Ingineria produselor alimentare

ANUL I

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Chimie fizică şi coloidală 1* 1 2 2 4 Examen
Chimie organică* 1 2 2 4 Examen
Chimie anorganică si chimie analitica 1* 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Geometrie descriptivă şi desen tehnic * 1 1 2 3 Verificare pe parcurs
Matematica şi prelucrarea statistică a datelor 1* 1 2 1 4 Verificare pe parcurs
Informatică aplicată şi grafică asistată de calculator 1* 1 1 2 4 Examen
Biofizica* 1 2 1 3 Examen
Chimie fizică şi coloidală 2* 2 2 2 4 Examen
Chimie anorganică si chimie analitica 2* 2 2 2 4 Examen
Chimia alimentului* 2 2 2 4 Examen
Matematica şi prelucrarea statistică a datelor 2* 2 1 1 3 Examen
Informatică aplicată şi grafică asistată de calculator 2* 2 1 2 3 Verificare pe parcurs
Biochimia alimentelor 1* 2 2 2 4 Examen
Fenomene de transfer* 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Practică tehnologică  2     3 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Ecologie ** 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Protectia mediului** 2
Limba engleza** 1 - 2 3 Verificare pe parcurs
Limba franceza ** 1 -
Limba germana ** 1 -

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Ed. fizică si sport*** 2 - 1 - Verificare pe parcurs

 

* Discipline comune pentru IPA, TPPA si  CEPA             
** Se va alege una pe fiecare semestru        
*** Conditie de promovare an de studiu        
Practica 3 saptamani: 1 sapt. unit. de ind. carne, 1 sapt. unit. de ind. laptelui, 1 sapt. unit. de morarit si panificatie

 


ANUL II
 

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Microbiologie generală * 1 2 2 4 Examen
Materii prime vegetale 1* 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Materii prime animale 1* 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Utilaje în ind. alimentară 1* 1 2 1 4 Examen
Operaţii unitare în industria alimentară 1* 1 1 2 4 Examen
Tehnica frigului 1* 1 2 1 4 Verificare pe parcurs
Biochimie 2* 1 1 2 3 Examen
Microbiologie specială * 2 2 2 4 Examen
Materii prime vegetale 2* 2 2 1 4 Examen
Materii prime animale 2* 2 2 1 4 Verificare pe parcurs
Utilaje în ind. alimentară 2* 2 2 1 4 Verificare pe parcurs
Operaţii unitare în industria alimentară 2* 2 2 2 3 Verificare pe parcurs
Tehnica frigului 2* 2 2 1 4 Examen
Reologia alimentelor* 2 2 1 3 Examen
Practică tehnologică  2   90 3 Verificare pe parcurs

Discipline opționale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Electrotehnică** 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Elemente de inginerie electrica** 2
Principiile nutriţiei umane** 1 2 1 3 Examen
Psihologia alimentatiei umane** 1

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Politici agricole regionale 1 2 1   Verificare pe parcurs

 

* Discipline comune pentru TPPA si CEPA         
* *Discipline optionale:  se va alege una pe fiecare semestru        
Practica 3 saptamani: 1 sapt. ind. carne, 1 sapt. ind. laptelui, 1 sapt. morarit si panificatie

 

ANUL III

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Biotehnologii alimentare * 1 2 1 3 Examen
Aditivi si ingrediente in ind.alim.1* 1 2 2 3 Verificare pr parcurs
Tehnologia prelucrarii legumelor si fructelor 1 1 2 2 3 Examen
Procesarea in industria moraritului si panificatiei 1 1 2 1+1 practica 4 Verificare pr parcurs
Tehnol.zaharului şi a prod.zaharoase.1 1 2 2 4 Examen
Tehnologia uleiului şi a margarinei 1 2 2 3 Examen
Tehnologia malţului şi a berii 1 2 1+1 practica 4 Verificare pr parcurs
Practica tehhnologica 1   30 2 Verificare pr parcurs
Igiena societatilor agroalimentare * 2 2 1 3 Verificare pr parcurs
Aditivi si ingrediente in ind.alim.2* 2 2 2 4 Examen
Tehnologia prelucrarii legumelor si fructelor 2 2 2 1 3 Verificare pr parcurs
Procesarea in ind moraritului si panificatiei  2 2 2 2 4 Examen
Tehnol. zahărului şi a prod.zaharoase.2 2 2 1+1 practica 4 Verificare pr parcurs
Procesarea cărnii 1 2 2 2 4 Examen
Procesarea laptelui 1 2 2 2 4 Examen
Practică tehnologică  2   60 3 Verificare pr parcurs

Discipline opţionale 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Tehnici de comunicare** 1 1 1 2 Verificare pr parcurs
Orientarea pentru cariera** 1
Bioetica alimentara ** 2 1 1 3 Verificare pr parcurs
Alimente modificate genetic ** 2

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Conducere auto 1 * 1 1 2   Examen
Conducere auto 2* 2 1 2   Examen

 

*Discipline comune pentru TPPA , CEPA si IPA         
* *Discipline optionale:  se va alege una pe fiecare semestru
Practica 3 saptamani: 1 sapt.  ind. carne, 1 sapt. ind. laptelui, 1 sapt. morarit si panificatie