Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Echipa Erasmus+

Coordonator Instituţional E+: prof dr. Roxana Vidican, roxana.vidican@usamvcluj.ro
Responsabil mobilități: dr. Simona Oros, responsabil mobilităţi,  erasmus@usamvcluj.ro, for incoming: incoming@usamvcluj.ro
Responsabil financiar: Ec. Ioana Loredana Maricari, financiar.erasmus@usamvcluj.ro

Responsabili Erasmus+ facultăţi:

Facultatea de Agricultură: dr. Teodora Florian,teodora.florian@usamvcluj.ro
Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor: dr. Ramona Suharoschi, ramona.suharoschi@usamvcluj.ro
Facultatea de Horticultură: dr. Rodica Sima,  rodica.sima@usamvcluj.ro
Facultatea de Medicină Veterinară: dr. Mihai Cenariu, mihai.cenariu@usamvcluj.ro
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii  dr. Dan Dezmirean, ddezmirean@usamvcluj.ro

Ne mai puteţi găsi la:  
http://www.facebook.com/Erasmus USAMV  

 

Contact: 

Biroul Erasmus+, cladirea rectoratului, mansardă, cam. 14
telefon/fax:+40-264.599.346
telefon:+4
0-747.979.840 sau +40-757.027.884