Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Centre şi laboratoare de cercetare

Numărul total de Centre și laboratoare de cercetare, pe facultăți

Nr.
Crt.

Facultatea

Număr Centre de cercetare

Număr Laboratoare de cercetare

1.

Facultatea de Agricultură

3

4

2.

Facultatea de Horticultură

2

8

3.

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

2

4

4.

Facultatea de Medicină Veterinară

3

4

5.

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

2

2

 

TOTAL

12

22

 

Listele cu centrele şi laboratoarele de cercetare propuse de către facultăţi au fost aprobate decătre Senatul Universităţii în 16 iunie, 2011

Facultatea de Agricultură

Nr. crt.

Centru / Laborator de cercetare

Coordonator

1.

Centrul de cercetare – Cultura plantelor

Profesor dr. Ioan ROTAR

2.

Centru de cercetare – Sisteme minime şi tehnologii agricole durabile

Profesor dr. Teodor RUSU

3.

Centru de cercetări avansate pentru asigurarea calităţii vieţii şi protecţiei mediului înconjurător

Profesor dr. Ioan OROIAN

4.

Laborator de cercetare – Controlul fertilităţii solurilor şi monitorizarea agroecosistemelor

Profesor dr. Marilena MĂRGHITAŞ

5.

Laborator de cercetare – Optimizarea și dezvoltarea tehnologiilor durabile în cultura plantelor

Profesor dr. Ioan DROCAŞ

6.

Laborator de cercetare – Ştiinţe biologice aplicate

Profesor dr. Roxana VIDICAN

7.

Laborator de controlul calităţii mediului înconjurător şi protecţia plantelor

Şef lucrări dr. Antonia ODAGIU

 

Facultatea de Horticultură

Nr. crt.

Centru de cercetare

Coordonator

1.

Centrul de Cercetări Horticole al Transilvaniei

Profesor dr. Radu SESTRAŞ

2.

Centru de cercetări pentru biotehnologii agricole

Profesor dr. Doru PAMFIL

           

Nr. crt.

Laborator de cercetare

Coordonator

1.

Genetica şi ameliorarea plantelor horticole şi silvice

Profesor dr. Radu SESTRAŞ

2.

Laborator naţional de referinţă pentru evaluarea şi certificarea produselor de origine vegetală care conţin organisme modificate genetic

Profesor dr. Doru PAMFIL

3.

Laborator de cercetare în legumicultură

Profesor dr. Al. Silviu APAHIDEAN

4.

Laborator de cercetare pentru biodiversitate și bioconservare

Conferențiar dr. Corina CĂTANĂ

5.

Proiectarea şi amenajarea peisajului utilizând concepte sustenabile

Conferențiar dr. Adelina DUMITRAŞ

6.

Managementul Integrat al Ecosistemelor Forestiere

Conferențiar dr. Liviu HOLONEC

7.

Administrarea Afacerilor şi Dezvoltare Rurală

Conferenţiar dr. Felix ARION

8.

Îmbunătăţiri funciare, măsurători terestre şi ştiinţe exacte

Profesor dr. Marcel DÎRJA

 

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Nr. crt.

Centru / Laborator de cercetare

Coordonator

1.

Centrul de cercetare producţii apicole si sericicole

Profesor dr. Liviu MĂRGHITAŞ

2.

Centrul de Referinţă pentru Cercetare Avansată în Sericicultură şi Promovarea Producţiei de Mătase

Conf. dr. Daniel S. DEZMIREAN

3.

Laborator zonal de genotipizare a animalelor de fermă

Profesor dr. Augustin VLAIC

4.

Laborator de cercetare şi controlul calităţii furajelor

Profesor dr. Aurel ŞARA

5.

Laborator pentru certificarea şi crioconservarea germoplasmei animale

Şef lucrări dr. Marius ZĂHAN

6.

Laborator de cercetare în piscicultură

Şef lucrări dr. Daniela LADOŞI

 

Facultatea de Medicină Veterinară

Nr. crt.

Centru / Laborator de cercetare

Coordonator

1.

Centrul de cercetare – Supravegherea, diagnosticul şi controlul zoonozelor

Profesor dr. Vasile COZMA

2.

Centrul de cercetare – Patologie comparată şi experimentală

Profesor dr. Cornel CĂTOI

3.

Centrul de cercetare – Biotehnologii medical veterinare

Profesor dr. Ioan GROZA

4.

Laborator de Cercetare – Producţii animaliere şi siguranţa animalelor

Profesor dr. Marian MIHAIU

5.

Laborator de cercetare – Tehnici fizico-chimice aplicate în analiza produselor de origine animă

Conferenţiar dr. Sanda ANDREI

6.

Laborator de cercetare – Farmacovigilenţă

Şef lucrĂri dr. Mihai CERNEA

7.

Laborator de cercetare – Diagnostic de laborator medical veterinar

Profesor dr. Marina SPÎNU

  

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Nr. crt.

Centru / Laborator de cercetare

Coordonator

1.

Centrul de cercetare în Biochimie și Biotehnologie Agroalimentară

Profesor dr. Carmen SOCACIU

2.

Centrul de cercetare privind Calitatea și Siguranța Alimentului

Profesor dr. Maria TOFANĂ

3.

Laboratorul de încercări pentru calitatea și siguranța alimentelor

Profesor dr. Maria TOFANĂ

4.

Laborator de Cercetare Nutriție Moleculară și Proteomică

Șef lucr. dr. Ramona SUHAROSCHI


Centrele de cercetare USAMV polarizează în prezent activitatea multor studii postuniversitare contribuind prin specializarea de master şi doctorat la formarea unor cadre tinere de valoare, multe dintre ele continuatoare a tradiţiei şş exigenţei şcolii agronomice clujene. Dintre ele amintim:

Centre de excelenţă în cercetarea ştiinţifică

Anul acreditării centrului

Denumirea centrului de cercetare

Director centru de cercetare

2004

Controlul şi monitorizarea fertilităţii şi protecţiei solului

Prof. dr. Mihai Rusu

 

Centre de cercetare recunoscute de CNCSIS

Anul recunoaşterii
 centrului

Denumirea centrului de cercetare

Director centru cercetare

2006

Platformă de biotehnologie bazată pe cunoaştere

Prof. dr. Doru Pamfil

2005

Protecţia integrată ecologic a ecosistemelor – componenţa esenţială a conceptului de agricultură sustenabilă, în conformitate cu aquisul U.E.

Prof. dr. Viorel Florian

2005

Centre de biotehnologii aplicate în creşterea animalelor şi protecţia mediului

Prof. dr. Vasile Miclea

2004

Centrul de cercetări pentru sisteme minime şi tehnologii agricole durabile

Prof. dr. Petru Guş

2003

Centrul de cercetări pentru markeri moleculari

Prof. dr. Doru Pamfil

2002

Centrul de cercetări pentru supravegherea, diagnosticul şi controlul zoonozelor

Prof. dr. Vasile Cozma

2002

Centrul de cercetări pentru monitorizarea economico-socială a spaţiului rural agrar

Prof. dr. Emilian Merce

2001

Centrul de cercetări pentru chimia şi biochimia pigmenţlor vegetali

Prof. dr. Carmen Socaciu

2001

Centrul de cercetăi în creşterea animalelor ierbivore şi de formare a resurselor în zona de centru şi nord-vest a ţării

Prof. dr. Constantin Velea

 

Laboratoare acreditate de RENAR

Denumire laborator

Director

Laborator de analiză sol-plantă - LASP

Prof. dr. Mihai Rusu

Laboratorul de încercări pentru calitatea şi siguranţa alimentului - LICSA

Prof. dr. Maria Tofană

Laboratorul de controlul calităţii produselor apicole și diagnoză apicolă - APHIS-DIA

Prof. dr. Liviu Mărghitaş

Laboratorul de controlul calităţii şi autenticităţii produselor agroalimentare - AGRIAL

Prof. dr. Carmen Socaciu

Laboratorul de încercări apă şi nivel de zgomot - LIAZ

Şef lucr. dr. Tania Mihăiescu

Laboratorul de analiză a calităţii aerului – LACA

Prof. dr. Ioan Oroian

Laboratorul pentru certificarea şi criostocarea germoplasmei animale - LCCG

Prof. dr. Vasile Miclea

Laboratorul zonal de certificare a calităţii furajelor - LZCF

Şef lucr. Antonia Odagiu

Laboratorul naţional de referinţă pentru evaluarea şi certificarea conformităţii produselor de origine vegetală care conţin organisme modificate genetic - CERTOMG

Prof. dr. Doru Pamfil

Laboratorul zonal de gonotipizare a animalelor de fermă - LZGA

Prof. dr. Augustin Vlaic

Laboratorul regional de control şi diagnoză apicolă - LR-CDA

Prof. dr. Liviu Mărghitaş