ERASMUS+

Candidaturi

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Nr. crt. Departament Candidat CV Proiect managerial
1

Ştiinţe tehnologice - Zootehnie

Șef lucr. dr. Camelia Răducu CV Proiect managerial