Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Anunț selecție parteneri POCU - Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV Cluj-Napoca) anunță organizarea unei proceduri de selecție de parteneri, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) - Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe; Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă  şi consolidarea formării  şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală  şi programe de ucenicie  - Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii. 

Obiectivul specific al programului: 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea nivelului de competențe pentru 250 de studenți din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru facilitarea accesului acestora pe piața muncii.

Activități propuse:

  • Dezvoltarea curriculei de pregătire practică și încheierea de parteneriate de practică corespunzătoare cu aceasta;
  • Recrutarea grupului țintă;
  • Supervizarea stagiilor de practică;
  • Elaborarea de politici publice.

Mai multe informații legate de pocedura și conținutul dosarului de aplicare pot fi găsite aici.

22.11.2016