ERASMUS+

Permanent Commission for Agricultural Research

Comitetul Permanent pentru Cercetarea Agricolă (Standing Commitee on Agricultural Research – SCAR) a fost înființat în anul 1974 printr-o Reglementare a Consiliului UE. Acesta este format din reprezentanți ai Statelor Membre și este prezidat de un reprezentant al Comisiei şi are un mandat de a consilia Comisia și Statele Membre cu privire la coordonarea cercetării agricole în Europa.

În anul 2005, Comitetului SCAR i-a fost dat un mandat reînnoit de către Consiliu, pentru a juca un rol major în coordonarea eforturilor cercetării agricole din Spațiul European al Cercetării."Noul" SCAR e format din 27 de State Membre UE, cu reprezentanți din Statele Candidate și Asociate în calitate de observatori. Membrii SCAR reprezintă în prezent 37 de țări.

Scopul și rolul "noului SCAR"

Pe parcursul ultimelor trei decenii, agenda pentru cercetarea agricolă s-au schimbat dramatic. Practicilor agricole și procesele de producție trebuie să fie acum stabilite într-un context mult mai larg - acela de a obține durabilitate reală în sens larg și să răspundă direct la preocupările consumatorilor din Europa. Agricultura trebuie să facă față la presiuni noi, de exemplu: în ceea ce privește cerințele de mediu; schimbări în politica rurală și comunitățile rurale; creșterea producției agricole non-alimentare, managementul peisajului, biodiversitatea și problemele de conservare; precum și la răspunsurile la cererile de reformă a PAC și extindere. Sunt de asemenea, impactul asupra agriculturii europene a obligațiilor rezultate din acordurile internaționale, cum sunt activitățile WTO, Protocolul de la Kyoto și la Convenția privind Diversitatea Biologică. Astfel de evoluții fac puțin probabil ca o țară europeană să aibe resursele sau capacitatea de a aborda în mod adecvat toate cercetările necesare pentru a sprijini politica cu privire la aceste probleme și la altele, trans-frontaliere, care sunt în evoluţie.
În lumina acestor cereri și provocări, noul SCAR va lucra la această definiție mai largă și actualizată a termenului de "cercetare agricolă". SCAR va privi dincolo de aspectele înguste ale cercetării referitoare la producția și va cuprinde conceptul așa-numit "fork-la-farm", punând accentul pe agricultura sustenabilă, incluzând biodiversitatea și dezvoltarea rurală. Adoptarea o abordare holistică SCAR va viza principalele sectoare în cadrul unui concept al "knowledge based bio-economy", de exemplu: sănătatea și bunăstarea animalelor, aspectele privind consumatorii cu privire la calitatea, siguranța și securitatea producției şi furnizării de alimente; chestiuni legate de comportamentul consumatorului față de alimente, nutriție, comerț și piețe, deoarece acestea au impact asupra cercetării agro-alimentare, precum și aspecte legate de evoluțiile din ariile non-tradiționale și non-alimentare ale activităţii agricole, inclusiv silvicultura.
Adoptarea aceastei interpretări mai largi a termenului "cercetare agricolă" va permite Comisiei, într-un "nou context al SCAR", să ia în considerare toate reglementările internaționale și europene și tendințele importante și de asemenea concluziile majore ale comitetelor științifice ale Comisiei care afectează politica şi agendele cercetării, care ar putea fi relevante pentru cercetarea agricolă în cadrul unui concept multidisciplinar. Ca urmare, decurgând din această abordare, SCAR va sprijini Comisia, celelalte instituții și Statele Membre, prin furnizarea unei evaluări a relevanței acestor teme, inclusiv impactul socio-economic, va consilia în ce priveşte stabilirea priorităților cercetării la nivel european și privind acțiunile conexe care ar oferi o mai bună coordonare a sprijinului pentru elaborarea în viitor a unei politici bazată pe evidenţă.

Alte delatii pe sitelul Comitetul Permanent pentru Cercetarea Agricolă