University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Since 1869

flag ro 

Biotehnologii pentru industria alimentară

ANUL I

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Chimie  1  1  2  5  Examen
Chimie analitică și analiză instrumentală 1  1  1  2  5  Examen
Chimie analitică și analiză instrumentală 2  2  1  2  4  Examen
Anatomie, histologie, embriologie 1  1  2  2  5  Examen
Anatomie, histologie, embriologie 2  2  2  2  5  Examen
Ecologie și protecția mediului  1  2  2  5  Examen
Biologie generală  1  1  1  3  Verificare pe parcurs
Informatică și utilizarea calculatorului  1  2  2  Verificare pe parcurs
Biofizică  2  2  2  5  Examen
Matematică și statistică  2  2  2  4  Verificare pe parcurs
Biologie celulară  2  2  2  5  Verificare pe parcurs
Educație fizică 1  1    1    Verificare pe parcurs
Educație fizică 2  2    1    Verifcare pe parcurs
Limbi stăine 1  1    2  2  Verificare pe parcurs
Limbi stăine 2  2    2  2  Verificare pe parcurs
Practică  2    3 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Botanică și zoologie 1  1  2  2  3  Verificare pe parcurs
Botanică și zoologie 2  2  2  2  3  Verificare pe parcurs

Chimie fizică și colodială 1

 1  2  2  3  Verificare pe parcurs

Chimie fizică și colodială 2

 2  2  2  3  Verificare pe parcurs

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Conducerea tractorului  2  1  1    Verificare pe parcurs

 

ANUL II

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Genetică 1  1  2  2  5  Examen
Genetică 2  2  2  2  5  Examen
Biochimie 1  1  2  2  4  Examen
Biochimie 2  2  2  2  5  Examen
Fiziologie vegetală  1  2  2  4  Examen
Fiziologie animală 1  1  2  2  4  Examen
Fiziologie animală 2  2  2  2  6  Examen
Microbiologie generală  1  1  1  3  Examen
Microbiologie specială  2  2  2  6  Examen
Culturi de celule și țesături  1  2  2  4  Verificare pe parcurs
Biologie moleculară  1  1  2  4  Verificare pe parcurs
Enzimologie generală  2  1  1  3  Verificare pe parcurs
Instalații biotehnologice  2  1  1  3  Verificare pe parcurs
Practică  3 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Contabilitate și analiză financiară  1  1  1  2  Verificare pe parcurs
 Ergonimie și protecția muncii  1  1  1  2  Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Biotehnologii de protecția mediului  1  1  2   Verificare pe parcurs
 Comunicare  2  1  2   Verificare pe parcurs

 

ANUL III

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Toxicologie  1  2  1  4  Examen
Testarea autenticității produselor  2  2  1  4  Examen
Producțiile animalelor 1  1  2  2  5  Examen
Producțiile animalelor 2  2  2  2  4  Examen
Obținerea și valorificarea producției 1  1  2  2  4  Examen
Obținerea și valorificarea producției 2  2  2  1  3  Examen
Inginerie genetică vegetală  1  2  2  5  Examen
Inginerie genetică animală  2  2  2  4  Examen
Biotehnologii pt. obț. alimentelor funcționale și suplimentelor nutriționale  1  2  1  4  Verificare pe parcurs
Enzimologie specială  2  1  1  3  Verificare pe parcurs
Chimia alimentului  2  2  2  3  Verificare pe parcurs
Tehnologia produselor fermentative  2  2  1  3  Verificare pe parcurs
Tehnologia produselor extractive 1  1  2  1  4  Examen
Tehnologia produselor extractive 2  2  2  1  4  Examen
 Practică  2  3 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Bioetică  1  1  2  4  Verificare pe parcurs
 Tehnică experimentală  1  1  2  4  Verificare pe parcurs

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Metode avansate de analiză 1  1  1  1    Verificare pe parcurs
 Metode avansate de analiză 2  2  1  1  Verificare pe parcurs 
 Conducere auto 1  1  1  2  Verificare pe parcurs
 Conducere auto 2  2  1  2  Verificare pe parcurs

 

 ANUL IV

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Principiile nutriției umane
 1  2  1  4  Examen
Tehnologia produselor fermentative  1  2  1  4  Examen
Biot. de prel. și controlul calității produselor veget. și animale 1  1  2  2  6  Examen
Biot. de prel. și controlul calității produselor veget. și animale 2  2  2  2  4  Examen
Biotehnologii în aplicultură și sericicultură  1  2  2  5  Examen 
Legislație agroalimentară  1  1  1  4  Verificare pe parcurs
Aditivi alimentari 1  1  2  1  4  Verificare pe parcurs
Aditivi alimentari 2  2  2  2  5  Examen
Siguranța și securitatea alimentelor, analiza HACCP  2  2  2  6  Examen
Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale  2  2  2  3  Verificare pe parcurs
Management  2  2  2  4  Examen
Practică  4 săptămâni  2  C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Bioetică  1  1  2  3  Verificare pe parcurs
 Tehnică experimentală  1  1  2  3  Verificare pe parcurs

  Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
 Întocmirea proictelor de finanțare europeană  1  1  2    Verificare pe parcurs