Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Post didactic auxiliar și tesa contractual pe perioadă nedeterminată

18.04.2017

CONTABIL ŞEF - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Statiunea Didactice și Experimentale din USAMV Cluj Napoca.
Fișa postului
 

06.04.2017

Calendarul de desfășurare a  concursului de ocupare a postului de administrator financiar
Rezultat interviu
Rezultat final

ȘEF BIROU - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului Imagine și Relații Publice - USAMV.
Fișa postului

ADMINISTRATOR FINANCIAR CU ATRIBUȚII DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul USAMV. 
Fișa postului
Calendar concurs

LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Medicină Veterinară, Departament I - USAMV. 
Fișa postului

ÎNGRIJITOARE CLĂDIRI - perioadă nedeterminată - Studii gimnaziale - 2 posturi în cadrul Consilii, Restaurante și Cămine Studențești - Cămine USAMV. 
Fișa postului
Candidați înscriși

MUNCITOR CALIFICAT - BUCĂTAR - perioadă nedeterminată - Studii generale sau profesionale - 1 post în cadrul Consilii, Restaurante și Cămine Studențești - Cămine USAMV. 
Fișa postului

PORTAR - perioadă nedeterminată - Studii 8 clase - 1 post în cadrul Consilii, Restaurante și Cămine Studențești - Cămine USAMV. 
Fișa postului
Candidați înscriși

04.04.2017

DIRECTOR AL STAȚIUNII COJOCNA DIN CADRUL STAȚIUNII DIDACTICE ȘI EXPERIMENTALE(SDE) DIN CADRUL U.S.A.M.V. CLUJ-NAPOCA - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Statiunea Didactice și Experimentale din USAMV Cluj Napoca.
Fișa postului

DIRECTOR GENERAL AL STAȚIUNII DIDACTICE ȘI EXPERIMENTALE(SDE) DIN CADRUL U.S.A.M.V. CLUJ-NAPOCA - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Statiunea Didactice și Experimentale din USAMV Cluj Napoca.
Fișa postului

29.03.2017

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRAD III - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Statiunea de Cercetare Horticola Cluj Napoca. 
Fișa postului

27.03.2017

ADMINISTRATOR PATRIMONIU CU ATRIBUȚII ÎN GESTIUNEA PATRIMONIULUI FUNCIAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post 4 ore/zi în cadrul Compartimentului Tehnic - USAMV. 
Fișa postului

15.03.2017

INGINER - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Horticultură, Departament I - USAMV. 
Fișa postului
Rezultat probă scrisă

ÎNGRIJITOARE CLĂDIRI - perioadă nedeterminată - Studii 10 clase - 5 posturi în cadrul Compartimentului Administrativ  - USAMV. 
Fișa postului
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu

06.03.2017

PORTAR - perioadă nedeterminată - Studii 8 clase - 1 post în cadrul Compartimentului Consilii, Restaurante și Cămine Studențești - USAMV. 
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu

ÎNGRIJITOARE CLĂDIRI - perioadă nedeterminată - Studii 8 clase - 4 posturi în cadrul Compartimentului Consilii, Restaurante și Cămine Studențești - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu

ADMINISTRATOR FINACIAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 2 posturi în cadrul Direcției Economice - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat contestații

01.02.2017

ÎNGRIJITOARE CLĂDIRI - perioadă nedeterminată - Studii 10 clase - 9 posturi în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV.
Candidați înscriși

23.01.2017

ADMINISTRATOR PATRIMONIU CU ATRIBUȚII ÎN GESTIUNEA PATRIMONIULUI FUNCIAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Compartimentului Tehnic - USAMV. 
Fișa postului

INGINER - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii - USAMV. 
Fișa postului
Candidați înscriși

INGINER - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii - USAMV. 
Fișa postului
Candidați înscriși

PORTAR - perioadă nedeterminată - Studii 8 clase - 1 post în cadrul Compartimentului Paza - USAMV. 
Fișa postului
Candidați înscriși

12.01.2017

LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor - USAMV. 
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor - USAMV. 
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

INGINER - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Agricultură - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

16.11.2016

MUNCITOR NECALIFICAT - perioadă nedeterminată - Studii generale - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă

ÎNGRIJITOARE CLĂDIRI - perioadă nedeterminată - Studii 10 clase - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă

ADMINISTRATOR PATRIMONIU CU ATRIBUȚII TEHNICE ÎN CONSTRUCȚII - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului Tehnic - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

ADMINISTRATOR PATRIMONIU CU ATRIBUȚII ÎN GESTIUNEA PATRIMONIULUI FUNCIAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului Achiziții - USAMV.
Fișa postului

ADMINISTRATOR PATRIMONIU CU ATRIBUȚII DE MARKETING/ÎNCHIRIERI - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului Achiziții - USAMV.
Fișa postului

12.10.2016

SECRETARĂ - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Secretariate - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

ÎNGRIJITOARE CLĂDIRI - perioadă nedeterminată - Studii 10 clase - 2 posturi în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși

MUNCITOR CALIFICAT – INSTALATOR APA-CANAL - perioadă nedeterminată - Studii școală prfesională - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă

LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologi - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

SECRETARĂ - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Secretariate - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat contestatii
Rezultat interviu
Rezultat final

26.09.2016

ȘEF BIROU CONTABILITATE - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Economice - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși

ȘEF BIROU FINANCIAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Economice - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși

SECRETAR DE REDACȚIE - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Editurii AcademicPres - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși

13.09.2016

MUNCITOR CALIFICAT-OSPĂTAR - perioadă nedeterminată - Studii generale sau școală profesională - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ Serviciul Social-Cantină - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși

ÎNGRIJITOARE CLĂDIRI - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși

ȘOFER DE AUTOTURISME ȘI CAMIONETE - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Compartimentului Transport- USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși

04.07.2016

ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Horticultură- USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși

SECRETAR DE REDACȚIE - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Revistei Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca.
Fișa postului
Candidați înscriși

16.06.2016

SECRETARĂ - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului de Relații Internaționale- USAMV. 
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu

MEDIC VETERINAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Medicină Veterinară- USAMV. 
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă practică

MUNCITOR CALIFICAT - OSPĂTAR - perioadă nedeterminată - Studii generale - 1 post în cadrul CompartimentulUI Administrativ Serviciul Social-Cantină - USAMV.
Fișa postului

13.05.2016

INGINER AUTOMATIST - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Agricultură - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă practică
Rezultat final

BIBLIOTECARĂ-ARHIVIST - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Secretariate - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

MEDIC VETERINAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Medicină Veterinară - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă practică
Rezultat final

19.04.2016

ÎNGRIJITOR - perioadă nedeterminată - Studii 10 clase sau școala profesională - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă practică
Rezultat interviu

LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă practică
Rezultat interviu

12.04.2016

ÎNGRIJITOR - perioadă nedeterminată - Studii 10 clase sau școala profesională - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV.
Fișa postului

LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii - USAMV.
Fișa postului

18.03.2016

PORTAR - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Compartimentului Pază - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu

25.02.2016

SECRETAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Secretariate - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu

LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul facultății de Agricultură.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă practică

LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul facultății de Medicină Veterinară.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu

PORTAR - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Compartimentului Pază - USAMV.
Fișa postului

29.01.2016

LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul facultății de Horticultură.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă practică
Rezultat final

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC III - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul facultății de Horticultură.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă practică
Rezultat final

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC III - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul facultății de Agricultură.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă practică
Rezultat final

CHIMIST - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul facultății de Zootehnie și Biotehnologii.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă practică
Rezultat final

PORTAR - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Compartimentului Pază - USAMV.
Fișa postului

ELECTRICIAN - perioadă nedeterminată - Studii medii - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă practică
Rezultat interviu
Rezultat final

25.01.2016

LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul facultății de Zootehnie și Biotehnologii.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă

SECRETAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului de Relaţii Internaţionale - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși

LĂCĂTUȘ - perioadă nedeterminată - Studii de specialitate - 1 post în cadrul CompartimentulUI Administrativ-Social - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă

12.01.2016

ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Economică - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

PORTAR - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Compartimentului Paza - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

CONSILIER JURIDIC - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 2 posturi in cadrul Oficiului Juridic. 
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

MUNCITOR CALIFICAT – ELECTRICIAN - perioadă nedeterminată - Studii medii - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV.
Fișa postului

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI - perioadă nedeterminată - Studii 8 clase - 5 posturi în cadrul  Compartimentului Administrativ - USAMV
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

09.12.2015

ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Economică - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși

PORTAR - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Compartimentului Paza - USAMV.
Fișa postului

MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURĂ - perioadă nedeterminată - Studii generale - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă practică

BUCĂTAR - perioadă nedeterminată - Studii liceale sau scoala profesională - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ - Cantina - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă practică

LABORANT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Faculății de Horticultură - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă practică

LABORANT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Faculății de Horticultură - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă practică

23.11.2015

SECRETAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției secretariate.
Fișa postului
Rezultat probă scrisă

INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICĂ - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul USAMV Cluj-Napoca.
Fișa postului 
Rezultat probă scrisă

11.11.2015

ELECTRICIAN DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII  - perioadă nedeterminată - Studii medii - 2 posturi în cadrul Compartimentului Administrativ și Serviciul Social - Cămine. 
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă

ÎNGRIJITOARE CLĂDIRI - perioadă nedeterminată - Studii 10 clase - 2 posturi în cadrul Compartimentului Administrativ Serviciul Social - Cămine.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă

CONSILIER JURIDIC - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Oficiului Juridic. 
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat contestații proba scrisă

16.10.2015

ELECTRICIAN DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII  - perioadă nedeterminată - Studii medii - 2 posturi în cadrul Compartimentului Administrativ și Serviciul Social - Cămine.
Fișa postului
Candidați înscriși

ÎNGRIJITOARE CLĂDIRI - perioadă nedeterminată - Studii 10 clase - 2 posturi în cadrul Compartimentului Administrativ Serviciul Social - Cămine.
Fișa postului

18.09.2015

PORTAR - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Compartimentul Paza - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă

MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURĂ - perioadă nedeterminată - Studii de mecanică - 1 post în cadrul Facultății de Horticultură.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă

26.06.2015

CONSILIER JURIDIC - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Oficiului Juridic.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat contestații
Rezultat probă scrisă
Rezultat contestații proba scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

TEHNICIAN AGRONOM-EXPLOATARE - perioadă nedeterminată - Studii medii - 1 post în cadrul Facultatății de Agricultură.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

12.06.2015

ÎNGRIJITOARE CLĂDIRI   - perioadă nedeterminată - Studii 10 clase - 2 posturi în cadrul Compartimentul Administrativ-Social.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

ADMINISTRATOR FINANCIAR  - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Serviciul Social.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURĂ  - perioadă nedeterminată - Studii școala generală - 1 post în cadrul Compartimentul Administrativ.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu

SPALATOREASĂ  - perioadă nedeterminată - Studii gimnalizale - 1 post în cadrul Compartimentul Administrativ-Social.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

27.05.2015

MUNCITOR NECALIFICAT  - perioadă nedeterminată - Studii școala generală - 1 post în cadrul Serviciul Social.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă parctică
Rezultat interviu

MEDIC VETERINAR  - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Medicină Veterinară.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă parctică
Rezultat interviu

INGINER  - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Horticultură.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu

08.05.2015

ADMINISTRATOR FINANCIAR  - perioadă nedeterminată - Studii medii - 1 post în cadrul Serviciul Social.
Fișa postului

30.04.2015

INGINER SILVIC - perioadă nedeterminată - Studii superioare de specialitate - 1 post în cadrul Facultății de Agricultură
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă

SECRETAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare de specialitate - 1 post în cadrul Centrului de Managementul Proiectelor și Transfer Tehnologic
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă

28.04.2015

ELECTRICIAN - perioadă nedeterminată - Studii liceale sau școală profesională - 1 post în cadrul Compartiment Administrativ
Fișa postului
Candidați înscriși

CONSILIER ORIENTARE PRIVIND CARIERA - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă

ADMINISTRATOR FINANCIAR GRAD I  - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului Resurse Umane
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat probă scrisă
Rezultat final

ȘOFER AUTOTURISME ȘI CAMIOANE  - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Compartimentul Transport - USAMV
Fișa postului
Rezultat concurs - nu s-a prezentat nici un candidat

14.04.2015

OSPĂTAR - perioadă nedeterminată - Studii liceale sau școală profesională - 1 post în cadrul Serviciului Social
Fișa postului
Rezultat probă scrisă

MUNCITOR NECALIFICAT - perioadă nedeterminată - Studii 10 clase sau școală profesională - 1 post în cadrul Serviciului Social
Fișa postului
Rezultat concurs - nu s-a prezentat nici un candidat

MEDIC VETERINAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Medicină Veterinară
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultate probă scrisă
Rezultate contestații

31.03.2015

SECRETAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcția Secretariate-Școala postdoctorală.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat proba scrisă
Rezultate interviu

12.03.2015

ȘOFER AUTOTURISME ȘI CAMIOANE  - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Compartimentul Transport - USAMV
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat proba scrisă
Soluționare contestație

PORTAR - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Compartimentului Paza - USAMV.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultat proba scrisă

10.03.2015

SECRETAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului de Comunicare și Relații Publice.
Fișa postului
Candidați înscriși
Rezultate proba scrisă
Rezultate proba practică
Rezultate interviu
Rezultate finale


 21.01.2015    

SECRETAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției secretariate.
Fișa postului
Candidați înscriși
Borderou note obținute la probele scrise
Soluționare contestații
Borderou note obținute la probele practică
Borderou note obținute la interviu
Rezultate finale


 22.12.2014    

SECRETAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției secretariate.
Fișa postului
Rezultat concurs - nu s-a prezentat nici un candidat


08.12.2014    

INSTRUCTOR AUTO - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Facultatății de Agricultură, Departamentul Ştiinţe Tehnice şi Ştiinţele Solului.
Proces verbal concurs
Rezultate concurs- proba scrisă
Rezultat concurs