Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Candidaturi

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Nr. crt. Departament Candidat CV Proiect managerial
1

Ştiinţe tehnologice - Zootehnie

Șef lucr. dr. Camelia Răducu CV Proiect managerial