University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Since 1869

flag ro 

ERASMUS+

Calendar licență/disertație

Facultatea de Agricultură 
  • licență 1.07.2013 - 5.07.2013 (cunoștințe fundamentale și sustinere lucrări licență)
  • master 3.06.2013 - 7.06.2013 (susținere lucrare disertație)
 
Facultatea de Horticultură
  • licență și master 1.07.2013 - 7.07.2013 (cunoștințe fundamentale și sustinere lucrări licență/disertație)
 
Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii
  •  licență și master 1.07.2013 - 7.07.2013 (cunoștințe fundamentale și sustinere lucrări licențăa/disertație)
 
Facultatea de Medicină Veterinară
  • licență - cunostinte fundamentale - 1.07.2013 - 3.07.2013
  • sustinerea lucrarii licență - 4.07.2013 - 5.07.2013
 
Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor 
  • licență - 24.06.2013 - 30.06.2013 (cunoștințe fundamentale și sustinere lucrări licență)
  • master - 3.06.2013 (susținere lucrare disertație)