Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Descriere posturi scoase la concurs

 

Facultate

Catedra

Poziţia in Statul de funcţii

Funcţia didactica

Discipline din planul de invăţămant

Descriere post

1

Agricultură

Stiintele solului si mecanizare

I B/3

Şef lucrări

Agrotehnica si herbologie 1
Agrotehnica si herbologie 2
Tehnica experimentala
Sisteme agricole durabile I
Sisteme agricole durabile II
Calitatea mediului si a vietii in mediile rurale
Activitate practica in unitati rurale

detalii aici

2

Agricultură

Protectia mediului si a plantelor

III B/6

Şef lucrări

Protectia plantelor si mediului
Entomologie
Entomologie agricola
Entomologie agricola
Entomologie agricola
Entomologie agricola
Fitofarmacie si ecotoxicologie
Controlul buruienilor, bolilor si daunatorilor in sistemul de agricultura organica
Zoologie
Controlul buruienilor, bolilor si daunatorilor in sistemul de agricultura organica
Mecanisme de control ale daunatorilor din agroecosisteme

detalii aici

3

Agricultură

Protectia mediului si a plantelor

III B/7

Şef lucrări

Prognoza si avertizarea in protectia plantelor 
Prognoza si avertizarea in protectia plantelor
Controlul fitosanitar in agricultura
Controlul buruienilor, bolilor si daunatorilor in sistemul de agricultura organica
Prognoza si avertizarea in protectia plantelor
Fitopatologie
Prognoza si avertizarea in protectia plantelor
Controlul fitosanitar in agricultura
Controlul buruienilor, bolilor si daunatorilor in sistemul de agricultura organica
Fitopatologie generala
Fitopatologie I
Fitopatologie speciala

detalii aici

4

Horticultură

Horticultura si peisagistica 

I B/2

Şef lucrări

Metodologii de producere a seminţelor de legume şi flori
Biodiversitatea şi bioconservarea plantelor
Bazele înmulţirii plantelor horticole
Modelare moleculară
Biologie computaţională

detalii aici

5

Horticultură

Horticultura si peisagistica

I B/9

Şef lucrări

Istoria parcurilor şi grădinilor
Arta florală
Plante ornamentale şi de interior

detalii aici

6

Horticultură

Horticultura si peisagistica

I B/24

Asistent

Biotehnologii horticole, 
Genetica
Tehnici moleculare de analiza taxonomica
Selectia asistata de markeri
Obtinere plante rezist.la stresuri abiotice si biotice prin manipulari genetice (2011-2012)
Practica de proiect 4
Practica de proiect 4

detalii aici

7

Horticultură

Silvicultura

II B/4

Şef lucrări

Biostatistica si tehnica experimentala 
Managementul biodiversitatii ecosistemelor forestiere
Principii metodologice ale cercetarii stiintifice in silvicultura
Rolul si importanta padurilor in societate

detalii aici

8

Horticultură

Stiinte economice

III B/2

Lector

Managementul resurselor umane 
Managementul proiectelor  
Managementul resurselor şi produselor locale
Comunicare managerială 

detalii aici

9

Horticultură

Stiinte economice

III B/3

Lector

Igienă şi nutriţie 
Culturi de câmp Produse alimentare agricole – IMAPA
Produse alimentare agricole - IMIT
Gestiunea mediului

detalii aici

10

Horticultură

Masuratori
terestre si stiinte exacte

IV B/7

Şef lucrări

Topografie – Silvicultură
Desen topografic si infografică 1  
Desen topografic si infografică 2  
Topografie generală 3 
Imbunatatiri funciare 
Imbunatatiri funciare 
Practică de proiect

detalii aici

11

Zootehnie si Biotehnologii

Discipline fundamentale biotehnologii

I B/6

Asistent

Fiziologie animala 1
Fiziologie animala 2
Ihtiologie 1
Ihtiologie 2
Fiziologie animala 1
Fiziologie animala  2
Anatomie, histologie, embriologie 1
Anatomie, histologie, embriologie 2
Fiziologie animala
Fiziologie animala 2
Fiziologia organismelor acvatice
Hidrobiologie
Practica

detalii aici

12

Medicină Veterinară

Paraclinici

III B/4

Şef lucrări

Anesteziologie si propedeutica chirurgicala 1si 2
Clinica pe specii/animale de renta 1 si 2 (2011-2012)

detalii aici

13

Medicină Veterinară

Clinici

IV B/2

Şef lucrări

Patologia reproductiei 1 
Clinica pe specii/animale de renta 1si 2  (2011-2012)
Biologie/Biotehnologii în reproducţie 2

detalii aici

14

Medicină Veterinară

Clinici

IV B/4

Şef lucrări

Clinica pe specii/animale de companie 1 si 2 (2011-2012)
Cresterea si patologia animalelor exotice si de vanat
Medicina moleculara
Legislatie în biotehnologii (2011-2012)
Biologia infectiilor (2011-2012)
Clinica pe specii/animale de renta  1si 2 (2011-2012)

detalii aici

15

Medicină Veterinară

Clinici

IV B/7

Şef lucrări

Internal Medicine and Pathology1 si 2
Internal Medicine and Pathology 3 si 4 (2011-2012)

detalii aici

16

Medicină Veterinară

Clinici

IV B/11

Şef lucrări

Infectious Diseases 1 si 2
Infectious Diseases 3 si 4 (2011-2012)
Practical Works 4

detalii aici