Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Descriere posturi scoase la concurs

 

Facultate

Catedra

Poziţia in Statul de funcţii

Funcţia didactica

Discipline din planul de invăţămant

Descriere post

1

Agricultură

Ştiinţe tehnice şi ştiinţele solului

I/B/5

Şef lucrări

Maşini agricole, Maşini şi instalaţii horticole,Baza energetică pentru agricultură, Senzori, traductori şi achiziţii de date

detalii aici

2

Agricultură

Cultura plantelor

II/B/1

Şef lucrări

Genetică populaţională, Eroziunea genetică a cultivarelor, Genetică 

detalii aici

3

Agricultură

Protecţia mediului şi a plantelor

III/B/5

Şef lucrări

Ecotoxicologie, Poluarea şi tehnici de depoluare a mediului, Managementul realizării proiectelor, Drept şi legislaţie de mediu

detalii aici

4

Horticultură

Horticultură şi peisagistică

I/B/7

Şef lucrări

Construcţii ornamentale şi tehnice, Modelare 3-D computer, Proiectare asistată pe calculator, Practică de proiect

detalii aici

5

Horticultură

Ştiinţe economice

III/B/2

Lector

Marketing, Marketingul produselor horticole, Management şi marketing, Practică 

detalii aici

6

Horticultură

Ştiinţe economice

III/B/3

Lector

Structuri de primire turistică, Turism internaţional, Tehnica operaţiunilor de turism, Bazele managementului 

detalii aici

7

Zootehnie şi Biotehnologii

Discipline fundamentale biotehnologii

I/B/4

Şef lucrări

Zooeconomie, Management, Contabilitate şi analiză financiară, Marketing

detalii aici

8

Zootehnie şi Biotehnologii

Discipline fundamentale zootehnie

II/B/1

Şef lucrări

Producţiile animalelor, Siguranţa şi securitatea alimentelor, analiza HACCP, Creşterea bovinelor

detalii aici

9

Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

I/B/14

Şef lucrări

Procesarea în industria morăritului şi panificaţiei 1, Reologia alimentelor, Gastrotehnie şi catering, Tehnologia conservelor şi semiconservelor 1, Tehnologia morăritului şi panificaţiei 1, Tehnologia produselor vegetale, Practică tehnologică 

detalii aici

10

Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

I/B/16

Şef lucrări

Autentificarea şi falsificarea alimentelor 1, 2, Alimente funcţionale probiotice şi prebiotice 2, Aditivi alimentari şi ingrediente în industria alimentară, Autentificarea produselor agroalimentare

detalii aici

11

Medicină Veterinară 

Discipline paraclinice

III/B/7

Şef lucrări

Propedeutică şi tehnică chirurgicală 1, Propedeutică şi tehnică chirurgicală 2 (română şi engleză), Clinică cabaline (română şi engleză), Clinică rumegătoare (română şi engleză)

detalii aici

12

Medicină Veterinară 

Clinici

IV/9

Şef lucrări

Clinică suine, infecţioase, Medicină moleculară, Clinica animalelor de companie, infecţioase, Legislaţie în biotehnologii, Clinică cabaline, infecţioase, Boli infecţioase 3 şi 4

detalii aici

13

Medicină Veterinară 

Clinici

IV/5

Şef lucrări

Patologie şi clinică medicală 1, Patologie şi clinică medicală 3, Clinical Laboratory, Patologie şi clinică medicală 2, Patologie şi clinică medicală 4

detalii aici