Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Mobilități de predare E+

Durata:

Minim 2 zile de activitate pentru tarile membre in Program (minim 5 zile de activitate pentru tarile Partenere Programului (International Credit mobility) excluzand zilele de calatorie. O mobilitate de predare trebuie sa contina un minim de 8 ore de predare, in conformitate cu nr de zile de activitate. Pentru 2-5 zile de activitate numarul minim de ore de predare este 8.

Cadrele didactice care desfasoara si alte activitati, in afara de activitatile mentionate in programul de predare, in aceeasi perioada, au obligatia sa delimiteze activitatile, astfel incat sa existe o delimitare clara intre activitatile de predare si alte activitati efectuate in aceeasi perioada.

Info suplimentare la http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

CRITERII DE ELIGIBILITATE

  • să fie angajate în USAMV Cluj-Napoca;
  • să dețină titlul de doctor (pentru mobilitățile de predare);
  • să deţină cunoştinţe lingvistice într-o limbă de circulație internațională.
  • Se va acorda prioritate persoanelor care participă pentru prima dată la o mobilitate Erasmus+.
  • Se pot realiza mobilități “zero grant”.
  • Participanții pot aplica numai în timpul sesiunii de aplicații organizate de către Biroul Erasmus+ USAMV Cluj-Napoca, aplicatie online

Grant maxim acordat pe anul academic 2018-2019

- Lista cadrelor didactice declarate admise, in urma primei sesiuni de aplicatii, pentru a efectua o mobilitate de predare in anul academic 2018-2019 
- Anunt sesiune de aplicatii 
- Criterii punctaj mobilitati predare

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU MOBILITATE

Înainte de mobilitate  După mobilitate