University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Since 1869

flag ro 

Horticultura

ANUL I

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Matematică 1 2 2 6 Examen
Informatică 2 1 2 3 Verificare pe parcurs
Biochimie 1 2 2 6 Examen
Biofizică şi agrometeorologie 1 2 1 6 Verificare pe parcurs
Baza energetică şi maşini horticole 1 1 2 2 6 Examen
Baza energetică şi maşini horticole 2 2 2 2 4 Examen
Pedologie 2 2 2 4 Examen
Botanică horticolă 1 1 2 2 6 Examen
Botanică horticolă 2 2 2 2 4 Examen
Topografie 2 2 2 4 Examen
Fiziologia plantelor 2 2 2 4 Examen
Educatie fizică 1 1 - 1 - -
Educatie fizică 2 2 - 1 - Verificare pe parcurs
Practica 1 2 - 4 săpt 4 C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Limbi moderne aplicate - engleză 1 1 - 1 - Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - franceză 1 1 - 1 - Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - engleză 2 2 - 1 3 Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - franceză 2 2 - 1 3 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Conducerea tractorului 2 - 2 - Examen

 

ANUL II

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Agrochimie 1 1 2 2 5 Examen
Agrochimie 2 2 2 1 4 Examen
Microbiologie şi micromultiplicare 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Ecologie 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Agrotehnica şi fitotehnie 1 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Agrotehnica şi fitotehnie 2 2 2 1 2 Verificare pe parcurs
Îmbunătăţiri funciare 1 1 1 1 3 Verificare pe parcurs
Îmbunătăţiri funciare 2 2 2 1+1 practica 4 Examen
Genetică 1 2 2 5 Examen
Floricultură 1 2 2 2 5 Examen
Fitopatologie 1 1 2 2 5 Examen
Fitopatologie 2 2 1 2 3 Examen
Entomologie 1 1 2 2 5 Examen
Entomologie 2 2 1 2 3 Examen
Biotehnologii horticole 2 1 1 2 Verificare pe parcurs
Practică 2 2   4 săpt 4 C

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Sociologie 1 1 1 - Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - engleză 3 1 - 1 - -
Limbi moderne aplicate - franceză 3 1 - 1 - -
Limbi moderne aplicate - engleză 4 2 - 1 - Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - franceză 4 2 - 1 - Verificare pe parcurs
Educatie fizică 3 1 - 1 - -
Educatie fizică 4 2 - 1 - Verificare pe parcurs

 

ANUL III

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Legumicultură generală 1 1 2 2 5 Examen
Legumicultură generală 2 2 2 2 4 Examen
Pomicultură generală 1 1 2 2 5 Examen
Pomicultură generală 2 2 2 2 4 Examen
Viticultură generală 1 1 2 2 5 Examen
Viticultură generală 2 2 2 2 4 Examen
Floricultură 2 1 2 2 5 Examen
Arboricultură şi arhitectură peisageră 1 1 2 2 5 Examen
Arboricultură şi arhitectură peisageră 2 2 2 1+1 practica 4 Examen
Ameliorarea plantelor horticole 1 2 2 2 4 Examen
Contabilitate 2 2 2 3 Verificare pe parcurs
Economie agrară şi politici agricole 1 2 2 3 Verificare pe parcurs
Tehnică experimentală 2 1 1 3 Verificare pe parcurs
Practică 3 2   4 săpt 4 C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Tehnici de comunicare 1 1 1 2 Verificare pe parcurs
Orientare pentru carieră 1 1 1 2 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Conducere auto 1 1 1 1 - Verificare pe parcurs
Conducere auto 2 2 1 1 - Verificare pe parcurs

 

 ANUL IV

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Legumicultură specială 1 1 2 1+1 practica 5 Examen
Legumicultură specială 2 2 2 2 4 Examen
Pomologie 1 1 2 2 5 Examen
Pomologie 2 2 2 1+1 practica 4 Examen
Ampelografie 1 1 2 1+1 practica 5 Examen
Ampelografie 2 2 2 2 4 Examen
Oenologie 1 1 2 2 4 Examen
Oenologie 2 2 2 2 4 Examen
Tehnologia produselor horticole 1 1 2 2 4 Examen
Tehnologia produselor horticole 2 2 2 2 4 Examen
Ameliorarea plantelor horticole 2 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Marketingul produselor horticole 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Managementul exploataţiilor agricole 2 2 2 4 Examen
Practică de proiect 4 2   4 săpt 4 C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Drept şi legislaţie agrară  2 - 1 2 C
Controlul calităţii produselor horticole 2 - 1 2 C