University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Since 1869

flag ro 

Zootehnie

ANUL I

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Anatomie, histologie, embriologie 1  1  2  2  5  Examen
Anatomie, histologie, embriologie 2  2  2  2  5  Examen
Biochimie 1  1  2  2  5  Examen
Biochimie 2  2  2  2  5  Examen
Agricultură generală  1  2  2  5  Examen
Biofizică și agrometeorologie  1  2  2  5  Verificare pe parcurs
Informatică și utilizarea calculatorului  1    2  2  Verificare pe parcurs
Ecologia și protecția mediului  1  2  2  5  Verificare pe parcurs
Ergonomie și protecția mediului  1  1    1  Verificare pe parcurs
Matematică și statistică  2  2  2  4  Verificare pe parcurs
Producerea și conservarea furajelor  2  2  2  5  Examen
Biologie celulară  2  2  2  5  Verificare pe parcurs
Educație fizică 1  1    1    Verificare pe parcurs
Educație fizică 2  2    1    Verifcare pe parcurs
Limbi stăine 1  1    2  2  Verificare pe parcurs
Limbi stăine 2  2    2  2  Verificare pe parcurs
Practică  2    3 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Conducerea tractorului  2  1  1  2  Verificare pe parcurs
 Politici regionale și instrumente  2  1  1  2  Verificare pe parcurs

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Zoologie  1  2      Verificare pe parcurs
 Comunicare  2    2    Verificare pe parcurs

 

ANUL II

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Exploatarea mașinilor și instalațiilor zootehnice 1  1  1  1  4  Verificare pe parcurs
 Exploatarea mașinilor și instalațiilor zootehnice 2  2  2  2  4  Examen
Fiziologie animală 1  1  2  2  5  Examen
Fiziologie animală 2  2  2  2  5  Examen
Genetică 1  1  2  2  5  Examen
Genetică 2  2  2  2  5  Examen
Reporducția animalelor 1  1  2  2  5  Examen
Reporducția animalelor 2  2  2  2  5  Examen
Construcții zootehnice 1  1  2  2  4  Examen
Construcții zootehnice 2  2  2  3  Verificare pe parcurs
Construcții zootehnice p  2  2 parctică  1  P
Apicultură 1  1  2  2  4  Examen
Apicultură p  1  1 practică  1  P
Sericicultră 1  2  2  2  4  Verificare pe parcurs
Sericicultră p  2    1 practică  1  P
Practică  3 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Microbiologie  1  1  1  2  Verificare pe parcurs
 Biotehnologii de reproducție  1  1  1  2  Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Limbi străine  1  2     Verificare pe parcurs
 Educație fizică  1  2     Verificare pe parcurs

 

ANUL III

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Nutriția și alimentația animalelor 1  1  2  2  5  Examen
 Nutriția și alimentația animalelor 2  2  2  2  3  Examen
 Nutriția și alimentația animalelor p  2    1 practică  1  P
 Ameliorarea animalelor 1  1  2  2  5  Examen
 Ameliorarea animalelor 2  2  2  2  4  Examen
 Zooigienă 1  1  2  2  5  Examen
 Zooigienă 2  2  1  1  3  Examen
 Patologie animală  1  3  3  6  Examen
 Creșterea cabalinelor  1  2  2  5  Examen
 Cuniculicultură, animale de blană și vânat  1  2  1  4  Verificare pe parcurs
 Creșterea păsărilor  2  2  2  5  Examen
 Acvacultură  2  2  1  4  Examen
 Creșterea suinelor  2  2  2  4  Examen
 Echitație  2  1  2  4  Verificare pe parcurs
 Practică  3 săptămâni  2  C

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Managementul în agroturism  1  1  1    Verificare pe parcurs
 Animale de companie  1  1  1  Verificare pe parcurs 
 Conducere auto 1  1  1  2  Verificare pe parcurs
 Conducere auto 2  2  1  2  Verificare pe parcurs

 

 ANUL IV

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Creșterea bovinelor 1  1  2  2  5  Examen
 Creșterea bovinelor 2  2  2  3  4  Examen
 Creșterea bovinelor p  2    2 practică  1  P
 Creșterea ovinelor și caprinelor 1  1  2  2  5  Examen
 Creșterea ovinelor și caprinelor 2  2  2  3  4  Examen
 Creșterea ovinelor și caprinelor p  2  2 practică  1  P
 Creșterea suinelor  1  2  2  5  Examen
 Creșterea suinelor p  1  1 practică  1  P
 Creșterea păsărilor  1  2  2  4  Examen
 Creșterea păsărilor p  1    1 practică  1  P
 Zooeconomie  1  2  2  4  Verificare pe parcurs
 Tehnologia produselor de origine animală 1  1  2  2  5  Verificare pe parcurs
 Tehnologia produselor de origine animală 2  2  2  2  3  Examen
 Management  2  2  2  4  Examen
 Management p  2  2 practică  1  P
 Contabilitate și analiză financiară  2  1  1  2  Verificare pe parcurs
 Marketing  2  1  1  2  Verificare pe parcurs
 Practică  4 săptămâni  2  C

  Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Întocmirea proictelor de finanțare europeană  1  1  2    Verificare pe parcurs
 Creșterea bubalinelor  1  1  1  Verificare pe parcurs
 Managementul calității  1  1  1  Verificare pe parcurs
 Managementul proiectelor  1  1  1  Verificare pe parcurs
 Crinologie  2  2  Verificare pe parcurs