Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Anunt selectie parteneri Proiect POCU

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV Cluj-Napoca) anunță organizarea unei proceduri de selecție de parteneri, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) - Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII aferent obiectivelor specifice 6.7. - Creșterea participării la învăţământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile; 6.9. -Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile; 6.10. -Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.
Obiective Specifice:

O.S.6.7. - Creșterea participării la învăţământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile;

O.S.6.9. -Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile;

O.S.6.10. -Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.

Obiectivul general (OG) al proiectului constă în creșterea atractivității ofertei educaționale a USAMV Cluj-Napoca, precum și a relevanței acesteia pe piața muncii.

Activități:

Dezvoltarea capacității didactice a personalului USAMV în vederea livrării de conținut educațional inovator și resurse de învățare moderne și flexibile;

Cursuri transversale aplicative pentru studenți/ cursanți din mediul terțiar non-universitar corelate cu nevoile pieței muncii specifice USAMV Cluj-Napoca;

Furnizarea de sprijin pentru participarea la educația universitară și terțiar non-universitară în vederea unui transfer facil spre piața muncii

Dezvoltarea unei forme competitive de învățământ superior tețiar non-universitar.

Mai multe informații legate de pocedura și conținutul dosarului de aplicare pot fi găsite aici