University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Since 1869

flag ro 

ERASMUS+

Rector's Message

1

catoiToday, the higher agricultural education of Cluj is one of the most prestigious in Europe in the field of education as well as in the field scientific research. 
During its 145 years existence, the economic school of Cluj has benefited from the contributions of many outstanding personalities of the Romanian educational and scientific environment.
The university graduates, specialized in the fields of agriculture, horticulture, animal science, biotechnology and veterinary medicine have yielded outstanding results in the production process, as well as in the field of scientific research in Romania and abroad.
The success of our university is widely acknowledged, as it benefits from national as well as international accreditation. Following the year 2000, the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca has witnessed a spectacular development. The specialization palette became more diversified; many new departments were established and the students from Romania and from abroad study together.
Currently, the academic staff and the students (more than 7000) benefit from an exceptional studying environment for their theoretical and practical training: lecture halls, laboratories, reading rooms, experimental research facilities, veterinary clinics and a fully equipped library.
A significant part of the academic staff, especially the younger members and the PhD students, benefit from the opportunity to study and research at universities in countries with a highly developed agriculture.
The cooperation with the higher education institutions and agricultural production units from states of the European Union provides the framework for the annual practical training organized by the USAMV Cluj-Napoca for most of the students of the four faculties.
Our university has already established a collaboration with universities and research institutions in over 50 countries in Europe, Africa, Asia, North and South America.
We firmly believe that in the years to come USAMV Cluj-Napoca will continue to develop, thus contributing, by means of a high quality instruction, to the improvement and the modernization of the Romanian agriculture.

Rector,
Prof. Cornel Cătoi, PhD

History

1

The University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca is the successor of the prestigious Higher School of Agriculture of Cluj, founded 145 years ago, in October 1869, under the name of Institute of Agronomic Studies, Cluj-Mănăştur. In 1906 the Institute reached the Academy level, becoming the Academy of Agriculture of Cluj.

The Agronomic School of Cluj comprised only one department - that of agriculture- for almost 50 years, since its founding and until the end of the second decade, with a three-year duration of studies.

The creation of the unified national State, in 1918, marked the beginning of a new stage in the evolution of the Agronomic School of Cluj. Its ascendant trajectory was the outcome of the effort and of the competence of many ensuing generations of teachers and students of the agronomic education of Cluj at that time.

Since 1921, the agronomic academic education in our country has been set to four years of study, of which three of theory and a fourth one during which the student had to take part in stages in state-owned or private farms. Begining with the year 1922, the graduates have been receiving the "agronomic engineer" degree.
In 1929, following the reorganization and the modernization of the higher agronomic education, the Agronomic School of Cluj became the "Academy of High Agronomic Studies Cluj".

As a result of the Vienna Diktat, between 1940-1945, the Academy of Agriculture of Cluj (teaching staff, students and a part of its inventory) took refuge in Timişoara, where they carried out the activity as the "Faculty of Agronomy Cluj-Timişoara". In 1945, The Faculty of Agronomy returned to Cluj. Since 1948 it functioned as thge Agronomic Institute of Cluj, initially with one Faculty, that of Agriculture. In 1959 the Faculty of Animal Science was created, followed by the creation of the Faculty of Veterinary Medicine, in 1962.

The department of Horticulture came into being in 1977, and along with the Department of Agriculture becoming the "Faculty of Agriculture and Horticulture".

During 1978-1987, the Agronomic Institute of Cluj functioned with two faculties: the Faculty of Agriculture and Horticulture and the Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine. These faculties were merged in one faculty, the Faculty of Agronomy.

In 1991, the Agronomic Institute changed its name, becoming the "University of Agricultural Sciences". In 1995 it became the "University of Agricultural Sciences and Veterinart Medicine Cluj-Napoca".

Beginning with the year 1990, the university was restructered, having four faculties (Agriculture, Horticulture, Animal Science and Biotechnologies, Veterinary Medicine), new specializations being subsequently created for the full-time education (BcS), college, master (MS), doctorate (PhD), long distance learning (ID) and part-time learning (FR).

The educational system has been aligned with the Bologna Standards, and the ETCS credit system was introduced in 1998.

The new strategy adopted by the unviersity aims to expand and to strenghten the international relations, the modernization of the entire educational, research and outreach process, thus contributing to the development of the Romanian agriculture, in accordance with the EU standards.

The University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca is currently one of the most reputed universities in Romania. The USAMV Cluj is member of the Romanian Consortium of the Universities of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine and of the Association of the Universities of Cluj-Napoca, as well as of the European University Association by which was assessed in 2003.

Mission

1

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca are ca misiune, conform Cartei, formarea profesională de nivel universitar şi producerea de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică şi inovare. Misiunea asumată este realizată prin educaţie şi cercetare ştiinţifică avansată.

Universitatea îşi va îndeplini misiunea prin promovarea excelenţei în învăţământ, cercetare şi inovare, prin formare academică iniţială şi postuniversitară, prin educaţie pe tot parcursul vieţii şi integrare în circuitul de valori universale în acord cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere.

Universitatea va asigura formarea academică a specialiştilor de înaltă calificare în domeniile fundamentale ale ştiinţelor vieţii, respectiv ştiinţelor agricole şi silvice, a ştiinţelor inginereşti, de medicină veterinară şi de ştiinţe ale naturii, prin promovarea studiilor de licenţă, masterat, doctorat şi studii postuniversitare, bazate pe dezvoltarea cunoaşterii, a cercetării şi inovării.

Prin calitatea actului educaţional, prin dialogul cu societatea şi adaptarea la nevoile concrete ale acesteia, universitatea îşi propune să contribuie la dezvoltarea locală, regională, naţională şi europeană din punct de vedere social, economic şi cultural.

Activitatea educativă şi de cercetare îşi propune să promoveze concepţia potrivit căreia valorile cunoaşterii sunt universale, iar procesul cunoaşterii presupune evaluare şi autoevaluare corectă, dialog constructiv şi respect reciproc în exprimarea opiniilor, precum şi recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, respectul şi toleranţa faţă de opinii, ideologii şi religii, respectul faţă de tot ce este viu şi faţă de mediu.

USAMV Cluj-Napoca, conform specificului său, trebuie să răspundă cerinţelor economiei de piaţă, întreaga sa activitate fiind orientată în funcţie de criterii de eficienţă şi performanţă.

Prin studiile de master, doctorat, postdoctorat, specializare prin studii de formare continuă, prin perfecţionarea personalului didactic preuniversitar şi a personalului academic propriu, universitatea se defineşte ca un participant activ la educaţia pe tot parcursul vieţii şi la reconversia profesională a forţei de muncă. Prin politicile de recrutare, promovare şi perfecţionare a cadrelor didactice şi de cercetare proprii, universitatea oferă resursele umane necesare formării profesionale universitare şi post-universitare, precum şi modele de conduită profesională şi civică.

Universitatea îşi propune să aibă un rol activ în elaborarea şi implementarea politicilor şi programelor educaţionale, de cercetare, de transfer tehnologic şi de ocupare a forţei de muncă la nivel naţional şi internaţional. Printr-o dezvoltare susţinută, USAMV Cluj-Napoca doreşte să-şi afirme rolul de pol de excelenţă al educaţiei şi cercetării academice, al culturii şi transferului tehnologic pentru domeniile specifice ştiinţelor vieţii, în spaţiul sud-estic şi central european.