Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

AgroCamp – punte în tranziția de la ciclul liceal la învățământul terțiar universitar – Facultatea de Agricultură

Proiectul „AgroCamp – punte în tranziția de la ciclul liceal la învățământul terțiar universitar" face
parte din Schema de Granturi Competitive pentru Universități (SGCU), fiind formulat în contextul componentei 2 „Intervenții la nivelul universităților și programe de vară" a proiectului privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE). Facultatea de Agricultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca propune un program de vară tip punte (Summer Bridge Programs) care să se desfășoare timp de 2 săptămâni în luna iulie, pe parcursul a 3 ani (2019-2020-2021).
Obiectivul general al sub-proiectului constă în sprijinirea elevilor de liceu, cu precădere a celor aflați în situații de risc, în ceea ce privește alegerea conștientă și informată a facultății pe care o vor urma prin simularea vieții de student la Facultatea de Agricultură din cadrul USAMV Cluj-Napoca, cu scopul încurajării tranziției elevilor de la ciclul liceal la învățământul terțiar universitar.
Obiectivele specifice ale aplicației de grant sunt:
OS 1: Creșterea nivelului de conștientizare a elevilor asupra beneficiilor educației terțiare în contrast cu riscurile asociate abandonului școlar, prin informarea, pe parcursul a 2 săptămâni, a 3 grupe a câte 28 elevi, asupra ofertei educaționale a Facultății de Agricultură din cadrul USAMVCN, astfel încât să crească rata de absolvire a studiilor liceale, precum si rata de retenție în primul an de studii universitare de licență;
OS 2: Facilitarea familiarizării elevilor din clasele terminale de liceu cu contextul academic și oportunitățile educaționale și profesionale, prin expunerea acestora la o experiență universitară timpurie în domeniul agricol: simularea de laboratoare, participarea la activități practice, prezentarea metodelor de predare, vizitarea campusului universitar și a bazei materiale a Facultății de Agricultură în particular și a USAMVCN în general;
OS 3: Facilitarea familiarizării elevilor din clasele terminale de liceu cu viața studențească și oportunitățile sociale, prin expunerea acestora la atmosfera universitară: viața socială (spectacole de teatru, muzica, film), atmosfera din cămine, mâncarea la cantină, competiții sportive.

Achiziții:


- 27_06_19_Anexa 5.2.2 - Invitația de participare (SCI)
- 27_06_19_Avizat_Anexa 5.1 - Termeni de referință
-02_07_19_Avizat_Anexa 6.2.Invitatie transport
-02_07_19_Avizat_Anexa 6.1.1. Specificatii tehnice _Transport