Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Burse doctorale

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca:

 este coordonator al proiectului POSDRU (ID:132765)

1. „Programe doctorale şi postdoctorale pentru promovarea excelentei în cercetare, dezvoltare şi inovare în domeniile prioritare – agronomic şi medical veterinar, ale societăţii bazate pe cunoaştere” – proiect coordonat de USAMV Cluj-Napoca, ID:132765

şi partener la proiectul POSDRU (ID:136893)

2. Parteneriat strategic pentru creşterea calităţii cercetării ştiinţifice din universităţile medicale prin acordarea de burse doctorale şi postdoctorale. DocMed.net_2.0”- proiect coordonat de UMF Cluj-Napoca, ID:136893

 

În cadrul acestor proiecte se vor finanţa un număr de 50 de burse doctorale (proiect 1 - ID:132765) şi respectiv 15 de burse doctorale (proiect 2 - ID:136893).

Modalitatea de depunere a documentelor şi selecţia candidaţilor se face conform Regulamentului intern de acordare a burselor POSDRU pentru cercetătorii doctoranzi. Documentele solicitate şi formularele aferente dosarului se pot descărca aici:

- Pachet documente burse doctorale coordonate de USAMV (proiect 1 - ID:132765)

- Pachet documente burse doctorale în parteneriat cu UMF (proiect 2- ID:136893)

 

Dosarele candidaţilor se vor depune până în data de 9 aprilie 2014, ora 15.00, la Secretariatul Şcolii Doctorale, clădirea Institutului de Ştiinţele Vieţii, parter, camera 23.

Persoana de contact:
Rodica Oana
Secretariat Școala Doctorală
Institutului de Ştiinţele Vieţii, parter, camera 23
Tel: 0264-596384, int. 403
e-mail: rodica.oana@usamvcluj.ro