Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Tipuri de burse

Universitatea de Stiinţe Agricole si Medicină Veterinară Cluj-Napoca acordă, în condiţiile legii, următoarele categorii de burse:

 • burse de performanţă-alocaţii bugetare si venituri proprii (extrabugetare) ale Universităţii;
 • burse de meritalocaţii bugetare pentru studenţii bugetaţi si din veniturile proprii ale facultăţilor pentru studenţii cu taxă;
 • burse sociale- alocaţiile bugetare pentru studenţii bugetaţi si venituri proprii ale facultăţilor pentru studenţii cu taxă;

Studenţii care beneficiază de burse sociale de studii pot primi şi burse pentru performante universitare

Statul susţine studenţii cu probleme şi nevoi sociale, precum şi pe aceia cu cerinţe educaţionale speciale.

Statul acordă burse sociale studenţilor proveniţi din familii defavorizate, precum şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii.

Statul acordă burse, studenţilor cu performante şcolare şi universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate acorda anual burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în străinătate din fonduri constituite în acest scop, Aceste burse se obţin prin concurs organizat la nivel naţional.

Condiţia de obţinere a unei burse acordată de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca sau de către personalităţi şi fundaţii naţionale ori internaţionale, indiferent de  categorie, este ca studentul să fie integralist.

Studentul integralist este studentul care a promovat toate examenele din anul/sesiunea precedenta semestrului pentru care solicită bursă, 60 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale, potrivit pachetului de studii ales de student pentru semestrul precedent, prevăzut în contractul de studiu.

COMISIA DE BURSE PE UNIVERSITATE :

 • Prorector social administrativ – preşedinte
 • Director general administrativ
 • Prodecani facultate (cate unul de la fiecare facultate)
 • Jurist universitate
 • Reprezentantul studenţilor – prefectul studentilor-

COMISIA DE BURSE PE FACULTATE

 • Prodecanul facultăţii – preşedinte
 • Secretar Decanat facultăţi
 • 3 reprezentanţi ai studenţilor, membrii în Consiliul facultăţii