Departamenul IDFR este subordonat Rectorului şi Prorectorului Academic şi funcţionează în baza unui regulament propriu aprobat de Senatul Universităţii. Legătura permanentă dintre Departamentul ID şi conducerea Universităţii este asigurată de un director desemnat de Rector şi care coordonează întreaga activitate a Învăţământului la Distanţă.

Conducerea Departamentului IDFR:

Director Departament
Prof. dr. Anca Rotar

Tel.: 0264 596.384 int. 217
E-mail: anca.rotar@usamvcluj.ro

Facultatea de Agricultură

Director studii Specializarea Agricultură
Conf. dr. Rodica Vârban
tel:0264 596.384 int. 115
E-mail:  rodica.varban@usamvcluj.ro

Director studii Specializarea Ingineria Mediului
Prof. dr. Aurel Maxim
tel:0264 596.384 int. 263
E-mail:  aurel.maxim@usamvcluj.ro

Director studii Facultatea de Horticultură
Sef.lucr. dr. Dan Cătălina
Șef lucr.dr.Andreea Andrecan
Tel.: 0264 596.384 int. 179
E-mail: catalina.dan@usamvcluj.ro

Director studii Facultatea de Zootehnie
Sef lucr. dr. Cristina Hegedus
Tel.: 0264 596.384 int. 322
E-mail: cristrina.hegedus@usamvcluj.ro

Director studii Facultatea de
Știința și Tehnologia Alimentelor

Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole
Șef lucr. dr. Carmen-Rodica Pop
tel:0264 596.384 int. 219
E-mail: carmen-rodica.pop@usamvcluj.ro