Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

 

 

Nr. crt.

Facultate

Departament

Poziţie în Statul de funcții

Funcţie didactică

Candidaţi

Subiecte pentru susținerea prelegerii publice

1

Agricultura

Științele tehnice şi Științele solului

I/B/4

Şef de lucrări

Moraru Paula Ioana

Subiect

2

Agricultura

Științele tehnice şi Științele solului

I/B/10

Asistent

-

-

3

Agricultura

Cultura plantelor

II/B/15

Şef de lucrări

Stoian Horea Vlad

Subiect

4

Horticultura

Horticultură şi Peisagistică

I/B/1

Şef de lucrări

Dan Cătălina

Subiect

5

Horticultură

Horticultură şi Peisagistică

I/B/11

Şef de lucrări

-

-

6

Horticultură

Horticultură şi Peisagistică

I/B/13

Şef de lucrări

Boancă Păunița Iuliana

Subiect

7

Horticultură

Horticultură şi Peisagistică

I/B/16

Şef de lucrări

Jucan Denisa Andreea

Subiect

8

Horticultură

Științe economice

III/B/9

Lector

Poruţiu Andra Ramona

Subiect

9

Horticultură 

Științe economice

III/B/10

Lector

Chiciudean Ioan Daniel

Subiect

 

10

Horticultura

Măsurători Terestre şi Științe Exacte

IV/B/11

Asistent

-

-

11

Zootehnie şi Biotehnologii

Științe fundamentale

I/B/2

Conferențiar

Cocan Daniel Ioan

Subiect

12

Zootehnie şi Biotehnologii

Științe fundamentale

I/B/3

Conferențiar

Coroian Aurelia

Subiect

13

Zootehnie şi Biotehnologii

Științe fundamentale

I/B/9

Asistent

Urcan Adriana Cristina

Subiect

14

Zootehnie şi Biotehnologii

Științe tehnologice

II/B/7

Asistent

Paşca Claudia

Subiect

15

Medicină Veterinară 

Științe Preclinice

I/B/11

Şef de lucrări

Pop Viorel Cornel

Subiect

16

Medicină Veterinară 

Științe Preclinice

I/B/21

Asistent

Irimie Alexandra

Subiect

17

Medicină Veterinară 

Producții animaliere şi siguranța alimentelor

II/B/1

Profesor

Popescu Silvana

Subiect

18

Medicină Veterinară 

Științe Clinice şi Paraclinice

III/B/6

Şef de lucrări

Bel Lucia Victoria

Subiect

19

Medicină Veterinară 

Științe Clinice şi Paraclinice

III/B/10

Şef de lucrări

Sárpataki Orsolya

Subiect

20

Medicină Veterinară 

Științe Clinice şi Paraclinice

III/B/16

Şef de lucrări

Bouari Maria Cosmina

Subiect

21

Medicină Veterinară 

Științe Clinice şi Paraclinice

III/B/25

Asistent

Popa Roxana

Subiect

Nr. crt.

Facultate

Departament

Poziţie în Statul de funcții

Funcţie didactică

Candidaţi

Subiecte pentru susținerea prelegerii publice

22

Medicină Veterinară 

Științe Clinice

IV/B/7

Şef de lucrări

-

-

23

Medicină Veterinară 

Științe Clinice

IV/B//12

Şef de lucrări

Dumitrache Mirabela Oana

Subiect

24

Medicină Veterinară 

Științe Clinice

IV/B/30

Asistent

Cerbu Constantin Gheorghe

Subiect

25

Știința şi Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

I/B/1

Profesor

Păucean Adriana

Subiect

26

Știința şi Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

I/B/2

Profesor

Mudura Elena

Subiect

27

Știința şi Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

I/B/3

Conferențiar

Mureşan Vlad

Subiect

28

Știința şi Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

I/B/12

Asistent

Michiu Delia

-

29

Știința şi Tehnologia Alimentelor

Știința Alimentelor

II/B/1

Profesor

Vodnar Dan Cristian

Subiect

30

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

I/B/3

Lector

Buzgar Nicoleta Ramona

Subiect

 


 

Posturi de cercetare

Nr. crt.

Institutul

Departament

Poziţie Statul de funcții

Funcţie de cercetare

Candidaţi

Subiecte pentru susținerea prelegerii publice

1

Institutul de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I al României"

CDS8 Microbiologie animală şi alimentară aplicată

1

Cercetător ştiinţific II

Páll Emőke

Subiect

2

Institutul de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I al României"

CDS10 Biotehnologii apicole şi sericicole

2

Cercetător ştiinţific I

Bobiş Otilia

Subiect

3

Institutul de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I al României"

CDS2 Biotehnologii agricole

3

Cercetător ştiinţific II

Hârţa Monica

Subiect

4

Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei

Laboratorul de microînmulţire pomicolă al Departamentului de Pomicultură

1

Cercetător ştiinţific I

Clapa Doina

Subiect

5

Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei

Laboratorul de Cromatografie al Departamentului de Microbiologie şi Biotehnologii

2

Cercetător ştiinţific II

Mocan Andrei Marius

Subiect

6

Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei

Laboratorul de Spectrometrie şi a Laboratorului de Analize Celulare ale Departamentului de Microbiologie şi Biotehnologii

3

Cercetător ştiinţific III

Mărgăoan Rodica

Subiect

7

Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei

Laboratorul de Biotehnologii al Departamentului de Microbiologie şi Biotehnologii

4

Cercetător ştiinţific

Aurori Adriana Carolina

Subiect