Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Burse

Anunt Burse 2019

 


 

 ANUNT IMPORTANT

Toate tipurile de burse aferente lunii decembrie 2018 vor fi platite in data de 29.01.2019.

 


 

 Listă finală cu studenții care beneficiază de burse 

Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură
Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii
Facultatea de Medicină Veterinară
Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

 


 

 Listă preliminară cu studenții care beneficiază de burse 

Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură
Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii
Facultatea de Medicină Veterinară
Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

 

Calendar de acordare a burselor, semestrul II, an universitar 2018/2019

04.03.2019-18.03.2019, orele 14.00

 

Depunerea dosarelor cu documentele necesare acordării burselor la decanatele facultăților

20.03.2019, orele 15.00

  

Afişarea listelor preliminarii cu studenţii bursieri la decanate și pe site USAMV

21.03.2019-22.03.2019, orele 15.00

  

Depunerea contestaţiilor la decanatele facultăţilor

25.03.2019, orele 15.00

  

Afişarea listelor finale cu studenţii bursieri la decanate și pe site USAMV

Acte necesare pentru burse sociale