BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ DIN VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

CONT: RO35TREZ21620F330500XXXX

BANCA: TREZORERIA CLUJ-NAPOCA

COD FISCAL: 4288381