sigla-cu-fundal-transparent

 

Departamentul

Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Admiterea în anul universitar 2012/2013 la ciclul de licenţă la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca se desfăşoară în două sesiuni, prima sesiune fiind în luna iulie, iar a doua în luna septembrie.

Sesiunea de admitere 16-22 iulie 2012

 • înscrierea candidaţilor la concurs se va desfăşura în perioada 16-22 iulie 2012, între orele 8.00-16.00
 • susţinerea probei de competenţă lingvistică în ziua de 22 iulie 2012, între orele 8.00-13.00
 • afişarea rezultatelor preliminare în ziua de 22 iulie 2012, între orele 16.00-20.00
 • depunerea eventualelor contestaţii se va face în 22 iulie 2012, între orele 18.00-22.00, 23 iulie 2012, între orele 08.00-13.00
 • afişarea rezultatelor finale în ziua de 24 iulie 2012, între orele 8.00-20.00
 • încheierea Contractelor de studiu se va face în perioada 24–27 iulie 2012, între orele 8.00-16.00
 • afişarea situaţiei contractării şi glisare în ziua de 28 iulie 2012, ora 16.00
 • încheierea Contractelor de studiu în urma glisării se va face în perioada 30–31 iulie 2012, între orele 8.00-16.00
 • afişarea rezultatelor finale după glisare în ziua de 31 iulie 2012, între orele 8.00-16.00

Sesiunea de admitere 06-21 septembrie 2012

 • înscrierea candidaţilor la concurs se va desfăşura în perioada 06-12 septembrie 2012, între orele 8.00-16.00
 • susţinerea probei de competenţă lingvistică în ziua de 12 septembrie 2012, între orele 8.00-13.00
 • afişarea rezultatelor preliminare în ziua de 12 septembrie 2012, între orele 16.00-20.00
 • depunerea eventualelor contestaţii se va face în 12 spetembrie 2012, între orele 17.00-20.00, 13 septembrie 2012, între orele 08.00-13.00
 • afişarea rezultatelor finale în ziua de 14 septembrie 2012, între orele 8.00-20.00
 • încheierea Contractelor de studiu se va face în perioada 17 -19 septembrie 2012, între orele 8.00-16.00
 • afişarea situaţiei contractării şi glisare în ziua de 20 septembrie 2012, între orele 15.00-20.00
 • încheierea Contractelor de studiu în urma glisării se va face în ziua de 21 septembrie 2012, între orele 8.00-16.00
Category: Admitere 2012