Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Program de vară pentru orientarea elevilor din regiunea de Nord-Vest ca viitori studenți„ – PROVIS - Facultatea de Zootehnie și Biotehnlogii

Proiectul ROSE are ca obiective de dezvoltare îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an de studii universitare, în instituțiile finanțate în cadrul proiectului. Astfel contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin strategia de reducere a părăsirii timpurii a școlii, la îmbunătățirea oportunităților de participare în învățământul terțiar și la necesitatea asigurării accesului la învățământ de calitate, adaptat la necesitățile pieței forței de muncă, pentru toți tinerii. Aceste obiective sunt în concordanță cu principalul obiectiv strategic național al României, de fructificare a potenţialului de creştere prin stimularea competitivităţii şi productivităţii, consolidarea coeziunii sociale şi teritoriale, crearea de noi locuri de muncă - toate acestea urmărind reducerea decalajelor faţă de celelalte state membre ale Uniunii Europene (UE).

Obiectivul general

Orientarea școlară a elevilor de liceu, potențiali viitori studenți, aparținând cu precădere grupurilor dezavantajate, în ceea ce privește opțiunile de continuare a studiilor în învățământul universitar.

Obiective secundare

Cresterea nivelului de educatie si cultura in randul tinerilor si a societatii in ansamblul ei, prin implicarea universității in a desfășura cursuri sau alte activități relevante, în special la nivelul campusului universitar, destinate elevilor de liceu, cu precădere celor dezavantajați, cu scopul de a creste rata de absolvire si de promovabilitate la bacalaureat a acestora si de a preveni abandonul scolar;

Dezvoltarea in favoarea elevilor a unei experiențe universitare timpurii, menită să îi familiarizeze cu contextul academic și să inițieze dezvoltarea abilităților relevante pentru succesul în învățământul universitar.

Achiziții: 

 Achiziția de bunuri – Pachet Bunuri "Multifuncțională și Videoproiector" (26.06.2019)

              Invitația de participare Anexa 6.2.1.

              Specificații tehnice Anexa 6.1.1.

              Achiziția de servicii altele decât consultanța - Închiriere mijloace de transport pentru deplasarea elevilor pe durata Școlii de vară (26.06.2019)

              Invitația de participare Anexa 6.2.1.

              Specificații tehnice Anexa 6.1.1.

             Achiziția de materiale de instruire - Consumabile de laborator (27.06.2019)

             -Invitația de participare

             -Specificații tehnice