Biotehnologii agricole

ANUL I

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Chimie  1  1  2  5  Examen
Chimie analitică și analiză instrumentală 1  1  1  2  5  Examen
Chimie analitică și analiză instrumentală 2  2  1  2  4  Examen
Anatomie, histologie, embriologie 1  1  2  2  5  Examen
Anatomie, histologie, embriologie 2  2  2  2  5  Examen
Ecologie și protecția mediului  1  2  2  5  Examen
Biologie generală  1  1  1  3  Verificare pe parcurs
Informatică și utilizarea calculatorului  1  2  2  Verificare pe parcurs
Biofizică  2  2  2  5  Examen
Matematică și statistică  2  2  2  4  Verificare pe parcurs
Biologie celulară  2  2  2  5  Verificare pe parcurs
Educație fizică 1  1    1    Verificare pe parcurs
Educație fizică 2  2    1    Verifcare pe parcurs
Limbi stăine 1  1    2  2  Verificare pe parcurs
Limbi stăine 2  2    2  2  Verificare pe parcurs
Practică  2    3 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Botanică și zoologie 1  1  2  2  3  Verificare pe parcurs
Botanică și zoologie 2  2  2  2  3  Verificare pe parcurs

Chimie fizică și colodială 1

 1  2  2  3  Verificare pe parcurs

Chimie fizică și colodială 2

 2  2  2  3  Verificare pe parcurs

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Conducerea tractorului  2  1  1    Verificare pe parcurs

 

ANUL II

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Genetică 1  1  2  2  5  Examen
Genetică 2  2  2  2  5  Examen
Biochimie 1  1  2  2  4  Examen
Biochimie 2  2  2  2  5  Examen
Fiziologie vegetală  1  2  2  4  Examen
Fiziologie animală 1  1  2  2  4  Examen
Fiziologie animală 2  2  2  2  6  Examen
Microbiologie generală  1  1  1  3  Examen
Microbiologie specială  2  2  2  6  Examen
Proiectarea și construcții biotehnologice  1  2  2  4  Verificare pe parcurs
Biologie moleculară  1  1  2  4  Verificare pe parcurs
Enzimologie generală  2  1  1  3  Verificare pe parcurs
Instalații biotehnologice  2  1  1  3  Verificare pe parcurs
Practică  3 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Contabilitate și analiză financiară  1  1  1  2  Verificare pe parcurs
 Ergonimie și protecția muncii  1  1  1  2  Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Biotehnologii de protecția mediului  1  1  2   Verificare pe parcurs
 Comunicare  2  1  2   Verificare pe parcurs

 

ANUL III

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Biologia reproducției animalelor 1  1  2  2  5  Examen
Biologia reproducției animalelor 2  2  2  2  5  Examen
Inginerie genetică vegetală  1  2  2  5  Examen
Inginerie genetică animală  2  2  2  4  Examen
Biotehnologii de nutriție și alimentația animalelor  1  2  2  5  Examen
Biotehnologii de nutriție și alimentația animalelor p  1  1 practică  1  P
Obținerea și valorificarea producțiilor vegetale 1  1  2  2  5  Examen
Obținerea și valorificarea producțiilor vegetale 2  2  2  1  4  Examen
Culturi de celule și țesături 1  1  2  2  5  Verificare pe parcurs
Culturi de celule și țesături 2  2  2  2  5  Verificare pe parcurs
Imunologie  2  2  2  4  Examen
Micropropagare  2  1  2  3  Examen
Enzimologie specială  2  1  1  3  Verificare pe parcurs
 Practică  3 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Agricultură generală  1  1  2  4  Verificare pe parcurs
 Tehnică experimentală  1  1  2  4  Verificare pe parcurs

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Biologia producerii de sămânță  1  1  2    Verificare pe parcurs
 Politici de dezvoltare regională în agricultură  2  1  2  Verificare pe parcurs 
 Conducere auto 1  1  1  2  Verificare pe parcurs
 Conducere auto 2  2  1  2  Verificare pe parcurs

 

 ANUL IV

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Biotehnologia trasferului de embrioni și fecundația in vitro 1
 1  2   2  6  Examen
 Biotehnologia trasferului de embrioni și fecundația in vitro 2  2  2  2  4  Examen
 Bioteh. de prelucr. și contr. calității produselor veg. și animale 1  1  2  2  6  Examen
 Bioteh. de prelucr. și contr. calității produselor veg. și animale 2  2  2  2  4  Examen
 Producțiile animalelor 1  1  2  2  6  Examen
 Producțiile animalelor 2  2  2  2  4  Examen
 Biotehnologii în apicultură și sericicultură  1  2  2  5  Examen
 Metode biotehnologice de ameliorare a animalelor  1  2  2  5  Examen
 Metode biotehnologice de ameliorare a plantelor  2  2  2  3  Verificare pe parcurs 
 Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale  2  2  2  3  Verificare pe parcurs
 Management  2  2  2  4  Examen
 Practică  4 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Legislația protecției mediului  1  1  2  2  Verificare pe parcurs
 Patologie animală  1  1  2  2  Verificare pe parcurs

  Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Întocmirea proictelor de finanțare europeană  1  1  2    Verificare pe parcurs