Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Nr. crt.

Facultate

Departament

Poziţie Statul de funcții

Funcţie didactică

Discipline din planul de învățământ

Descrierea si Tematica posturilor

1

Agricultura

Științele tehnice şi Științele solului

I/B/2

Conferențiar

Cartare agrochimică, Pedologie, Pedologie I 

I B 2 Agricultura

2

Agricultura

Protecția mediului

III/B/1

Profesor

Chimia mediului, Monitorizarea calității mediului, Monitorizarea calității mediului 2, Surse de radiații și tehnici de protecție

III B 1 Agricultura

3

Agricultura

Protecția mediului

III/B/2

Conferențiar

Fitopatologie 1,Controlul fitosanitar în agricultură, Fitopatologie, Metode biologice de combatere a patogenilor din agroecosisteme, Fitopatologie specială

III B 2 Agricultura

4

Agricultura

Protecția mediului

III/B/3

Conferențiar

Ecotoxicologie, Energii neconvenţionale,
Resurse regenerabile

III B 3 Agricultura

5

Horticultură

Horticultură şi Peisagistică

I/B/11

Şef lucrări

Amenajarea și întreținerea gazonului
Proiectare spații verzi 4 , Practică 3,
Proiectare spații verzi 3 , Tehnologii speciale pentru amenajarea spațiilor verzi

I B 11 Horticultura

6

Horticultură

Științe economice

III/B/1

Conferențiar

Marketing în turism, Marketing virtual,
Bazele marketingului, Produsul turistic

III B 1 Horticultura

7

Horticultură

Științe economice

III/B/2

Conferențiar

Sisteme de agricultură, Culturi de câmp,
Plante medicinale și aromatice, Produse alimentare agricole

III B 2 Horticultura

8

 Horticultură 

Științe economice

III/B/3

Conferențiar

Introducere în antreprenoriat, Management logistic, Proiect profesional-studiu de caz

III B  Horticultura

9

Horticultura

Măsurători Terestre şi Științe Exacte

IV/B/11

Asistent

Cadastru 1, Cadastru 2, Cadastru (proiect), Automatizări, tehnici de măsurare şi prelucrare a datelor geospaţiale 1, Automatizări, tehnici de măsurare şi prelucrare a datelor geospaţiale 2, Practică - topografie II şi geodezie, Practică-topografie 1, Compensarea măsurătorilor și statistica 1

IV B 11 Horticultura

10

Zootehnie şi Biotehnologii

Științe tehnologice

II/B/1

Șef de lucrări

Creşterea ovinelor şi caprinelor, Etică şi integritate academică, Creşterea ovinelor şi caprinelor P, Tehnici de învăţare eficientă, Managementul producţiei de carne şi lapte  ovine, caprine,Comunicare şi negociere în afaceri

II B 1 ZB

11

Medicină Veterinară 

Producții animaliere şi siguranța alimentelor

II/B/2

Conferențiar

Cresterea animalelor, Producții animaliere 2, Patologie animală

II B2 MV

12

Medicină Veterinară 

Producții animaliere şi siguranța alimentelor

II/B/3

Conferențiar

Hygiene et technologie alimentarie 1, Inspection et controle des produits et des aliments d’origine animale 2, Médicine vétérinaire et santé publique,
Pratique dans des abatoires et unités de transformation de produits alimentaires, Igiena și tehnologie alimentară I, Inspecția și controlul produselor și alimentelor de origine animală1

II B3 MV

13

Medicină Veterinară 

Producții animaliere şi siguranța alimentelor

II/B/13

Asistent

Practica intramurală

II B 13 MV

14

Medicină Veterinară 

Științe Clinice şi Paraclinice

III/B/1

Conferențiar

Propedeutics and surgical techniques 2, Clinica chirurgicală (clinica și prelegeri clinice pe specii) 3, Reconstructive surgery

III B 1 MV

15

Medicină Veterinară 

Științe Clinice şi Paraclinice

III/B/2

Conferențiar

Anatomie patologica 1, Anatomie pathologique 1, Anatomie pathologique 2, Diagnostic necropsic și medicină legala 2, Autopsie et médiciné legale 2, Anatomie patologică 2, Anatomie patologică 1

III B 2 MV