Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Şcoala de vară - Ştiinţa Alimentelor - Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor


Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor (FSTA), din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, propune un program de vară tip punte (summer bridge programs) care să se desfășoare timp de două săptămâni în luna iulie, pe parcursul a trei ani (2019-2020-2021).
Scopul proiectului este creșterea nivelului motivațional de finalizare a studiilor liceale şi promovarea bacalaureatului de către elevii ce aparţin cu precădere grupurilor dezavantajate precum și creșterea gradului de orientare școlară în privința opțiunilor de continuare a studiilor în învăţământul universitar la FSTA a acestor elevi. Grupul țintă pentru acest sub-program va fi format din 30 elevi/an, absolvenţi ai clasei a XI-a din județele Regiunii Nord-Vest şi de Centru a României, de la licee cu performanţe scăzute, elevii participând împreună cu profesorii și studenții USAMV CN la activitățile academice şi sociale.
Obiectivul general
Creşterea interesului în rândul elevilor de liceu, aparţinând cu precădere grupurilor dezavantajate, pentru continuarea studiilor în mediul universitar la Facultatea Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor.
Obiective specifice
O1: Creșterea nivelului de informare a elevilor asupra beneficiilor educației terțiare în contrast cu riscurile asociate abandonului școlar, prin informarea, pe parcursul a 2 săptămâni, a 3 grupe a câte 30 elevi, asupra ofertei educaționale a Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor din cadrul USAMVCN, astfel încât să crească rata de absolvire a studiilor liceale, precum şi rata de retenție în primul an de studii universitare de licență;
O2: Dezvoltarea în favoarea elevilor a unei experiențe universitare timpurii, menită să îi familiarizeze cu contextul academic și să inițieze dezvoltarea abilităților relevante pentru succesul în învățământul universitar cu profil inginerie alimentară.
O3: Facilitarea tranziției elevilor din grupuri dezavantajate către programe universitare, creşterea ratei de retenţie în primul an universitar în facultate şi dezvoltarea orizontului pe care îl oferă oraşul universitar.

Achiziții:

-ANUNT PENTRU SITE-1
-Anexa 5.2.2 SITE Invitatie de participare SCI
-Anexa 5.1 SITE Termeni de referinta SCI-1
-Anexa 6.2.2. Invitatie participare_Servicii transport
-Anexa 6.1.1_ Specificatii tenhice transport
-Anexa 6.2.1. Invitatie participare_Achizitie bunuri
-Anexa 6.1.1_Specificatii tehnice_achizitia de bunuri