Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Mobilități de predare E+

Durata:

Minim 2 zile (5 zile in cadrul proiectelor cu tarile Partenere Programului (KA107) maxim 2 luni, excluzand zilele de calatorie. In cazul mobilitatilor in tarile Programului (tari UE si Turcia),cele doua zile minim trebuie sa fie consecutive. O mobiliatte de predare trebuie sa contina un minim de 8 ore de predare pe saptamana (sau pentru orice perioada mai mica de o saptamana). Minimul de ore nu se aplica in cazul persoanelor ce au calitatea de personal invitat din organizatii non-academice. Daca activitatea de predare este combiata cu activitati de formare in cadrul aceleasi mobilitati, numarul minim de ore predate intr-o sapatamana (sau orice alta perioada mai mica de o saptamana, dar nu mai mica de 2 zile)se reduce la 4 ore. Daca mobilitatea dureaza mai mult de o saptamana numarul minim de pre predare trebuie sa fe proportionale cu durata mobilitatii.

Info suplimentare la http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

CRITERII DE ELIGIBILITATE

  • să fie angajate în USAMV Cluj-Napoca;
  • să dețină titlul de doctor (pentru mobilitățile de predare);
  • să deţină cunoştinţe lingvistice într-o limbă de circulație internațională.
  • Se va acorda prioritate persoanelor care participă pentru prima dată la o mobilitate Erasmus+.
  • Se pot realiza mobilități “zero grant”.
  • Participanții pot aplica numai în timpul sesiunii de aplicații organizate de către Biroul Erasmus+ USAMV Cluj-Napoca.

Grant maxim acordat pe anul academic 2017-2018

DOCUMENTE NECESARE PENTRU APLICAŢIE (se trimit la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

  • CV (model Europass: link util)
  • scrisoare de motivaţie
  • copie carte de identitate

Pentru mai multe informaţii gestiune financiară: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                                            gestiune administrativă: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU MOBILITATE

Înainte de mobilitate  După mobilitate