University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Since 1869

flag ro 

Counselling and Laboratory analyses

Laboratorul de analiză sol-plantă LASP
şef laborator – prof.dr. Mihai Cornel Rusu

Servicii oferite

 • determinări electrochimice (ph, conductivitate).
 • determinari prin gaz cromatografie (rezidii pesticide din sol şi plantă). 
 • determinări prin ion cromatografie (nitraţi din sol şi plantă).
 • determinări spectrometrice (metale din sol şi plantă prin aas).
 • determinări de potasiu accesibil din sol şi potasiu total din plantă. 
 • determinări spectrofotometrice (fosfor accesibil din sol şi fosfor total din plantă, nitraţi din sol şi plantă).
 • determinări carbon organic şi humus din sol (prin combustie şi oxidare umedă). 
 • determinăi azot total din sol şi plantă.
 • determinări umiditate.

Laboratorul de încercări pentru calitatea  şi siguranşa alimentului – LICSA
şef laborator – prof. dr. Maria Tofană

Laboratorul LICSA este autorizat şi poate efectua urmatoarele analize fizico-chimice:

 • determinarea conţinutului de apă;
 • determinarea conţinutului de clorură de sodiu;
 • determinarea conţinutului de grăsime bruăă;
 • determinarea acidităţii grăsimii
 • determinarea substanţelor proteice;
 • determinarea conţinutului de nitriţi/nitraţi;
 • determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate şi organofosforice prin gc şi gc-ms;
 • determinarea conţinutului de micotoxine din alimente prin tlc si hplc;
 • determinarea substanţelor amare din hamei prin hplc;
 • determinarea valorii conductometrice a hameiului, pulberii şi peleţilor;
 • determinarea umidităţii hameiului şi produselor din hamei.

Laborator de controlul calităţii produselor apicole
şef laborator –  prof.dr. Liviu Mărghitaş 

În acest laborator se efectuează o gamă largă de analize fizico-chimice a mierii de albine şi a cerii, dintre care:

 • determinarea apei prin metoda refractometrică
 • determinarea conductivităţii electrice
 • determinarea conţinutului în cenuşă
 • determinarea indicelui colorimetric al mierii
 • determinarea ph-ului şi a acidităţii libere, a lactonelor şi a acidităţii totale
 • determinarea hmf prin metoda white
 • determinarea hmf prin hplc
 • examenul organoleptic al mierii
 • determinarea indicelui diastazic
 • activitatea diastazică
 • determinarea zahărului reducător şi uşor hidrolizabil prin metoda elser
 • zaharuri (glucoză, fructoză, zaharoză)
 • determinarea conţinutului de polen (analiza palinologică)
 • determinarea materiilor insolubile în apă
 • prolina
 • determinarea metalelor din miere

Laboratorul  de control şi expertiză agro-alimentară şi biomedicală agrial ( în curs de acreditare RENAR)
şef laborator –  prof.dr.Carmen Socaciu

Oferta de servicii

 • analize plante, alimente, suplimente alimentare - nutraceutice (pudre de plante, pudre minerale, tablete, capsule)
 • baterie de testare a calităţii (bt) si analize speciale (as)
 • tip analiză (determinarea  reziduului fix, ( s.u.), cenuşa)
 • determinarea ph-ului direct sau a soluţiei apoase
 • determinarea alcalinităţii şi/sau acidităţii libere
 • amprenta spectroscopică ( de recunoastere) a probei în diferite tipuri de solvenţi: 
  • extract apos, 
  • extract polar ( etanol), 
  • extract nepolar (acetat de etil), 
  • identificarea spectroscopică a  pigmentilor (clorofile, carotenoide, polifenoli si flavonoide)
 • vitamine liposolubile
 • vitamina a ,vitamina e,vitamine d
 • vitamina a + e, vitamina d3
 • vitamine hidrosolubile
 • b1, b2, b6, b12, niacina, folat, pantotenat
 • vitamina c ( în amestec cu vit. e si a), vezi pct.6
 • pigmenţi vegetali
 • clorofile
 • carotenoide
 • flavonoide şi antociani
 • proteina totală
 • glucide totale
 • lipide totale
 • peroxizi lipidici (testul mda)
 • fitohormoni
 • teste de toxicitate "in vitro" (viabilitate, proliferare, respiraţie)
 • evidentiere efect mutagen
 • fosfaţi anorganici
 • azotaţi şi azotiţi
 • compuşi organici cu azot (atp, adp, baze azotate)
 • amoniac
 • vitamina c
 • h2s (identificare)
 • indice de peroxid
 • cloruri

Laborator de încercări apă şi nivel de zgomot - LIAZ
şef laborator – şef lucrări dr. Tania Mihăilescu

Servicii

 • determinări electrochimice (ph, conductivitate)
 • determinări prin gaz cromatografe (rezidii pesticide)
 • determinări prin ion cromatografie (cationi şi anioni)
 • determinări spectrometrice prin absorbtie atomica (metale)
 • determinarea consumului biochimic de oxigen (cbo5)
 • determinarea consumului chimic de oxigen (ccocr)
 • determinarea nivelului de zgomot

Laborator pentru analiza calitatii aerului
şef laborator –  prof.dr. Oroian Ioan

Servicii

 • analiza so2 din aerul ambiental;
 • analiza nox din aerul ambiental;
 • analiza co din aerul ambiental;
 • analiza o3 din aerul ambiental;
 • analiza pulberilor în suspensie - pm10  şi pm2,5 din aerul ambiental
 • determinări de compuşi organici volatili (cov) din aerul ambiental
 • determinări intensitate luminoasă

Laborator pentru certificarea şi criostocarea germoplasmei animale
şef laborator – Prof. dr. Miclea Vasile

Sevicii oferite:  

 • analize macroscopice: volumul, culoarea şi mirosul spermei
 • analize microcopice: concentraţia, mobilitatea, viabilitatea şi morfologia
 • analizei microbiolgice: identificarea unităţilor formatoare de colonii, a tulpinilor bacteriene şi agenţilor de natură micotică
 • analize biochimice: dozarea glucozei, fructozei, piruvatului, lactatului
 • analize morfologice şi morfometrice a ovocitelor şi embrionilor
 • colorarea fluorescentă şi evaluarea la microscop în uv pentru determinarea viabilităţii embrionare
 • teste metabolice de evaluarea a calităţii embrionare
 • determinarea de markeri specifici prin metoda pcr-rflp
 • congelarea spermei de bovine
 • vitrificarea spermei de berbec şi vier
 • congelarea lentă a ovocitelor şi embrionilor
 • depozitarea paietelor timp îndelungat în containere cu azot lichid

Laborator pentru controlul calităţii furajelor
şef laborator –  şef lucrari dr. Antonia Odagiu

Servicii

 • analiza chimică brută a furajelor (substanţă uscată, proteină brută, grăsime brută, celuloză brută, cenuşă brută, substanţe extractive neazotate)
 • determinări de micotoxine - zearalenonă
 • determinări de pesticide – lindan.

Laboratorul naţional de referinţă  pentru evaluarea şi certificarea conformităţii produselor de origine vegetala care conţin organisme modificate genetic (OMG)

Servicii

 • testarea integrată a conţinutului de soia roundup ready (evenimentul de transformare gts 40-3-2) din materii prime şi alte produse alimentare
 • extracţia adn-ului printr-o metoda ce utilizează coloane de separare pe baza afinităţii
 • testare calitativă bazată pe tehnica pcr
 • testare cantitativă bazată pe tehnica real-time pcr
 • screening omg
 • testare calitativă bazată pe tehnica pcr
 • identificare omg
 • testare calitativă bazată pe tehnica pcr
 • cuantificare omg
 • testare cantitativă bazată pe tehnica real-time pcr
 • teste pentru identificarea paternitaţii la animale sau om

Tipul de analiză şi metoda utilizată

 • tehnici de analiză moleculară bazate pe metoda identificării stabilirea amprentei genetice la plante
 • tehnici de analiză moleculară  bazate pe metoda amplificării pcr
 • stabilirea amprentei genetice la animale sau om
 • tehnici de analiză moleculară bazate pe metoda amplificării pcr
 • utilizarea markerilor moleculari în scopul diagnosticării diferitelor afecţiuni la animale sau om, respectiv boli ale plantelor conform protocoaleleor  de lucru specifice, cunoscute şi utilizate pentru fiecare tehnică de analiză moleculară
 • utilizarea markerilor moleculari în scopul determinării predispoziţiei genetice la anumite afecţiuni conform protocoaleleor  de lucru specifice, cunoscute şi utilizate pentru fiecare tehnică de analiză moleculară
 • analize moleculare pentru selecţia asistata de markeri moleculari cu aplicaţie directă în producţiile vegetala şi animala conform protocoaleleor  de lucru specifice, cunoscute ş utilizate pentru fiecare tehnică de analiză moleculară
 • estimarea variabilităţii genetice din cadrul populaţiilor de plante sau animale
 • conform protocoalelor  de lucru specifice, cunoscute şi utilizate pentru fiecare tehnică de analiză moleculară
 • identificarea contaminării virale la plante, conform protocoaleleor  de lucru specifice, cunoscute şi utilizate pentru fiecare tehnică de analiză moleculară
 • cuantificarea expresiei genetice din diferite ţesuturi conform protocoaleleor  de lucru specifice, cunoscute şi utilizate pentru fiecare tehnică de analiză moleculară

Laboratorul zonal de genotipizare a animalelor de fermă   
şef laborator – prof. dr. ing. Augustin Vlaic

Servicii oferite

 • extracţia, cuantificarea şi purificarea adn-ului, arn-ului şi proteinelor din diverse ţesuturi animale.
 • studierea amprentei adn-ului prin diverse tehnici: pcr-rflp, rapd, aflp, ssr.
 • evaluarea expresiei unor gene de interes prin real time pcr, ief, page.
 • secventierea  adn-ului.
 • sexarea embrionilor.
 • certificarea paternitaţii reproducătorilor prin teste adn.
 • selecţia precoce a reproductorilor valoroşi cu ajutorul markerilor genetici (αs1, β, αs2 şi k-cazeina, b-lactoglobulina, hormonul de creştere, pit 1, prolactina, leptina) pentru creşterea cantităţii, calităţii şi randamentului de transformare al laptelui în brânzeturi.
 • identificarea indivizilor purtători ai unor gene mutante care pot cauza boli genetice.
 • evaluarea biodiversităţii speciilor de ferma  cu ajutorul markerilor genetici.
 • certificarea autenticităţii laptelui, produselor lactate şi produselor din carne, în scopul evitării posibilelor falsificări cauzate de amestecuri interspecifice.

Laborator regional de control şi diagnoză apicolă - DIA

Are atribuţii didactice şi de laborator de cercetare în domeniul diagnozei apicole.
Calitatea serviciilor oferite este asigurată prin personal cu pregătireîn domeniul biologiei şi geneticii apicole.

În laboratorul dia se pot efectua următoarele determinări:

 • edntificarea endoparazitului acarapis woodin traheile toracice prin examen microscopic;
 • identificarea ectoparaziţilor varroa destructor şi tropilaelaps spp. prin examen macroscopic şi stereomicroscopic;
 • determinarea numărului de spori de nosema apis prin examen microscopic direct
 • identificarea bacteriei paenibacillus larvae prin pcr
 • identificarea virusurilor albinellor cbpv şi dwv prin rt-pct

Centrul de Cercetare, Supravegherea, Diagnosticul şi Controlul Zoonozelor

Servicii oferite

Departamentul de Parazitologie şi Boli Parazitare

 • Investigaţii epidemiologice în parazitoze la animalele domestice: Ex. clinic, coproparazitologic, ELISA, PCR
 • Investigaţii epidemiologice şi diagnosticul bolilor parazitare la animale sălbatice: Ex. coproparazitologic, necropsic
 • Testarea de molecule antiparazitare şi extracte de plante
 • Teste de chimiorezistenţă
 • Testarea de produse biologice antiparazitare
 • Diagnostic coproparazitologic: Metode ovoscopioce şi larvoscopice
 • Diagnostic dermatologic: Ex. clinic, ex. microscopic, cultural, IDR
 • Diagnostic serologic în parazitoze: ELISA (toxoplasmoza, neosporoza, criptosporidioza, giardioza, hipodermoza)
 • Examen trichineloscopic şi digestie artificială pentru diagnosticul trichinelozei
 • Consultanţă în diagnosticul, profilaxia şi controlul parazitozelor şi afecţiunilor dermatologice

 Departamentul de Boli Infecţioase

 • Identificarea agenţilor patogeni prin examen bacterioscopic: Examinare de frotiuri colorate Gram, Zielh Nielsen, Giemsa, Tribondo Fontana
 • Identificarea agenţilor patogeni prin examen bacteriologic: Cultivare pe medii uzulale şi speciale, teste biochimice, teste API
 • Verificarea sensibilităţii agenţilor microbieni faţă de antibiotice- Antibiogramă
 • Tipizare serologică pentru E. coli şi Salmonella spp.- Reacţii de aglutinare
 • Diagnosticul bolilor infecţioase la animale sălbatice cu interes cinegetic- Teste bacteriologice
 • Diagnosticul bolilor infecţioase la animalele exotice- Teste bacteriologice
 • Prepararea de autovaccinuri în diferite boli infecţioase- Metode de inactivare specifice
 • Ancheta epidemiologică moleculară a unor bacterioze majore- Amprentă moleculară (finger printing).
 • Tipizare moleculară a bacteriilor- PCR
 • Testare de produse biologice (vaccinuri, seruri hiperimune, etc.)- Teste de laborator recunoscute de OIE
 • Diagnosticul pseudopestei aviare- Reacţia de hemaglutinare
 • Verificarea efectului vaccinurilor anti-pseudopestă aviară- Reacţia de inhibare a hemaglutinării
 • Examene hematologice- Hemoleucogramă
 • Identificarea şi cuantificarea efectorilor umorali nespecifici- Dozarea lizozimului, Ig totale şi a complexelor imune circulante
 • Identificarea şi cuantificarea efectorilor umorali specifici (anticorpi)- RAR, RAL, RFC, RIHA, ID, Test Mancini
 • Estimarea capacităţii funcţionale a efectorilor celulari nespecifici- Testul de fagocitare în vitro
 • Investigarea nivelului funcţional al efectorilor imuni celulari specifici- Testul de transformare blastică, reacţia de inhibare a migrării leucocitelor, teste de hipersensibilizare în vivo
 • Testarea unor adjuvanţi pentru vaccinuri veterinare- Teste imunologice specifice
 • Diagnosticul circovirozei suine- ELISA,  imunofluorescenţă
 • Diagnosticul anemiei infecţioase ecvine- Teste de imunodifuzie, ELISA
 • Evaluarea reactivităţii imune la reptile, amfibieni şi păsări exotice- Teste imunologice specifice

Departamentul de Microbiologie

 • Examen bacterioscopic
  • efectuarea de coloraţii speciale pentru bacterii (Ziehl-Neelsen, OMS, Tribondeau-Fontana, Giemsa, Stamp, Kinyoun, Scheffer-Fulton, etc.) 
  • determinarea dimensiunilor şi formei bacteriilor
  • preluarea de imagini digitale de la microscop şi lupă şi posibilitatea prelucrării acestora.
 • Examen bacteriologic
  • însămânţări pe medii uzuale de cultură pentru bacterii aerobe şi anaerobe, patogene pentru animale şi oameni.
  • însămânţării pe medii speciale selective şi de diferenţiere.
  • stabilirea caracterelor culturale la bacterii cu stocarea digitală a imaginilor.
 • Examene biochimice pentru identificare bacterii şi miceţi.
  • efectuarea testelor biochimice pe medii biochimice politrope.
  • efectuarea testelor biochimice pe sistem multitest API.
  • teste biochimice şi teste speciale folosite pentru identificarea micobacteriilor.
 • Examen serologic
  • reacţii de aglutinare şi precipitare şi alte reacţii imunologice pentru identificarea bacteriilor
 • Alte examene
  • Testarea sensibilităţii bacteriilor (aerobe şi anaerobe) şi a miceţilor la antibiotice, chimioterapice şi extracte din plante.
  • Determinarea numărului de germeni din diferite materiale patologice şi produse biologice.
  • Determinarea CMI, CMB.
  • Efectuarea unor teste de patogenitate pentru bacterii
  • Determinarea concentraţiei de antibiotice în ser şi umori.
  • Examinarea producerii de bacteriocine.
  • Investigarea unor efectorii celulari şi umorali ai rezistenţei nespecifice (leucocitele, formula leucocitară, fagocitoza, indicele opsonocitofagic, lizozimul, properdina).
  • Obţinerea de antigene microbiene prin tehnici de ultrasonicare.
  • Obţinerea de seruri hiperimune.
  • Caracterizarea unor produse biologice prin electroforeză şi imunelectroforeză.
  • Prelucrare statistică a parametrilor biologici prin programul GraphPad InStat şi Excel.
  • Consultanţă în domeniul microbiologiei, imunologiei şi epidemiologiei.

 Departamentul de Igiena Veterinară a Produselor de Origine Animaă şi Sănătate Publică

 • Examen şi diagnostic trichineloscopic: metoda trichineloscopică prin compresie şi digestie artificială
 • Analize pentru evaluarea calităţii igienice şi salubrităţii cărnurilor şi produselor din carne: Determinarea numărului total de germeni
 • Identificarea germenilor de alterare şi condiţionat patogeni (kituri API)
 • Analize pentru evaluarea calităţii compoziţionale şi igienice a laptelui de vacă, oaie, capră.: grăsime, proteină, lactoză, SUT, SUD, apă adăugată; pH, cloruri, indice Clor-lactoză, conductibilitatea electrică (identificarea mamitelor subclinice), număr de celule somatice, numărul total de germeni, examen cito-morfologic, reziduuri de pesticide şi antibiotice
 • Analize pentru evaluarea calităţii şi salubrităţii mierii de albine: apă, falsificări, idendificarea spectrului polinic în vederea stabilirii originii mierii de albine
 • Analize pentru evaluarea prospeţimii ouălor şă produselor din ouă
 • Documentare, elaborare,  implementare şi auditare a programelor HACCP, GMP, SSOP în unităţi de procesare şi valorificare alimente de origine animală: Realizarea de planuri HACCP (Analiza riscurilor în puncte critice de control), GMP (Codul de bune practici de lucru) pentru unităţi din industria agro-alimentară., SSOP (Proceduri standard operationale de sanitaţie)
 • Consultanţă pentru înfiinţare de laboratoare uzinale în unităţi de procesarea alimentelor de origine animală: Întocmirea de documentaţie pentru amplasarea, dotarea şi funcţionarea de laboratoare uzinale pentru industria agro-alimentară
 • Consultanţă pentru firme interesate din industria agro-alimentară pentru întocmire de proiecte SAPARD: Acordare de consultanţă şi întocmire pe situaţii concrete
 • Identificare de specie pentru produse de origine animală, în caz de: Examinare de eşantioane de produse la solicitare