologia reproducţiei la animale

1

2

2

3

Examen

Obstetrică veterinară

2

2

2

4

Examen

Igiena, calitatea şi tehnologia alimentelor 1

1

2

2

4

Examen

Igiena, calitatea şi tehnologia alimentelor 2

2

2

2

4

Verificare pe parcurs

Imagistica Medicala

1

2

2

4

Verificare pe parcurs

Statistica medicala

1

1

2

2

Verificare pe parcurs

Toxicologie veterinară 1

2

2

2

3

Examen

 Discipline opţionale

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Ore lucrări practice / seminar

Credite

Forma    de examinare

Ortopedie veterinară şi traumatologie

1

 1

2

2

Verificare pe parcurs

Biotehnici în reproducţie

1

 1

2

2

Verificare pe parcurs

Deontologie și etica profesional veterinară

2

 0,5

   

Verificare pe parcurs

Dezvoltare de abilități profesionale și orientare în carieră

2

 0,5

   

Verificare pe parcurs

Managementul calității actului terapeutic medical veterinar

2

0,5

   

Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Ore lucrări practice / seminar

Credite

Forma    de examinare

Securitatea produselor apicole şi piscicole

2

1

2

 

Verificare pe parcurs

 Practica: 3 săptămâni 

  

ANUL V  

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Ore lucrări practice / seminar

Credite

Forma    de examinare

Patologie şi clinică medicală 3

1

2

3

4

Examen

Patologie şi clinică medicală 4

2

2

3

5

Examen

Patologie şi clinică chirurgicală 2

1

2

3

4

Examen

Patologie şi clinică chirurgicală 3

2

2

3

4

Examen

Boli infecţioase 3

1

2

3

4

Examen

Boli infecţioase 4

2

2

3

4

Examen

Patologia reproducţiei 1

1

2

3

4

Examen

Patologia reproducţiei 2

2

2

3

4

Examen

Inspecţia şi controlul produselor şi alimentelor de origine animală 1

1

2

3

4

Examen

Inspecţia şi controlul produselor şi alimentelor de origine animală 2

2

2

3

4

Examen

Medicină preventivă 1

2

1

 

1

Verificare pe parcurs

Dermatologie veterinară

2

2

2

4

Verificare pe parcurs

Comunicare

1

1

2

2

Verificare pe parcurs

Cresterea si patologia pestilor

2

1

1

2

Verificare pe parcurs

Toxicologie veterinară 2

1

2

2

4

Verificare pe parcurs

 Discipline opţionale

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Ore lucrări practice / seminar

Credite

Forma    de examinare

Creşterea şi patologia animalelor exotice şi de vânat

2

1

2

2

Verificare pe parcurs

Etopatologie

2

1

2

2

Verificare pe parcurs

Deontologie și etica profesional veterinară

2

0,5

 

3

Verificare pe parcurs

Dezvoltare de abilități profesionale și orientare în carieră

2

0,5

 

3

Verificare pe parcurs

Managamentul calității actului terapeutic medical veterinar

1

0,5

 

3

Verificare pe parcurs

Managementul calității în învățământul medical veterinar

1

0,5

 

3

Verificare pe parcurs

 Discipline facultative

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Ore lucrări practice / seminar

Credite

Forma    de examinare

Chirurgie plastică şi reconstructiva

2

1

2

 

Verificare pe parcurs

Cardiologie

1

1

2

 

Verificare pe parcurs

Conducere auto

1

1

2

 

Examen

  Practica: 3 săptămâni 

 

ANUL VI   

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Ore lucrări practice / seminar

Credite

Forma    de examinare

Legislaţie  și deontologie veterinara

1

1

1

2

Verificare pe parcurs

Medicină preventivă 2

1

1

 

1

Verificare pe parcurs

Diagnostic necropsic şi medicină legală 1

1

1

2

3

Verificare pe parcurs

Laborator clinic

2

1

1

2

Verificare pe parcurs

Boli de nutritie si metabolism

1

1

2

3

Examen             

Diagnostic necropsic şi medicină legală 2

2

1

2

3

Verificare pe parcurs

Sanatate Publica Veterinara

1

1

2

3

Examen      

Economie rurala

2

1

1

2

Verificare pe parcurs

Management si marketing veterinar

2

1

2

2

Verificare pe parcurs

Clinica animalelor de companie*

1

2

4,5

 

Verificare pe parcurs

Clinica animalelor de companie*

2

1

4,5

10

Verificare pe parcurs

Clinica cabaline *

1

2

3

 

Verificare pe parcurs

Clinica cabaline *

2

2

3

9

Verificare pe parcurs

Clinica rumegatoare *

1

2

4,5

 

Verificare pe parcurs

Clinica rumegatoare *

2

1

4,5

10

Verificare pe parcurs

Clinica suine 1*

1

1

1,5

 

Verificare pe parcurs

Clinica suine 1*

2

1

1,5

3

Verificare pe parcurs

Clinica pasari si leporide *

1

1

1,5

 

Verificare pe parcurs

Clinica pasari si leporide *

2

1

1,5

3

Verificare pe parcurs

 

* Clinici pe specii: an de studii cu 2 serii; cursuri comune; stagiile clinice modulare: I. Animale companie + cabaline; II. Rumegatoare + suine + pasari. Un modul/serie/semestru - rotatie pe semestre 
Clinici : Chirurgie, Infectioase, Medicala, Reproductie, Parazitologie,Dermatologie

Discipline opţionale

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Ore lucrări practice / seminar

Credite

Forma    de examinare

Patologia si clinica noilor animale de companie

2

1

1

2

Verificare pe parcurs

Nutritie clinica

2

1

1

2

Verificare pe parcurs

Dezvoltare de abilități profesionale și orientare în carieră

1

0,5

 

1

Verificare pe parcurs

Managamentul calității actului terapeutic medical veterinar

1

0,5

 

1

Verificare pe parcurs

Managementul calității în învățământul medical veterinar

1

0,5

 

1

Verificare pe parcurs

 Discipline facultative

Disciplina

Semestrul

Ore curs

Ore lucrări practice / seminar

Credite

Forma    de examinare

Managementul proiectelor

1

1

2

 

Verificare pe parcurs

  Practica în unități sanitar veterinare și gardă: 60 ore