Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Candidaturile pentru functia de director departament I din cadrul Facultatii de Zootehnie si Biotehnologii

Prof.dr. Marius Zahan
Conf.dr. Mirela Cadar
Sef lucr.dr. Radu Constantinescu