sigla-cu-fundal-transparent

 

Departamentul

Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

SITUAŢIA NUMĂRULUI DE STUDENŢI FIZICI
AN UNIVERSITAR 2015/2016 LA 1 IANUARIE 2016

Facultatea

 

Specializări / Programe de studiu

Forma de învăţământ

Număr Studenți

Facultatea de Agricultură

 

Agronomie

Agricultură

id

125

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

id

56

Facultatea de Horticultură

Horticultură

Horticultură

id

81

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Zootehnie

Zootehnie

id

39

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

id

60

Total studenţi la  invatamantul la distanta

 

361

Category: Informaţii