Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Calendar alegeri

15.05.2013, ora 15.00 - Depunerea candidaturii la decanat pentru Director de Departament, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii
16.05.2013, ora 12.00 - Alegerea Directorului de Departament în sala Consiliului Facultății de Zootehnie și Biotehnologii
16.05.2013, ora 14.00 - Consiliu profesoral pentru avizarea Directorului de Departament
20.05.2013 - Consiliu de Adminstrație