University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Since 1869

flag ro 

ERASMUS+

Controlul și expertiza produselor alimentare

ANUL I

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Chimie fizică şi coloidală 1* 1 2 2 4 Examen
Chimie organică* 1 2 2 4 Examen
Chimie anorganică si chimie analitica 1* 1 2 2 4 verificare pe parcurs
Geometrie descriptivă şi desen tehnic * 1 1 2 4 verificare pe parcurs
Matematica şi prelucrarea statistică a datelor 1* 1 2 1 4 verificare pe parcurs
Informatică aplicată şi grafică asistată de calculator 1* 1 1 2 3 Examen
Biofizica* 1 2 1 3 Examen
Chimie fizică şi coloidală 2* 2 2 2 4 Examen
Chimie anorganică si chimie analitica 2* 2 2 2 4 Examen
Chimia alimentului* 2 2 2 4 Examen
Matematica şi prelucrarea statistică a datelor 2* 2 1 1 3 Examen
Informatică aplicată şi grafică asistată de calculator 2* 2 1 2 3 verificare pe parcurs
Biochimia alimentelor 1* 2 2 2 4 Examen
Fenomene de transfer* 2 2 1 4 verificare pe parcurs
Practică tehnologică 2   90 3 verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Ecologie **  2 2 1 3 verificare pe parcurs
Protectia mediului**  2
Limba  engleza**  1 - 2 3 verificare pe parcurs
Limba franceza **  1 -
Limba germana **  1 -

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Ed. fizică si sport*** 2 - 1 - verificare pe parcurs

 

* Discipline comune pentru IPA, TPPA si  CEPA          
** Se va alege una pe fiecare semestru        
*** Conditie de promovare an de studiu        
Practica 3 saptamani: 1 sapt. ind. carne, 1 sapt. ind. laptelui, 1 sapt. morarit si panificatie

 

ANUL II

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Microbiologie generală * 1 2 2 4 Examen
Materii prime vegetale 1* 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Materii prime animale 1* 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Utilaje în ind. alimentară 1* 1 2 1 4 Examen
Operaţii unitare în industria alimentară 1* 1 1 2 4 Examen
Teh. extractive 1- zahar, prod.zaharoase 1 2 1 4 Verificare pe parcurs
Biochimie 2* 1 1 2 3 Examen
Microbiologie specială * 2 2 2 4 Examen
Materii prime vegetale 2* 2 2 1 4 Examen
Materii prime animale 2* 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Utilaje în ind. alimentară 2* 2 2 1 4 Verificare pe parcurs
Operaţii unitare în industria alimentară 2* 2 2 2 3 Verificare pe parcurs
Climatizare şi tehnica  frigului 2 2 1 3 Examen
Teh. extractive 2- ulei, margarina 2 2 1 3 Examen
Reologia alimentelor* 2 2 1 3 Examen
Practică tehnologică 2   90 2 Verificare pe parcurs

Discipline opționale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Electrotehnică** 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Elemente de inginerie electrica** 2
Principiile nutriţiei umane** 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Psihologia alimentatiei umane** 1

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Politici agricole regionale 1 2 1   Verificare pe parcurs

 

* Discipline comune pentru TPPA si CEPA         
* *Discipline optionale:  se va alege una pe fiecare semestru        
Practica 3 saptamani: 1 sapt. ind. carne, 1 sapt. ind. laptelui, 1 sapt. morarit si panificatie

 

ANUL III

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Toxicologia prod. alim 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Biotehnologii alimentare* 1 2 2 3 Examen
Aditivi  alim si ingrediente in ind.alimentara* 1 2 2 4 Examen
Autentificarea şi falsificarea alimentelor 1 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Tehnologia produselor vegetale 1 1 2 1 4 Examen
Tehnologia produselor de origine animală 1 1 2 2 4 Examen
Principii şi met de cons. a prod. agro-alim 1 1 1 1 2 Verificare pe parcurs
Practică tehnologică  1 - 30 2 Verificare pe parcurs
Igiena societăţilor agro-alimentare* 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Aditivi  alim si ingrediente in ind.alimentara 2* 2 2 2 4 Examen
Analiza senz. a prod. alim. 2 2 1 3 Examen
Autentificarea şi falsificarea alimentelor 2 2 2 1 3 Examen
Tehnologia produselor vegetale 2 2 2 1 4 Examen
Tehnologia produselor de origine animală 2 2 2 2 3 Examen
Principii şi met de cons. a prod. agro-alim 2 2 1 1 2 Verificare pe parcurs
Practică tehnologică 2   60 2 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Aparate de măsură şi control** 1 2 1 3 Examen
Valorificarea subprod. în ind.alimentară** 2 1 1 3 Verificare pe parcurs
Tehnici de comunicare** 1 1 1 2 Verificare pe parcurs
Orientarea pentru cariera** 1
Bioetica alimentara ** 2 1 1 3 Verificare pe parcurs
Alimente modificate genetic ** 2

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Conducere auto 1 * 1 1 2 - Examen
Conducere auto 2* 2 1 2 - Examen

 

*Discipline comune pentru TPPA , CEPA si IPA         
* *Discipline optionale:  se va alege una pe fiecare semestru
Practica 3 saptamani: 1 sapt.  ind. carne, 1 sapt. ind. laptelui, 1 sapt. morarit si panificatie  

 

ANUL IV

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Managementul  si marketing 1* 1 2 1 4 Examen
Contabilitate* 1 2 1 3 Examen
Alim. funcţ.  probiotice şi prebiotice 1 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Controlul şi expertiza prod. animaliere 1* 1 2 2 4 Examen
Controlul calităţii produselor vegetale 1* 1 2 2 4 Examen
Boli transmise prin alim. la om 1 1 2 1 4 Verificare pe parcurs
Sisteme de management al calităţii prod. alim. 1 2 1 4 Verificare pe parcurs
Ambalaje şi design* 2 1 1 3 Verificare pe parcurs

Managementul  si marketing 2*

2 2 1 3 Examen
Alim. funcţ.  probiotice şi prebiotice 2 2 2 2 4 Examen
Controlul şi expertiza prod. animaliere 2* 2 2 2 4 Examen
Controlul calităţii produselor vegetale 2* 2 2 2 4 Examen
Legislaţie în ind. alim.* 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Boli transmise prin alim. la om 2 2 1 1 3 Verificare pe parcurs
Practică tehnologică  2 60 3 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Gastrotehnie şi catering  1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Obtinerea si controlul produselor apicole 2 2 1 3 Verificare pe parcurs

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Metodologia întocmirii proiectelor 1   1   Verificare pe parcurs

 

*Discipline comune pentru TPPA si CEPA   
Practica 2 saptamani pentru intocmirea proiectului de diploma  
**Disciplinele facultative sunt pentru studentii care opteaza pentru modulul de pedagogie