Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Horticultura – creativitate, pasiune și carieră - Facultatea de Horticultură

Proiectul „Horticultura – creativitate, pasiune și carieră” face parte din Schema de Granturi Competitive pentru Universități (SGCU), fiind formulat în contextul componentei 2 „Intervenții la nivelul universităților și programe de vară” a proiectului privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE). Facultatea de Horticultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca propune un program de vară tip punte (Summer Bridge Programs) care să se desfășoare timp de 2 săptămâni în luna iulie, pe parcursul a 3 ani (2019-2020-2021).

Scopul acestui proiect este îmbunătățirea tranziției elevilor de la liceu la învățământul terțiar, familiarizarea acestora cu viața universitară, cu cerințele cadrelor didactice, sistemele de învățare, resursele care se află la dispoziția studenților, dar și oportunitățile de dezvoltare sportivă, socială și culturală pe perioada studenției.

Obiectivul general al proiectului „Horticultura – creativitate, pasiune și carieră” este de a îmbunătății tranziția elevilor de la liceu la învățământul terțiar și de a facilita acomodarea lor cu rigoarea academică. De asemenea, implementarea acestui program contribuie la stabilirea opțiunilor elevilor dezavantajați de a continua studiile în învățământul superior.

Obiective specifice ale proiectului propus prevăd:

O1. Creşterea nivelului de educaţie şi cultură în rândul tinerilor şi a societăţii în ansamblul ei, prin implicarea universității în a desfășura cursuri sau alte activități relevante, în special la nivelul campusului universitar, destinate elevilor de liceu, cu precădere celor dezavantajați;

O2. Dezvoltarea în favoarea elevilor a unei experiențe universitare timpurii, menită să îi familiarizeze cu contextul academic și să inițieze dezvoltarea abilităților relevante pentru succesul în învățământul universitar cu profil horticol.

O3. Facilitarea tranziției elevilor din grupuri dezavantajate către programe universitare, creşterea ratei de retenţie în primul an universitar în facultate şi dezvoltatrea orizontului pe care îl oferă oraşul universitar.

Achiziții:

-19_06_19_Avizat_RN - Servicii Irigatii
-20_06_19_Avizat_Invitatie Participare - Servicii irigatii
00_25_06_19_Avizat_Specificatii tehnice+Invitatie participare autocar_corectat
00_25_06_19_Avizat_Specificatii tehnice+Invitatie fotolii puf
00_25_06_19_Avizat_Specificatii tehnice+Invitatie Multiplicari (1)

Prelungire termen de depunere scrisori de interes irigatii - deadline 03.07.2019, ora 23.59

20_06_19_Avizat_Invitatie-Participare-Servicii-irigatii