Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Mobilități plasament absolvenți

Acest tip de mobilitate este destinat studenților care aplică în ultimul an de studiu nivel licență și poate fi efectuat în interval de 1 an de la absolvire. Organizațiile de primire pentru acest tip de mobilitate pot fi universități sau organizații publice sau private. Mobilitățile de plasament pentru absolvenți au ca scop testarea și îmbunătățirea integrării pe piața muncii.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

  • Studentul este înscris în ultimul an de studiu
  • Studentul deține cunoștințe lingviste într-o limbă de circulație internațională

DOCUMENTE NECESARE PENTRU APLICAȚIE

  • CV (model Europass)(link util)
  • Scrisoare de intenție (model)
  • 2 scrisori de recomandare semnate de cadre didactice din cadrul USAMV
  • Adeverință de student
  • Copie act de identitate

Toate documentele se trimit in format electronic (pdf, jpg) la adresa de mail: erasmus@usamvcluj.ro .

DOCUMENTE NECESARE PENTRU MOBILITATE

Înainte de mobilitate:

În timpul mobilității:

La încheierea mobilității:

Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa de mail: erasmus@usamvcluj.ro sau la numărul de telefon: 0747 979840.