University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Since 1869

flag ro 

IEA

ANUL I

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Microeconomie 1 2 2 5 Examen
Analiză matematică 2 2 2 4 Examen
Mecanizare  1 2 2 5 Examen
Pedologie 1 2 2 4 Examen
Filosofie 1 2 1 4 Verificare pe parcurs
Educaţie fizică 1 1 - 1 2 Verificare pe parcurs
Macroeconomie 2 2 2 5 Examen
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială  1 2 2 5 Examen
Agrochimie 2 2 2 4 Examen
Bazele contabilităţii 2 2 2 4 Examen
Geografie economică 2 2 2 3 Examen
Sociologie generală 2 2 2 3 Verificare pe parcurs
Educaţie fizică 2 2 - 1 2 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Tehnologia producţiei animale 1 2 2 3 Examen
Biochimie 1 2 2 3 Examen
Limbi moderne aplicate - engleză 1 1 - 1 2 Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - franceză 1 1 - 1 2 Verificare pe parcurs
Geometrie descriptivă 2 2 1 3 Examen
Drept general 2 2 1 3 Examen
Limbi moderne aplicate - engleză 2 2 - 1 2 Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - franceză 2 2 - 1 2 Verificare pe parcurs

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Psihologie educaţională 1 2 2 - Examen
Pedagogie I 2 2 2 - Examen

 

ANUL II

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Statistică  economică 1 2 1+2 practica 5 Examen
Contabilitate financiară 1 1 2 2 4 Examen
Fizică 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Tehnologii pomicole 1 1 1 2 3 Examen
Sisteme de agricultură 1 2 2 4 Examen
Bazele managementului 1 2 2 4 Examen
Contabilitate financiară 2 2 2 2 5 Examen
Informatică aplicată 1 2 3 4 Verificare pe parcurs
Tehnologii pomicole 2 2 1 1 2 Examen
Tehnologii legumicole  2 2 2 4 Examen
Culturi de câmp 2 2 2 4 Examen
Practică 2   2 săptămâni 3 C
Tehnologii viticole 1 1 2 1 2 Examen
Tehnologii viticole 2 2 1 1 3 Examen

 Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Protectia consumatorului 1 2 1 4 Verificare pe parcurs
Biotehnologii 1 2 1 4 Verificare pe parcurs
Dezvoltare rurală 2 2 1 5 Examen
Geniu rural 2 2 1 5 Examen

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Relaţii economice internaţionale 1 2 2 - Examen
Limbi moderne aplicate - engleză 3 1 - 1 - Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - franceză 3 1 - 1 - Verificare pe parcurs
Educaţie fizică 3 1 - 1  - Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - engleză 4 2 - 1 - Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - franceză 4 2 - 1 - Verificare pe parcurs
Educaţie fizică 4 2 - 1 - Verificare pe parcurs
Pedagogie II 1 2 2 - Examen
Didactica specialităţii 2 2 2 - Examen

 

ANUL III

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Finanţe generale 1 2 2 5 Examen
Gestiunea firmei 1 2 3 5 Examen
Ecologie 1 1.5 1.5 3 C
Topografie 1 2 2 5 Examen
Drept funciar şi legislaţia mediului 1 2 1 5 Examen
Administrarea financiară a afacerii 2 3 3 5 Examen
Relaţii bancare 1 2 2 4 Examen
Economie rurală 2 2 2 5 Examen
Îmbunătăţiri funciare 2 2 2 4 Examen
Managementul producerii de sămânţă 2 2 2 4 C
Practică 2   2 săptămâni 4 C
Protecţia mediului 1 1.5 1.5 2 C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Sociologie rurală  2 2 2 4 Examen
Tehnici de prezentare şi comunicare 2 2 2 4 Examen
Management strategic 2 2 2 4 Examen
Managementul resurselor umane 2 2 2 4 Examen
Comunicare 1 1 1 1 C
Orientare pentru cariera 1 1 1 1 C

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Educaţie interculturală 2 1 2 - Verificare pe rarcurs
Practică pedagogică 1 - 3   Verificare pe rarcurs
Practică pedagogică 2 - 3 - Verificare pe rarcurs

 

 ANUL IV

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Contabilitate bugetară 1 2 2 4 Examen
Marketing 1 2 2 4 Examen
Management agricol 1 3 1+2 practica 6 Examen
Grafică asistată de calculator  2 2 2 2 Examen
Analiză economică şi financiară 1 2 2 4 Examen
Consultanţă 1 2 1 4 Examen
Comunicare managerială 2 2 2 2 Examen
Managementul proiectelor 2 1 3 practica 3 Examen
Control financiar şi audit 2 2 2 3 Examen
Asigurări 2 2 2 2 C
Dreptul afacerilor 1 1 2 4 C
Cercetari operaţionale şi proiectarea afacerii 2 1 2 practica 2 Examen
Practică 2   4 săptămâni 2 C
Susţinerea lucrării de licenţă 2 - - 10 Examen

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Gestiunea mediului 2 2 2 2 Examen
Plante medicinale şi aromatice 2 2 2 2 Examen
Mobile Business (mBIZ) 2 2 2 2 C
Merceologie 1 2 2 4 Examen
Tehnologia procesarii produselor agricole 1 2 2 4 Examen

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Degustări de vin şi de băuturi distilate 2 2 2 - C