University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Since 1869

flag ro 

Peisagistica

ANUL I

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Matematică  1 2 2 6 Examen
Informatică 2 1 2 3 Verifcare pe parcurs
Biofizică şi  agrometeorologie 1 2 1 6 Verifcare pe parcurs
Pedologie 2 2 2 4 Examen
Botanică horticolă 1 1 2 2 6 Examen
Botanică horticolă 2 2 2 2 4 Examen
Topografie 2 2 2 4 Examen
Fiziologia plantelor 2 2 2 4 Examen
Estetica mediului ambiant 1 2 1+1 parctica 6 Examen
Istoria parcurilor şi grădinilor 1 2 2 6 Examen
Geometrie descriptivă şi perspectivă 1 2 2 2 4 Examen
Educatie fizică 1 1 - 1 - -
Educatie fizică 2 2 - 1 - Verifcare pe parcurs
Practică 1 (iniţiere în desen 60 ore) 2   4 săpt 4 C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Limba engleză 1 1 - 1 - -
Limba franceza 1 1 - 1 - -
Limba engleză 2 2 - 1 3 Verifcare pe parcurs
Limba franceza 2 2 - 1 3 Verifcare pe parcurs

 

ANUL II

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Agrochimie 1 2 2 4 Examen
Ecologie şi protecţia mediului 1 1 1 3 Verificare pe parcurs
Desen şi reprezentări grafice 1 1 1 3 4 Verificare pe parcurs
Desen şi reprezentări grafice 2 2 1 1+2 practica 4 Verificare pe parcurs
Reţele edilitare 2 2 1 4 Examen
Construcţii ornamentale şi tehnice 2 1 1+1 practica 3 Verificare pe parcurs
Geometrie descriptivă şi perspectivă 2 1 1 2 3 Verificare pe parcurs
Urbanism şi amenajarea teritoriului 1 1 2 1 4 Examen
Urbanism şi amenajarea teritoriului 2 2 2 1+1 practica 4 Examen
Plante floricole şi de gazon 1 2 2 2 4 Examen
Drumuri şi terasamente 1 1 2 1 4 Examen
Drumuri şi terasamente 2 2 1 1+1 practica 4 Examen
Irigarea şi desecarea terenurilor 1 2 1 4 Verificare pe parcurs
Arboricultură  ornamentală 1 1 2 2 4 Examen
Arboricultură  ornamentală 2 2 2 2 3 Examen
Practică 2 2   4 săpt 4 C

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Sociologie 1 1 1 - Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - engleză 3 1 - 1 - -
Limbi moderne aplicate - franceza 3 1 - 1 - -
Limbi moderne aplicate - engleza 4 2 - 1 - Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - franceza 4 2 - 1 - Verificare pe parcurs
Educatie fizica 3 1 - 1 - -
Educatie fizica 4 2 - 1 - Verificare pe parcurs

 

ANUL III

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Plante floricole şi de gazon 2 1 2 2 5 Examen
Plante ornament. de interior  1 2 2 5 Examen
Artă florală 2 2 2 5 Examen
Proiectare spaţii verzi 1 1 2 3 6 Verificare pe parcurs
Proiectare spaţii verzi 2 2 2 1 4 Verificare pe parcurs
Proiectare asistată de calculator 2 1 1+2 practica 4 Examen
Legumicultură 2 2 2 4 Examen
Pomicultură ornamentală 1 1 1 1 2 Verificare pe parcurs
Pomicultură ornamentală 2 2 1 1 1 Examen
Analiza compoziţiei 1 2 2 4 Examen
Microînmulţire 2 1 2 2 Verificare pe parcurs
Maşini şi utilaje spaţii verzi 1 2 2 5 Examen
Protecţie fitosanitară 1 (fitopatologie) 2 1 1 2 Examen
Viticultura ornamentală 1 1 1 1 1 Verificare pe parcurs
Viticultura ornamentală 2 2 1 1 2 Examen
Protecţie fitosanitară 2 (entomologie) 2 1 1 2 Examen
Practică 3 2 4 săpt 4 săpt 4 C
Tehnici de comunicare (optional) 1 1 1 2 C
Orientare pentru cariera (optional) 1 1 1 2 C

 

 ANUL IV

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Proiectare spaţii verzi 3 1 2 4 6 Verificare pe parcurs
Proiectare spaţii verzi 4 2 - 6 7 Verificare pe parcurs
Modelare 3 D computer 1 1 1 1+2 practica 5 Verificare pe parcurs
Modelare 3 D computer 2 2 - 2 4 Verificare pe parcurs
Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 1 1 1 1 4 Verificare pe parcurs
Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 2 2 2 2 6 Examen
Management şi marketing 1 1 2 2 5 Examen
Management şi marketing 2 2 2 2 5 Examen
Producere material dendrofloricol  1 2 2 5 Examen
Restaurarea parcurilor şi grădinilor  1 2 2 5 Examen
Legislaţie  2 1 1 2 Examen
Contabilitate 2 1 1 2 Examen
Practică de proiect 4 2   4 săpt 4 C