University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Since 1869

flag ro 

Piscicultură și acvacultură

ANUL I

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Anatomie, histologie, embriologie 1  1  2  2  5  Examen
Anatomie, histologie, embriologie 2  2  2  2  5  Examen
Biochimie 1  1  2  2  5  Examen
Biochimie 2  2  2  2  5  Examen
Agricultură generală  1  2  2  5  Examen
Biofizică și agrometeorologie  1  2  2  5  Verificare pe parcurs
Informatică și utilizarea calculatorului  1    2  2  Verificare pe parcurs
Ecologia și protecția mediului  1  2  2  5  Verificare pe parcurs
Matematică și statistică  2  2  2  4  Verificare pe parcurs
Ihtiologie 1  1  2  2  4  Examen
Ihtiologie 2  2  2  2  4  Examen
Zoologie acvatică  2  1  1  3  Verificare pe parcurs
Biologie celulară  2  2  2  5  Verificare pe parcurs
Educație fizică 1  1    1    Verificare pe parcurs
Educație fizică 2  2    1    Verifcare pe parcurs
Limbi stăine 1  1    2  2  Verificare pe parcurs
Limbi stăine 2  2    2  2  Verificare pe parcurs
Practică  2    3 săptămâni  2  C

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Ergonomie și protecția muncii  1  1      Verificare pe parcurs
 Conducerea tractorului  2  1  1  2  Verificare pe parcurs
 Politici regionale și instrumente  2  1  1  2  Verificare pe parcurs

 

ANUL II 

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Genetică  1  2  2  5   Examen
Construcții hidrotehnice în piscicultură  2  2  2   4  Verificare pe parcurs
Fiziologia organismelor acvatice 1  1  2  2  5  Examen
Fiziologia organismelor acvatice 2  2  2  2  4  Examen
Hidrobiologie  1  1  1  4  Examen
Microbiologie  1  1  1  4  Verificare pe parcurs
Chimia apei și solului  1  1  1  4  Verificare pe parcurs
Ameliorare   2  2  2  4  Examen
Topografie și cartografie  2  1  1  3  Verificare pe parcurs
Topografie și cartografie p  2  1 practică  1  P
Reproducția organismelor acvatice  2  2  2  4  Examen
Inginerie genetică  2  2  2  4  Examen
Ihtiopatologie  2  2  2  4  Verificare pe parcurs
Mașini, utilaje și instalații piscicole   1  2  2  5  Verificare pe parcurs
Practică  3 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Botanică acvatică  1  1  1  3  Verificare pe parcurs
 Hidrologia și amenajarea bazinelor hidrografice  1  1  1  3  Verificare pe parcurs
 Elemente de floră și faună marină  1  1  1  3  Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Biogeografie  1  1  2   Verificare pe parcurs
 Limbi moderne  1    2   Verificare pe parcurs

 

ANUL III

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Acvacultură specială 1
 1  2  2  5  Examen
 Acvacultură specială 2  2  2  2  7  Examen
 Producțiile animalelor 1  1  2  2  6  Examen
 Producțiile animalelor 2  2  2  2  4  Examen
 Nutriția și alimentația organismelor acvatice  1  2  2  5  Examen
 Nutriția și alimentația organismelor acvatice p  1  1 practică  1  P
 Unelte și tehnici de pescuit  1  2  2  5  Examen
 Culturi acvatice superintesive  1  2  2  5  Verificare pe parcurs
 Ciprinicultură  2  2  2  7  Examen
 Ciprinicultură p  2  2 parctică  2  P
 Sturionicultură   2  2  2  6  Examen
 Sturionicultură p  2    2 practică  2  P
 Practică  3 săptămâni  2  C

 

Discipline opţionale

 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Apicultură și sericicultură  1  1  1  3  Verificare pe parcurs
 Pescuit sportiv și agrement  1  1  1  3  Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Rezervații naturale  1  2      Verificare pe parcurs
 Animale de companie  1  2    Verificare pe parcurs 
 Creșterea palmipedelor  1  2    Verificare pe parcurs
 Conducere auto 1  1  1  2  Verificare pe parcurs
 Conducere auto 2  2  1  2  Verificare pe parcurs

 

 ANUL IV

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Controlul calității produselor
 1  2  2  7  Examen
 Salmonicultură  1  2  2  5  Examen
 Salmoniculură p   1  2 practică  2  P
 Igienă piscicolă  1  2  1  5  Verificare pe parcurs
 Zooeconomie  1  2  2  4  Verificare pe parcurs
 Tehnologia produselor de origine animală 1  1  2  2  5  Examen
 Tehnologia produselor de origine animală 2  2  2  2  3  Examen
 Exploatarea fondului piscicol din bazinele naturale  2  2  2  5  Examen
 Management  2  2  2  5  Examen
 Management p  2  2 practică  1  P
 Acvaristică  2  2  2  4  Verificare pe parcurs
 Marketing  2  1  1  2  Verificare pe parcurs
 Contabilitate și analiză financiară  2  1  1  2  Verificare pe parcurs
 Practică  4 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Consultanță și proiectare tehnologică  1  1  2  2  Verificare pe parcurs
 Tehnică experimentală  1  1  2  2  Verificare pe parcurs

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Întocmirea proictelor de finanțare europeană  1  1  2    Verificare pe parcurs
 Cinologie  2  2    Verificare pe parcurs
 Finanțare în acvacultură  2  2    Verificare pe parcurs